Tag Archives: Sollentuna

SEOM levererar fjärrkyla till Sollentuna sjukhus

Sollentuna Energi och Miljö levererar fjärrkyla till Locum Sollentuna Sjukhus
Sollentuna Energi och Miljö levererar fjärrkyla till Locum Sollentuna Sjukhus

SEOM levererar fjärrkyla till Sollentuna sjukhus

Sollentuna Energi & Miljö, SEOM, har i dagarna tecknat ett avtal med Locum om att under 2017 leverera fjärrkyla till Sollentuna sjukhus.

Fjärrkylan har många fördelar
Den är enkel – Med fjärrkyla betalar man för den kyla man faktiskt använder – effektivt, flexibelt, framtidssäkert och utan större behov av egen eller inhyrd servicepersonal. Fjärrkyla skapar svala inomhusklimat utan utrymmeskrävande kylmaskiner och utan buller i eller runt fastigheten.

Den är ren – Med fjärrkyla bidrar man till en bättre miljö – både inomhus och utomhus. Man slipper buller och andra olägenheter i närområdet, samtidigt som man bidrar till en bättre miljö för oss alla i form av minskade utsläpp och minskad användning av köldmedia.

Den är säker – Fjärrkyla bygger på beprövad, driftsäker teknik vilket ger säkra kylaleveranser året runt och kräver minimalt skötselbehov. Det avspeglar sig i lägre driftkostnader och i ett minskat investeringsbehov, inte minst när man ska göra förändringar i sina lokaler.

– Vi är mycket glada för att få förtroendet från Locum att leverera vår miljövänliga fjärrkyla till Sollentuna sjukhus. Affären ligger i linje med vår vision att förenkla vardagen och göra Sollentuna mer hållbart, säger Göran Jansson, affärsområdeschef för fjärrvärme och fjärrkyla inom SEOM.

 

Om företaget
SEOM arbetar målmedvetet för att underlätta vardagen och göra Sollentuna mer hållbart. SEOM utvecklar, bygger och underhåller infrastruktur i Sollentuna för hållbara och säkra leveranser av el, fjärrvärme, tjänster via stadsnät, vatten och avfallshantering. Bolaget har cirka 80 anställda och omsatte 2015 cirka 600 miljoner SEK. Bolaget är helägt av Sollentuna Kommun.