Tag Archives: Etha

Krafttag för Etanolbränslet: Lantmännen och Scania i samarbete

www.novator.se / 2016-03-24 / Lennart Ljungblom

LANTMÄNNEN OCH SCANIA I SAMARBETE FÖR HÅLLBARA TUNGA TRANSPORTER

TVÅ TONGIVANDE AKTÖRER GÅR SAMMAN FÖR ATT BANA VÄG NÄR DET GÄLLER ATT UPPNÅ EN FOSSILOBEROENDE FORDONSFLOTTA I SVERIGE ÅR 2030. TILLSAMMANS SKAPAS ETT SAMARBETE UNDER NAMNET ETHA

Bakgrunden till initiativet är det beslut som riksdagen tagit och som fastslår målet om en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige år 2030. Företagen vill visa att kommersiella aktörer kan leda vägen och syftet med Etha är att skapa en systemlösning som inkluderar hela kedjan från drivmedel till faktisk transport.

Etanol är världens största förnybara drivmedel och etanolbränslet ED95 kan minska CO2-utsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossila drivmedel. Både drivmedel och motorteknik finns tillgängligt redan idag vilket Scania och Lantmännen Agroetanol tagit fasta på när de nu samarbetar för ett konkurrenskraftigt alternativ till fossila bränslen under det gemensamma namnet Etha.

– Med vårt etanoldrivmedel Agro Cleanpower 95, kan vi minska CO2 utsläppen med upp till 90 procent. Initiativet Etha tror vi är en attraktiv möjlighet för företag och kunder som ser hållbara transporter som en del av sin kommersiella affär, säger Bengt Olof Johansson, VD på Lantmännen Agroetanol.

– Vi har en certifierad motor och kunskapen som kan reducera utsläppen redan idag. I praktiken kan Scania tillhandahålla fordon för alla typer av alternativa bränslen. Etanol (ED95) är ett av de bästa både vad det gäller tillgång och reducerad påverkan på miljön, säger Robert Sobocki, VD på Scania-Bilar Sverige.

Samarbetet innebär att kunden erbjuds ett komplett system med fordon, drivmedel och infrastruktur i form av kundanpassade tanklösningar. Resultatet innebär en stor enkelhet för kunden som får en helhetslösning för att reducera sin klimatpåverkan markant.

Arla satsar på etanolfordon

En transportör som länge satsat målmedvetet på att minimera sin miljöpåverkan är Arla, som också investerat i etanolfordon. Inom kort levererar Scania 17 lastbilar klara för etanoldrift och Lantmännen har etablerat en tankanläggning vid Arlas mejeri i Kallhäll utanför Stockholm.

-Vi tycker att Etha är ett utmärkt initiativ som passar väl in i vår miljöstrategi på Arla. Genom att vara en del av Etha blir man också en del av lösningen för att nå de nationella målen. Styrkan i Etha ökar med varje företag och organisation som ansluter sig, ett slags Svanen-märkning för transporter, säger Berne Carlson, Fleetmanager på Arla.

Om motorn/fordonet:
Scanias erbjuder en lastbil med en 280hk Euro 6 motor för etanoldrift. Det är fjärde generationens etanolmotor så det handlar om beprövad teknik. Tack vare att motorn använder dieselprincip i förbränningen, så har den samma effektivitet som dieselmotorerna. Lastbilen lämpar sig bra för lokal och regional distribution, men det finns även lämpliga applikationer inom anläggning och på flygplatser. Räckvidden är, beroende på last och körning, cirka 700km med en tank och 1400km med dubbla tankar.

Tankstation för etanolbränsle
Tankstation för etanolbränsle

Om drivmedlet:
Agro Cleanpower 95, Etanoldrivmedel för dieselprincip (ED95), 90% CO2-reduktion, 95% bioetanol, 100% svenskt, tillverkas av Lantmännen Agroetanol i Norrköping.

Läs mer hos Etha.

www.novator.se / 2016-03-24 / Lennart Ljungblom