Pemco levererar pellets värme till Gyttorp

Här i Gyttorp kommer  den nya pellettspannan ska stå klar i september på bilden Lars-Göran Rohlén, Orica, och Johan Lagerqvist, Pemco Energi,   Foto: Dan Lindberg

Med höga krav på tillgänglighet föll valet på Pemco Energi när det var dags för Orica i Gyttorp att byta värmesystem. Dagens oljepannor, som förser 25 fastigheter på industriområdet med värme, kommer under året att bytas ut mot en modern pelletsanläggning med ett utbyggt kulvertsystem.

Orica, som tillverkar tändsystem och sprängämnen, har under en längre tid tittat på olika lösningar för att ersätta dagens oljepannor. I takt med att de statliga subventionerna på oljan minskat, och det faktum att oljepannorna samtidigt blivit äldre, lyftes frågan om värmeförsörjningen högre upp på företagets agenda under förra året.

– När vi insåg att det var dags att ta tag i frågan sökte vi upp olika leverantörer för att se vilken av dem som var mest intressant för oss. Efter jämförelser valde vi till slut Pemco Energi. De har varit lyhörda för våra höga krav på tillgänglighet och säkerhet, säger Lars-Göran Rohlén, säkerhetschef och teknisk specialist hos Orica.

Pelletspanna med utbyggt kulvertsystem

Idag förser åtta oljepanncentraler Oricas fastigheter på Östra industriområdet med värmeenergi. Det som nu ska börja byggas inom kort och ersätta oljepannorna är en pelletspanna på 2 MW som ska förse anläggningen med värme. Dagens kulvertsystem byggs även ut och i detta kommer hetvatten att transporteras ut till byggnaderna.

Dessutom kommer ny oljepanna att installeras för att klara eventuella driftstörningar och vid serviceunderhåll som kommer att göras en gång per år.

Minskade koldioxidutsläpp med 1 600 ton per år

Som många andra kunder har Orica valt konceptet färdig värme, där Pemco står för allt arbete från projektering till drift och underhåll av den färdiga anläggningen.

– Denna investering hade inte varit möjlig att genomföra utan statligt stöd som vi har fått via Naturvårdsverkets klimatkliv. Ett av kriteriet för att få Klimatstödet är att det ska ge stor varaktig minskning av växthusgaser per investerad krona. För Oricas del kommer övergången från fossil olja till träpellets att innebära en minskning av koldioxidutsläpp med 1632 ton per år, säger Anders Tålsgård, projektledare på Pemco Energi.

Just nu pågår projektering och inkom kort kommer schaktning att påbörjas. I början av september ska hela anläggningen vara ingång.

FAKTA

Energislag: Träpellets.

Grundlast: 2 MW (märkeffekt på pelletspannan)

Reserv och topp: Oljepanna på 4 MW som reservpanna.

Energimängd: 5 GWh/år

Förnybarandel: 98 %

novator.se/2017-02-23/Lennart Ljungblom