OECD besöker SEKAB – Bioekonomi kan ge 380 000 nya jobb inom EU

 

OECD – Biobaserad kemiproduktion kan ge 380 000 nya jobb inom EU

Analysgrupp besöker SEKAB i Örnsköldsvik 

Utvecklings-, kemi- och etanolhandelsföretaget Sekab har utvecklat tekniken CelluAPP® vilket gör det möjligt att förädla nästan alla former av biomassa till miljövänliga, högvärdiga och säljbara bränslen och kemiprodukter. I onsdags fick företaget besök av en OECD delegation som gör en så kallad territorial review.  Sekab presenterade då projekten Biobaserad bensin, Närodlad plast och ValChem.  Det senare projektet utförs i samarbete med finska skogsindustriföretaget UPM, franska METabolic Explorer och det tyska  Tekniska Universitetet i Darmstadt.   Enligt OECD kan biobaserad kemiproduktion ge 380 000 nya arbetstillfällen inom EU.

Förnybara kemikalier spelar en viktig roll för en fossilfri framtid och intresset för gröna kemikalier och bränslen har markant ökat de senaste åren. Skogsindustrin vill till exempel ta tillvara på och förädla sin vedråvara på flera sätt än vad man gör idag.

– Vi ser ett växande intresse för utveckling av nya material med skogen som råvara, säger Marlene  Mörtsell, projektledare på SEKAB.

– Det är hög efterfrågan på biobaserade produkter, och utvecklingen är ändå bara i startgroparna. Efterfrågan ökar och enligt intresseorgansiationen European Bioplastics förväntas den globala efterfrågan på bioplaster växa med mer än 20 procent årligen.

Ett uppmärksammat projekt är samarbetet med Umeå universitet som har resulterat i en enklare och mer kostnadseffektiv metod för framställning av etanol från restmaterial från skogen.

– Samarbetet med professor Jönssons grupp i Umeå har lett till ett flertal patent inom detoxifiering som samlas under varumärket CelluCOND, säger Roberth Byström, ansvarig för SEKAB:s samarbeten och kontakt med universitet och forskningsgrupper

– Universitet har en stark forskningsbas och satsar stort på forskning kring biobaserade produkter som kemikalier och drivmedel. Genom vår teknik möjliggör vi en direkt omsättning av forskningsresultaten.

Sekab fick nyligen en ny vd Tomas Nilsson som tillträdde den 18 februari 2016. Han kommer närmast från SCA Obbola där han under tio år varit produktionschef.

Läs mer på om samarbetet med Umeå universitet

Läs mer om CelluAPP®

Läs mer om Valchem projektet

Läs mer om Närodlad plast

Läs mer om Sekab