Energimyndigheten testar braskaminer – modern teknik ger bra resultat

Energimyndigheten testar braskaminer – modern teknik ger bra resultat

novator.se/2016-03-07/Lennart Ljungblom

Energimyndighetens test av braskaminer visar att en modern braskamin kraftigt minskar vedförbrukningen och miljöutsläppen jämfört med äldre braskaminer. Men det är inte så lätt som att ett högt pris ger bättre spis, men i viss omfattning får man nog säga at man får det man betalar för.  Energimyndigheten har testat 15 moderna spisar och jämfört dem med två klassiska Handöl spisar från 80- och 90-talet.  Effekten har gått ner och verkningsgraden och prestandan har gått upp.

I Sverige finns det mer än 1,7 miljoner vedeldade eldstäder, som till exempel braskaminer.* Många av dem är av äldre modell. Samtidigt ökar också antalet eldstäder stadigt. Testet visar att vedförbrukningen kan minska med ca 20 procent och att miljöutsläppen kan halveras eller minska med upp till 85 procent.

– Det här är det största test av braskaminer som vi någonsin gjort. Testet visar att man kan minska både föroreningarna i utomhusluften och minska sina uppvärmningskostnader, säger Martijn Jansen som ansvarar för testet på Energimyndighetens Testlab.

Resultaten i tabell: 

Som framgår av tabellen är det en stor spridning mellan modellerna i såväl pris som prestanda.

Billigaste kaminen ger sämsta prestanda

Den billigaste kaminen var modellen Skal från Kaminexperten som bara kostar 3 795 kronor men som endast har en verkningsgrad av 62,7 procent. Utsläppen i mg/m3 var av stoft, OGC (kolväten), NOx (kväveoxider) och CO (koloxid) var 69, 210, 85 respektive 2617.  Dessa värden är betydligt sämre än de bättre men dyrare kaminerna.

De två dyraste kaminerna Rais Viva 120 från Skandinavisk Spismiljö som kostar 25 900 kronor samt Scan 68 för 24 900 uppvisar genomgående bra resultat, men inte mycket bättre än spisarna som kostar mellan 10 – 15 000 kronor.  Så visst, priset har betydelse för prestandan, men det är inte så enkelt som att dyrare pris ger bättre spis.

Flera spisar uppvisar bra värden

Det är flera kaminer som redovisar bra värden. En bra kamin skall ha verkningsgrad på 75 – 80 procent och stoftutsläpp under 30 mg/m3 luft.  OGC (kolväte) utsläppen varierar ganska mycket. Det lägsta uppvisas av kaminen Andorra (9995 kr)  från Kaminexperten med endast 33 mg/m3.  Av de övriga kaminerna har 2 värden över 300 mg/m3,  7 mellan 100 – 210 och  8 redovisar värden under 100 mg/m3. NOx (kväveoxider) utsläppen ligger ganska jämnt kring 100 mg/m3.  Spridningen av CO är stor. Från den högsta på 2340 mg/m3 till den lägsta på 707 mg/m3 vilken också uppvisas av modellen Andorra.

En kamin med ganska lågt pris men ändå med mycket bra värden är danska Aduro 1-1 (12 995 kr) med verkningsgraden 79,9 procent  och med följande värden av av stoft, OGC (kolväten), NOx (kväveoxider) och CO (koloxid) 22 81, 86 respektive 1510.   Kaminen   säljs av många olika återförsäljare. Alla Aduros kaminer är Svanen märkta och över 200 000 kaminer av olika modeller har sålts i Europa enligt företagets hemsida.

Bra att kolla med kommunen

Den som är intresserad av att installera en braskamin i sitt hem behöver först ta reda på vad som gäller för eldning i hemkommunen. Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge opartiska och kostnadsfria råd inför valet av braskamin.

Ny EU regler är på väg, energimärkning och ekodesign

År 2018 kommer alla braskaminer att få energimärkning, motsvarande den som redan finns på många andra produkter, som kommer att hjälpa konsumenter som vill välja det mest energi- och miljövänliga alternativet. År 2022 kommer också ekodesignkrav, som ställer krav på högre verkningsgrad och låga miljöutsläpp. Ekodesignkraven och energimärkningen är gemensamma för alla EU-länder.

– Energimärkningen tillsammans med ekodesignkraven kommer att driva på produktutvecklingen och underlätta för konsumenter att välja nya effektiva kaminer med låga utsläpp, vilket gynnar miljön både lokalt och globalt, säger Anna Carlén på Energimyndigheten.

@novator.se/2016-03-07/Lennart Ljungblom