Energimyndigheten drar sig ur biodrivmedels satsning – Näringslivet borde ta över

Energimyndigheten drar sig ur biodrivmedels satsning säger att  näringslivet borde ta över

Ännu en gång visar svensk energipolitik sin oförmåga att driva på utvecklingen av biodrivmedel.  Nu drar staten undan sitt stöd för biobränsleanläggningen LTU Green Fuels i Piteå med argumentet att det går så bra att näringslivet borde ta över. Konsekvensen blir att anläggningen stängs och 17 personer sägs upp.  I anläggningen har producerats DME, grön diesel, och metanol från skogsrester.

Luleå tekniska universitet tog över anläggningen från Chemrec vid årsskiftet 2013/2014. Under de senaste åren har anläggningen producerat tusen ton dimetyleter, DME, som ibland kallas grön diesel, liksom även metanol för fordonsdrift.

– Jag tycker att det är tråkigt att vi måste avbryta satsningen i anläggningen, säger professor Rikard Gebart, som lett arbetet vid anläggningen.

Han är dock hoppfull om framtiden för tekniken som har visat sig fungera bra i pilotanläggningen.

Energimyndigheten har stöttat anläggningen med 100 miljoner kronor de senaste tre åren men avbryter nu stödverksamheten.

– Processen har nu blivit så industrinära att en intresserad part borde kunna gå in för att driva processen vidare, säger Klara Elstad vid Energimyndigheten enligt Ny Teknik.

Att eventuella industripartner inte ställer upp kan bero de osäkra politiska förutsättningarna för biodrivmedel.

– När politikerna har enats om långsiktiga skatter och andra villkor gällande förnybara drivmedel så är jag övertygad om att kommersialiseringen kommer ta fart i Sverige, säger Rikard Gebart.

Forskningsanläggningen är unik i sitt slag då den är världens enda processanläggning för BioDME och biometanol, som är ett förnyelsebart och energieffektivt bränsle med låg miljöpåverkan. Anläggningen använder svartlut som är en biprodukt vid tillverkning av pappersmassa och som finns i stora mängder vid svenska massbruk. Totalt har man producerat nära 1 000 ton BioDME och biometanol i anläggningen. Pilotanläggningen med sina 17 anställda avvecklas nu.

Men forskningen kring tillverkning av biodrivmedel från skogsråvara fortsätter vid LTU i de nationella forskningsprogrammen Bio4Energy och Svenskt Förgasningscentrum.

Forskningsanläggningen vid Gren Fules vid Luleå Tekniska Högskola läggs ned.
Forskningsanläggningen vid Gren Fules vid Luleå Tekniska Högskola läggs ned.

novator.se /2016-04-20 / Lennart Ljungblom

Online sedan 1995