2030 sekretariatet: Fossiloberoende bilmarknad – var god dröj

Miljöbilarna backar, laddhybriderna tar marknad av elbilarna, bilar för förnybara drivmedel minskar, omställningen på lastbilssidan kommer inte igång och bilförsäljningen ökar. Det konstaterar 2030-sekretariatet i sin granskning av nybilsregistreringen, som manar till nya tag från politiken.

2030-sekretariatet har granskat nybilsregistreringen i Sverige hittills i år och sammanfattar utvecklingen 2016 i fem punkter:

1. Miljöbilarna backar. Miljöbilsandelen har hittills i år minskat jämfört med föregående år, och under 2016 har andelen dessutom minskat månad för månad.

2. Fler laddhybrider, men inte elbilar. Supermiljöbilarna ökar snabbt men innebär nu i huvudsak relativt stora laddhybrider, medan de ledande renodlade elbilarna minskar i volym.

3. Diesel dominerar, E85 och gas minskar. Dieselversionerna backar något men står fortsatt för över 50% av nybilsförsäljningen, högre för de bästsäljande bilarna. Att etanolbilarna praktiskt taget upphört att säljas är numera väl känt, medan det kan vara mer överraskande att gasbilarna tappat en tredjedel av marknadsandelen jämfört med samma period i fjol.

4. Lätta lastbilar = diesel. Inom lätta lastbilar är dieselns dominans total, det finns inga laddhybrider, gasversionerna går knappt att finna i statistiken och de eldrivna har backat på marknaden.

5. Bilförsäljningen ökar. Nästan månatligen slås nya rekord i nyregistrering av personbilar och lätta lastbilar, vilket miljömässigt är oroande eftersom så få av de nya bilarna uppfyller politikens mål om fossiloberoende.

– Ska vi uppnå målen om en fossiloberoende fordonsflotta och 70% minskad klimatpåverkan från transporterna till år 2030, så måste politiken göra det mer lönsamt att göra rätt. Det behövs en rejäl bonus-malus-beskattning för fordon, förnybara drivmedel måste vara billigare än fossila och alternativ till att ta egen bil behöver stimuleras. Det säger Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet.

Läs hela rapporten på www.2030-sekretariatet.se/marknad2016

www.novator.se/Lennart Ljungblom/2016-08-15