Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem
Lennart Ljungblom

Skriv en insändare!
- Trycket från motståndarna kommer att hårdna allt mer ju närmare valet vi kommer. Vi kan se fram emot en sommar och tidig höst med allsköns utspel. Då gäller det att inte bli skärrad utan sakligt och korrekt bemöta de eventuella felaktigheter som torgförs.
- Då är det skönt att ha tillgång till Svebios nya faktablad. De gör dock ingen nytta i skrivbordslådan.
- Gör inte uppgiften för svår. Skicka iväg ett faktablad till den som behöver, men framför allt, bemöt ett felaktigt påstående med en kort insändare. Ju kortare desto bättre. Då blir den läst.

Lennart Ljungblom, chefredaktör

Nummer
3-98
juni

 • Innehåll
 • Andra nummer Bioenergi
 • Artikelarkiv
 • Annonsörer

  Prenumerera på Bioenergi

  Novator Internets NYHETER

 • Tidskriften BIOENERGI

  Bioenergi är officiellt organ för:
  SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
  Svenska Fytokemigruppen,
  Svenska Torvproducentföreningen och
  Trädbränsleföreningen.

  Ansvarig utgivare och chefredaktör:
  Lennart Ljungblom
  Redaktörer: Börje Ågren miljo@novator.se och Kent Pettersson Annonser: Lennart Ljungblom, Sofie Samuelsson
  Prenumeration: Sofie Samuelsson sofie@novator.se

  Adress:
  BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
  NOVATOR
  Torsgatan 12
  111 23 Stockholm

  Tel: 08-441 70 90
  Fax: 08-441 70 89
  Internet: http://www.novator.se
 • Prenumeration: 489 kr inkl. moms
 • Postgiro: 43 87 87-4
 • Utgivningsplan 1998.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Webmaster: Torbjörn Sassersson info@sasser.net
  1998©Novator
  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • INNEHÅLL Nr 3-98

  ARTIKLAR

 • Redaktionellt
 • Svebios sida Som Pdf
 • Mönsterås Bruk Som Pdf
 • Entreprenörerna bygger upp näringen (Pdf)
 • Gransjöverken (Pdf)
 • Tierps nya värmecentral (Pdf)
 • Askåterföring i Skåne Som Pdf
 • Starkt ökat torkintresse (Pdf)
 • Exergitorken från Stork Som Pdf
 • Indirekt torkning - System Bojner (Pdf)
 • Biobaserade drivmedel (Pdf)
 • Slampellets något för Sverige? (Pdf)
 • Korrosionsskador och soteld (Pdf)
 • Bioenergiskolan - Ackumulatortanken (Pdf)
 • Bättre ekonomi för biokraft (Pdf)
 • Svensk förgasningsteknik på export (Pdf)
 • 5 MW biobränsle på Ösel (Pdf)
 • Mässrapporter
 • Kretsloppsdelegationen och bioenergin Som Pdf
 • Företagsnyheter
 • Kalendarium

  KLUBBSIDORNA

 • Svenska Torvproducentföreningen
 • Svenska Trädbränsleföreningen
 • Pelletsklubben
 • Företagsnytt
 • Landet Runt
 • Svenska Torvproducentföreningen
 • SVEBIO NYTT: Se SVEBIOS hemsida


 • BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se