Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem

Svebio 25 år

Det är nu 25 år sedan vi i juni 1980 slog klubban i bordet och beslutade att Svebio, Svenska Bioenergiföreningen skulle bildas.
Föreningens syfte var och är att främja utvecklingen av bioenergi. Just ordet bioenergi var mycket viktigt - det gällde att mynta ett begrepp, att sätta ett namn på en verksamhet som alltid funnits men i skymundan och som nu skulle slå sig fram först som ett alternativ sedan som huvudval. I energistatistiken skrevs det ved, avfall och lutar. Det kan man inte kalla en förening.
Med bioenergi avsåg vi energi som framställs från en resurs med biologiskt ursprung. El kan alltså ge bioenergi likaså etanol, förutsatt att råvarorna är de rätta. Vi pratade alltid bioenergi - vi främjade begreppet. De som sedan arbetade med speciella delar kunde dra fördel av begreppet.
Lika viktigt var det att bygga kontakter mellan leverantörer,användare, konsulter, myndigheter. Bioenergin är komplex och ett lyckat resultat kräver att alla är med på tåget. Därför är Svebio ingen partsorganisation utan en intresseorganisation. Där delar alla uppfattningen att det är bra att främja utvecklingen av bioenergi.

Lennart Ljungblom

 

Nummer 3-05
Juni

Innehåll
Andra nummer Bioenergi
Artikelarkiv
Annonsörer och länkar till
företag


Prenumerera på Bioenergi

Novator Internets NYHETER


Tidskriften BIOENERGI

Bioenergi är officiellt organ för:
SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
Svenska Torvproducentföreningen och
Trädbränsleföreningen.

Ansvarig utgivare och chefredaktör:
Lennart Ljungblom
Redaktionsansvarig:
Anders Haaker
Företags- och läsarkontakt:
Jeanette Fogelmark , Sofie Samuelsson
Redaktörer:
Sofie Samuelsson
Annonser: Sofie Samuelsson
sofie@novator
Material: Jeanette Fogelmark
Prenumeration: Jeanette Fogelmark
jeanette@novator.se

Adress:
BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
NOVATOR
Torsgatan 12
111 23 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
Fax: 08-441 70 89
Internet: http://www.novator.se
 • Prenumeration: 519 kr exkl. moms
 • Postgiro: 43 87 87-4
 • Utgivningsplan 2004.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Webbmaster: Mattias Ljungblom mattias@novator.se & Jeanette Fogelmark jeanette@novator.se
  ©Novator
  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • Annonsörer och länkar till företag
 • INNEHÅLL Nr 5-04

  Alla artiklar ligger inne som pdf filer. Ladda ned Acrobat reader här.

  ARTIKLAR
  - Redaktionellt
  - Svebios sida
  - Skoghalls Bruk
  - Vanlig grot och nya sortiment
  - Energiskördaren som drog norrut
  - Karlshamns AB investerar 33 Mkr
  - Bränsle till skogsindustri
  - Svartluftförgasning invigd
  - KMW gör inbrytning på kraftvärme
  - Elcertifikaten
  - Nytt system för tilldelning av
  utsläppsrätter?

  - SVEBIO 25 år
  - Mässrapport Hannover
  - Elmia Wood 2005
  - Hargshamn 2 år senare
  - Trädbränsleforskning
  - Nyheter
  Branschaktörerna
  BAFF, Bio Alcohol Fuel Foundation

  PIR, Pelletindustrins Riksförbund
  Torvproducenterna
  Trœdbrœnsleföreningen
  - Landet runt
  - Svebio Nytt

  Bioenergi Villa - Ved i kök o
  vardagsrum

  - Den ultimata guiden till pellets- och
  solvärme

  - Bengt Erik Löfgrenm Pelletsvärme
  istället...

  - Pelletsbrännare 2005 - Marknadsöversikt
  - Ekonomi pelletsvärme i småhus
  - Pelletsdagarna 2005
  - Pelletsförråd - Marknadsöversikt
  - Pelletsfabriker i Norden/Baltikum
  - Solens betydelse för energiförsörjningen
  - Solsystem 2005 - Marknadsöversikt
  - Energirådgivare erfarenheter att förmedla

     
  Annonsör Annonsör Annonsör
  Agrobränsle
  Allan Bruks AB
  Älmhults El-Mek AB
  Altbergs Plåt AB
  Arbaflame AS
  Atmos Scandinaviska
  Baxi AB
  Bioenergi i Luleå AB
  Bioenergi i Skandinavien
  Bjurenwall AB
  BMH Wood Techn.
  Booforssjö AB
  Bruks Biotech AB
  Bruzaholms Bruk
  Bühler AB
  Carl Bro
  Dalsjö Energi AB
  Drivkraft
  Dryco Ab
  Effecta Pannan AB
  Ekströms Värmetek.
  ELMIA Mäss AB
  Enertech (Bentone)
  Euronom AB
  Ezy Energi Ab
  Firefly AB
  Fisker A/S
  Focus Värme AB
   Forsman Hans AB
  Foster Wheeler Energi
  Franssons
  Gordic Environment
  Hargs Hamn
  IQR
  Järnforsen Energi Teknik
  JM Stoftteknik AB
  KLM Energi & Mekanik
  KMP
  KMW Energi
  Kvaerner Power AB
  Laxå Pellets AB
  LT Energiteknik AB
  MAFA i Ängelholm AB
  Mellanskogs Bränsle
  Metso Minerals AB
  Micatrone Regulator
  Näldens Värmeindustri
  Narvells Ingenjörs Byrå
  Naturbränsle AB
  Naturenergi AB
  Nordisk Miljöenergi
  NSP AB
  Nordtec Instrument AB
  Palgo AB
  Pallazzetti Leilo SPO
  Peal
  Petrokraft AB, Ingfirma
  Råsjö Torv AB
  Roland Carlberg Processyst.
   Safesack Scand. AB
  Sahlins EcoTec AB
  Saxlund & CO
  SBE Sv. Brikettenergi
  SBS Janfire AB
  SCA BioNorr AB
  Schiedel Isokern AB
  Skellefteå Kraft AB
  SLU
  Södra Skogsenergi AB
  SP Sv.Prov-och Forsk.
  Spc
  SRK
  Sthlms Mässan
  Svensk Rökgasenergi
  Swebo Flis & Energi
  Talloil AB
  Termoventiler AB
  Thermia Värme AB
  Timberjack AB
  TPS
  Trebema AB
  Vänerhamn AB
  Värmeprodukter i Floda
  Veå AB
  Ventilatorverken
  Vida Energi
  Viessman Värmeteknik
  VTS
  Westergyllen Energi
  Wärtsila
  ÅF -Energi & Miljö
  Äfab

  BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Bioenergi förlags befab AB, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se