Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem

NÂgon annans eller ..?

Har f–ruts”ttningarna nÂgonsin varit b”ttre ”n nu f–r att ers”tta de f–rhatliga fossilbr”nslena?
Oljepriserna rekordh–ga r”ntan rekordlÂg! Jo - inv”nder nÂgon, det ”r ju s stora sv”ngningar, t ex med fossilrabatten p kraftv”rme, elcertifikaten, handeln med
utsl”ppsr”tter som vi inte vet hur de skall fungera, stora
dominerande akt–rers insatser, skattev”xlingar, rotbidrag osv. S visst finns det os”kerhet. Men hallÂ! Det enda tillf”llet d os”kerheten kan tas bort ”r d nÂgon med kraft och makt s”ger vad som skall g–ras, och s vill vi normalt inte ha det. Vi vill ju ha
marknadsekonomi och demokrati - om d de med
makten inte g–r r”tt - vems fel ”r det? NÂgon annans eller...

Lennart Ljungblom

Nummer 4-04
Juni

Innehåll
Andra nummer Bioenergi
Artikelarkiv
Annonsörer och länkar till
företag


Prenumerera på Bioenergi

Novator Internets NYHETER


Tidskriften BIOENERGI

Bioenergi är officiellt organ för:
SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
Svenska Torvproducentföreningen och
Trädbränsleföreningen.

Ansvarig utgivare och chefredaktör:
Lennart Ljungblom
Redaktionsansvarig:
Anders Haaker
Företags- och läsarkontakt:
Jeanette Fogelmark , Sofie Samuelsson
Redaktörer:
Sofie Samuelsson
Annonser: Sofie Samuelsson
sofie@novator
Material: Jeanette Fogelmark
Prenumeration: Jeanette Fogelmark
jeanette@novator.se

Adress:
BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
NOVATOR
Torsgatan 12
111 23 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
Fax: 08-441 70 89
Internet: http://www.novator.se
 • Prenumeration: 519 kr exkl. moms
 • Postgiro: 43 87 87-4
 • Utgivningsplan 2004.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Webbmaster: Mattias Ljungblom mattias@novator.se & Jeanette Fogelmark jeanette@novator.se
  ©Novator
  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • Annonsörer och länkar till företag
 • INNEHÅLL Nr 4-04

  Alla artiklar ligger inne som pdf filer. Ladda ned Acrobat reader här.

  ARTIKLAR
  - Redaktionellt
  - Svebios sida
  Tema Avfall och returtr”
  - f–rbr”nning Nu gjuts grunden f–r
  J–nk–pings nya kraftv”rme

  - Snart klart med avfallspannan i BorÂs
  - Befintlig och planerad avfallseldning, tabell
  - Bygg och industriavfall som br”nsle
  - Norsk expansion i Sverige, rapport frÂn anl”ggnng f–r RT, returtr” i V”stervik
  - Anv”ndning av RT i Sverige, tabell
  Tema IT
  - Nytt datasystem f–r br”nslehantering
  Bioenergi Villa - Pelletskaminer
  - Det elv”rmda huset h”r finns l–sningen
  - Vad kostar din el egentligen Profilen -
  Narvells

  - Pelletskaminer 2004 - marknads–versikt
  - EnergirÂdgivningen landet runt
  - Villamodulerna
  - Solsystem 2004 - uppdaterad
  marknads–versikt

  - Skorstensinstallationen
  - Notiser Mer energi och mindre utsl”pp med kondensering
  Torv i Sverige
  Ny ”gare ska g–ra HMAB l–nsamt
  Branschakt–rerna
  - PIR, Pelletindustrins Riksf–rbund
  - Torvproducenterna
  - Tr”dbr”nslef–reningen
  - BAFF, Bio Alcohol Fuel Foundation
  Landet runt
  Svebio Nytt

     
  Annonsör Annonsör Annonsör
  ‰F -Energi & Milj–
  Agrobr”nsle AB
  ABAB Allan Bruks AB
  Altbergs PlÂt AB
  Analycen Nordic AB
  Aker Kvaerner
  Arizona Chemical Ab
  Atmos Scandinaviska AB
  Baxi AB
  Bioenergi i Lule AB
  Bioenergi i Skand. AB
  Bioenergy Int
  BioNorr AB
  Biotronic AB
  Bjurenwall AB
  Bruks Biotech AB
  B¸hler AB
  Carl Bro
  CPM / Europe
  Dalsj– Energi AB
  Derome
  Dryco Ab
  Effecta-Pannan AB
  Ekstr–ms V”rmetekn. ASB
  Elsam Engineering
  Enerrtech (Bentone)
  ETC
  Euronom AB
  Ezy Energi Ab
  Fagersta Energetics AB
  Fastbr”nslepannor AB

  Firefly
  Focus V”rme AB
  Forsman Hans AB
  Forssj– Bruk AB
  Franssons Recycling Machines
  G&S Handel och Ekonomi AB
  IQR Systems AB
  JM Stoftteknik AB
  Kastrup & Genberg
  KLM Energi & Mekanik AB
  KMW Energi i Norrt”lje AB
  LT Energiteknik AB
  MAFA i źngelholm AB
  Mellanskog Br”nsle AB
  NCP
  N”ldens V”rmeindustri
  Narvells Ingenj–rs ByrÂ
  Naturbr”nsle AB
  Naturenergi Iwabo
  Nordisk Milj–energi AB
  Nordiska Skorstens prod AB
  Nordtec Instrument AB
  Norsk pellets Vestmarka AS
  Palazzetti Leilo SPO
  Palgo
  Peal
  Petrokraft AB, Ingfirma
  RÂsj– Torv AB
  Rebio
  Roland Carlberg Proces. AB
  Sahlins EcoTec AB

  Saxlund
  SBE Svensk Brikettenergi AB
  SBS Janfire AB
  Scand-Pellet AB
  Schiedel Isokern AB
  SDC Skogsbruket Datacentr.
  Skellefte Kraft AB
  Simatec
  Spc Sweden power Shiper
  SRK StÂl &R–rkonstr.
  Svensk R–kgasenergi
  Svenska Gr”s
  Svedenborg AB
  S–dra Skogsenergi AB
  Svebo Flis och Energi
  Talloil
  Termoventiler AB
  Thermia V”rme AB
  Torkapparater AB
  Torsbyugnen
  Trebema AB
  VÂgab
  Ventilatorverken
  Westergyllen Energi
  Vida Energi
  Viessman V”rmeteknik AB
  VTS V”rmeteknisk Service AB
  VÂgab
  ‰F
  źlmhult El-mek AB
  źfab


  BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Bioenergi förlags befab AB, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se