Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem

Mässor-mässor-mässor

En spännande utveckling. Ett stort antal konferenser och mäs- sor möter oss världen över i år och nästa år. Inte minst den svenska världsutställningen World Bioenergy 2004 på Elmia i juni och Itebes Mondial Bioenergie i mars 2005 i Paris. I den senare deltar vår systertidning Bioenergy International i som partner. Men inte nog med dessa två mässor. I år genomförs åter den mycket intressanta utställningen i WelsEnergiesparmesse. Jag har besökt den de senaste tre åren och blivit lika imponerad varje gång - vi rapporterar i nästa nummer. Sedan följer evenemang i Europa, i Asien, i Amerika och i Australien. Vi får hoppas att denna anstormning också motsvaras av en trevlig vidgad marknadsutveckling.

Lennart Ljungblom

Nummer 1-04
Februari

Innehåll
Andra nummer Bioenergi
Artikelarkiv
Annonsörer och länkar till
företag


Prenumerera på Bioenergi

Novator Internets NYHETER


Tidskriften BIOENERGI

Bioenergi är officiellt organ för:
SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
Svenska Torvproducentföreningen och
Trädbränsleföreningen.

Ansvarig utgivare och chefredaktör:
Lennart Ljungblom
Redaktionsansvarig:
Anders Haaker
Företags- och läsarkontakt:
Jeanette Fogelmark , Sofie Samuelsson
Redaktörer:
Sofie Samuelsson
Annonser: Sofie Samuelsson
sofie@novator
Material: Jeanette Fogelmark
Prenumeration: Jeanette Fogelmark
jeanette@novator.se

Adress:
BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
NOVATOR
Torsgatan 12
111 23 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
Fax: 08-441 70 89
Internet: http://www.novator.se
 • Prenumeration: 519 kr exkl. moms
 • Postgiro: 43 87 87-4
 • Utgivningsplan 2004.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Webbmaster: Mattias Ljungblom mattias@novator.se & Jeanette Fogelmark jeanette@novator.se
  ©Novator
  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • Annonsörer och länkar till företag
 • INNEHÅLL Nr 1-04

  Alla artiklar ligger inne som pdf filer. Ladda ned Acrobat reader här.

  ARTIKLAR

 • Redaktionellt
 • Svebios sida
 • Salixskörd på Svartsjö
 • Biobränsleleverantörer 2003
 • Europas största biobränsleleverantörer
 • Mer spån blir pellets i Främlingshem
 • Tillväxt för mätning av biobränsle
 • Från foderpellets till bränslepellets
 • Nyheter
 • Snabbväxare med rötter i skogsnäring
 • Bioenergi Villa Vedpannor
  - Egen härd värmer bäst
  - Sammanställning Veddpannor 2004
  - Verkningsgrader kan vara komplicerade
  - Investera i bekvämligheter
  - Det är inte vedträt som brinner
  - Trolla med kubikmetrar
  - Solåret
  - Energiinnehåll i trä
  - Pellsam
 • Ny värmecentral i Eidskog i Norge
 • Det nya landmärket vid Gärstaverket
 • En regional aktör som växer med visionärt ledarskap
 • Linköping utvecklar biogas för fordon
 • Ny biogasmack i Norrköping
 • Fuktigt biobränsle bäst för panna i Kungsbacka
 • 75 miljoner till förgasning i Värnamo
 • Från massabruk till bioraffinaderi
 • Stort svenskt intresse för handel och investeringar
 • Ny fas i bioenergi introduktion startar
 • Notiser
 • Branschaktörerna
  - BioAlcohol Fuel Foundation
  - Svenska Trädbränsleföreningen
  - Svenska Torvproducentföreningen
  - PIR
 • Landet Runt
 • SVEBIO NYTT: Se SVEBIOS hemsida
 •    
  Annonsör Annonsör Annonsör
  Agro Pellets
  Agrobränsle AB
  Alstom Power
  Altbergs Plåt AB
  Analycen Nordic AB
  Arizona Chemical Ab
  Atmos Scandinaviska AB
  Babcock & Wilcox Vølund
  Baxi AB
  Bernt Olof Shackt Maskiner
  Bioenergi i Luleå AB
  Bioenergi i Skandinavien
  BioNorr AB
  Bjurenwall AB
  Bruks Bio Tech AB
  Bühler AB
  Carl Bro Energikonsult
  Champion
  CPM / Europe
  Dalsjö Energi AB
  Drivkraft
  Dryco Ab
  Effecta-Pannan AB
  Ekströms Värmetekniska ASB
  ELMIA Mäss AB
  Enerrtech (Bentone)
  Erjo
  ETC
  Euronom AB
  Ezy Energi Ab
  Fagersta Energetics AB
  Fastbränslepannor AB
  Firefly AB
  Fisker A/S
  Focus Värme AB
  Forsman Hans AB
  Forssjö Bruk AB
  Foster Wheeler Energi
  Franssons Recycling Machines
  G&S Handel och Ekonomi
  HOTAB Eldningsteknik
  Industrial Quality Recycling
  J.W. Invest sp.zo.o
  JM Stoftteknik AB
  Kastrup & Genberg AB
  KLM Energi & Mekanik
  KMW Energi i Norrtälje
  KÖB
  LT Energiteknik AB
  MAFA i Ängelholm AB
  Mellanskogs Bränsle AB
  Metso Minerals AB
  Näldens Värmeindustri
  Narvells Ingenjörs Byrå
  Naturbränsle AB
  Naturenergi AB
  Nordisk Miljöenergi AB
  Nordiska Skorstens prod
  Norsk pellets Vestmarka AS
  OSBY
  Petrokraft AB, Ingfirma
  Rindi Energi
  Råsjö Torv AB
  Roland Carlberg Processyst.
  Safetech
  Saxlund
  Sågspecialisten AB
  SÅTAB
  SBE Svensk Brikettenergi
  SBS Janfire AB
  Scand-Pellet AB
  Schiedel Isokern AB
  SDC Skogsbruket Datacentral
  Skellefteå Kraft AB
  Södra Skogsenergi AB
  Spc Sweden power Shiper
  SRK Stål &Rörkonstruktioner
  Svebio
  Svenska gräs
  Talloil AB
  Termoventiler AB
  Thermia Värme AB
  Timberjack AB
  Titan Heating
  Torsbyugnen
  Trebema AB
  TPS
  Ventilatorverken
  VTS Värmeteknisk Service
  ÅF -Energi & Miljö
  ÄFAB
  Älmhults El-Mek AB

  BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Bioenergi förlags befab AB, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se