Kretslopp nr 7-8 97

TILL KRETSLOPP HEMSIDA

Välkommen till nygamla

KRETSLOPP

Som Du ser har KRETSLOPP (pappersversionen) ändrat lite på sitt utseende och innehåll. Genom läsarundersökning och kontakt med miljöföretagen har vi funnit att man inte prioriterar den täta utgivningen.
Snabba nyheter kan man få genom internet eller till exempel vårt faxbrev Miljö och Resurs. Det man vill ha från en tidskrift är väl genomarbetade artiklar, utvalda notiser och företags- och produktinformationer. Genom att minska ner utgivningstakten så har vi nu gett redaktionen denna möjlighet.

KRETSLOPP har ingen annan ambition än att vara bäst. Vi skall bevaka det breda miljöområdet. Vi är inte en specialiserad tidskrift som Recycling, RVF-nytt eller Återvinningen.
Vi gör en tidning som skall passa för den som aktivt vill arbeta med miljö, antingen yrkesmässigt eller privat.
Vi skall hjälpa till med fakta och praktiska tips samt lyfta fram entreprenören, han eller hon som gör något.
I detta nummer finner Du som Du, ser i innehållsförteckningen en, bred läsning.

Välkommen till KRETSLOPP

Foto: Lennart Ljungblom

Lennart Ljungblom, utgivare

INNEHÅLL Nr 7-8/97

INGRESSER

REDAKTÖREN HAR ORDET
Börje Åhgren, chefredaktör och kemiingenjör har noga satt sig in i problemen med Hallandsåsen.

EKOKLÄDER BLIR KRAVMÄRKTA
MiljöJouren heter en organisation som bland annat promoverar Ekokläder och anordnar modevisningar landet runt. Här med exempel från Jane Wikström Design AB.

IKEA BJUDER PÅ LÅGENERGILAMPA
Tillsammans med Naturskyddsföreningen och Ragnsells skänker Ikea bort en miljon lågenergilampor samt pressar marknadspriset till hälften.

NOLLUTSLPP MÅLET PÅ TULLGARN
Här har Rune Östensen byggt upp en reningsanläggning baserad på de principer med vattendammar som utvecklats vid Rudolf Steiner Seminariet i Järna.

UPPFINNARE LÖSER TOALETTPROBLEM
Bibbi Söderberg har uppfunnit och utvecklat toaletten Dubletten. Toaletten används nu i två nya bostadsområden.

ÖVERSIKT STORKOMPOSTER
Komposteringsanläggningar för bostadsområden, restauranger, flerfamiljshus skall vara tåliga och driftsäkra, 10 fabrikat presenteras.

KOMPOSTTEMAT FORTSÄTTER MED ...
Intervjuer med flera företagare verksamma på området. Lars Erik Skog på Eco City berättar att byggarna nu är mycket intresserade och berättar i övrigt ingående om hur man resonerar när man skall överväga kompostering i en flerfamiljsanläggning.

BIOPELLETS ERÖVRAR SVERIGE
En sammanställning på alla pelletsbränslefabriker som finns i landet - fler är på väg.

PELLETSBRÄNNARE FÖR VILLOR
Sveriges största sammanställning av pelletsbrännare för villor. 15 fabrikat och ett tjugotal modeller visas i text och bild.

ELDA RÄTT MED VED
Trots pelletsboomen så sker den stora biobränsleeldningen med ved. Vi ger en artikel med råd hur man installerar och eldar ved på rätt sätt.

LITTERATUR
Tre miljöböcker presenteras.

BIOGAS 23
Vi har besökt invigningen av Linköpings biogasanläggning.

MILJÖAKTIEN RONDECO
Företaget finns på innovationsmarknaden. Tekniken är färdig nu väntar man på koncessionsnämndens beslut. Vi presenterar konceptet.

VILLAMÄSSAN
Rapport från den stora villamässan Hem och Fritid

BIDRAGSREGLER
Vad gäller för att minska eller ersätta elvärme?

TEKNIKNYTT
Miljöanpassat batteri för elverktyg presenteras.

INTERNET
Minska din elförbrukning med www.borlange.se

Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi