Artikel från Kretslopp nr 7-8 97

TILL KRETSLOPP HEMSIDA


Biopellets erövrar Sverige

Ladda ner en karta över Sverige

Pellets som bränsle för småhus är ett alternativ för den som på ett förhållandevis bekvämt sätt vill gå över till förnybar energi. Vi inleder nu en serie med successiva fördjupade presentationer av alternativ till el och olja i småhus.

I Sverige sker nu en mycket snabb utveckling av pelletsmarknaden. Kartan intill redovisar produktionsanläggningar för förädlade biobränslen i Sverige.
Många av fabrikerna producerar såväl pellets som pulver och briketter. Merparten använder spån som råvara, med andra ord restprodukter från sågverk och snickeriindustri.

SVEG
I Sveriges största anläggning i Sveg produceras dock enbart briketter med torv och trä som råvara.
Större delen av den produktionen går med järnväg till Uppsala, ger värme och varmvatten åt Uppsalas 100.000 invånare.
I Mönsterås finns en pelletsanläggning som i huvudsak nyttjar bark som råvara. Det är Södra Skogsägarna som integrerat en bränslefabrik i sitt massabruk.

NYTT I NORR
I norra Sverige invigs nu två nya anläggningar. Det är Luleå Energi som i samarbete med Norrbränsle, SCA:s biobränslebolag samt Skellefteå Kraft som nu tar varsin anläggning i drift.

HÄRNÖSAND
Lite längre söderut finns BioNorr i Härnösand. Den ägs av Graninge, Såtab och Stockholm Energi. Stockholm Energi äger också Sveriges i särklass största förbrukare av pellet, nämligen Hässelbyverket som värmer större delen av västra Stockholm.
Ytterligare söderut hittar vi Mellanskogs två fabriker i Ljusdal och Valbo och i dessa trakter bygger nu också Mellansvenska Biobränsle AB en ny fabrik baserad på delar från den första renodlade pelletsfabriken i Mora.

EDSBYN
Inne i landet hittar vi först pelletsanläggningen i Edsbyn och längre in den nyligen startade anläggningen i Orsa.
Där har Mellanskogs Fastbränsle AB i samarbete med Orsa besparingskog startat bränsleproduktion i den gamla plattfabriken. I Kil producerar återvinningsbolaget Gotthards pellets från sorterat pappersavfall och spån.
I Norberg producerar Svensk Brikettenergi (SBE) pellets som till stor del förbrukas i Jordbro i Södra Stockholm. SBE har dessutom fabriker i Svenljunga, Nässjö och Vinslöv.

KATRINEHOLM
Utanför Katrineholm gör Forsjö bruk pellets i sågverket och fortsätter vi neråt så hittar vi Sydveds anläggning i Ydre på gränsen till Småland. Sydved ägs av de stora skogsbolagen i Södra Sverige.
Föreningsskogsbruket producerar via Södra Skogsenegi AB pellets i Mönsterås och genom deras dotterföretag Södra Träpulver i Ulricehamn. Fortsätter vi resan söderut hittar vi SÅBI, sågverkens bränslebolag i Vaggeryd och Sydkrafts anläggning i Värnamo (träpulver) och till sist skånska Lantmännen som producerar i Malmö.

LENNART LJUNGBLOM

Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi