Artikel från Kretslopp nr 7-8 97

TILL KRETSLOPP HEMSIDA

Uppfinnaren som löser toalettproblemen

Det är många detaljer som måste lösas för att en separerande toalett skall fungera i huset. På vägen till en fungerande lösning kan en och annan fiffighet läggas till.

Foto: Bibbi Södergren Åttio procent minskad vattenförbrukning och ett förstklassigt gödselmedel, det är de resultaten de flesta tänker på när det gäller separerande toaletter.

På vägen till ett fungerande system visar Bibbi Söderberg på många andra praktiska detaljer som hon också löst i sitt genomtänkta system.

Bild: Bibbi Söderberg.

- Infästningen i väggen är ett exempel på detta. Det gör installationen enkel, det blir lätt att justera höjden på toalettstolen så den passar de boende.

Dubbletten är den separerande toalett som kanske funnits längst på marknaden. Den har utvecklats genom de erfarenheter som vunnits under åren.
De två skålarna, den främre för urin och den bakre för fekalier, måste skiljas åt effektivt så att inget vatten rinner över i fel skål och var sak kommer på sin plats.

Två spolsystem gör att urinen kan spolas bort med endast 1,5 deciliter vatten. Normalt räcker det vid fem av sex toalettbesök. Vi kan minska vattenförbrukningen med åttio procent enbart genom att installera en separerande toalett.
I ett komplett system räcker det inte med detta. Urinen lagras i en specialkonstruerad brunn utan lufttillträde för att användas som gödselmedel.
Fekalierna komposteras med hushållsavfall och slam från tvåkammarbrunnen. Detta ger den mest kretsloppsanpassade lösningen för hushållets vattensystem. Huset klarar sig helt utan kommunal anslutning.

Dubbletten kommer också att användas i ett nytt bostadsområde som skall byggas vid Billsta trädgård i Västerås. Skanska är byggherre. Dubbletten har utnyttjats i Ekoporten i Norrköping, Norrköpings bostads AB försökshus för ekologisk anpassning av hyreshus.

Börje Åhgren

Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi