Artikel från Kretslopp nr 7-8 97

TILL KRETSLOPP HEMSIDA
Översikt

Storkomposter

Om du beställer detta nummer (nr 7-8/97) av Kretslopp kan du läsa om 9 st storkomposter (funktion, storlek och pris). Lösnummerpris 70 kr + porto och frakt.

Kompostering i flerfamiljsfastigheter skiljer sig från naturens nedbryt-ningsprocesser. Förutsättningarna blir också annorlunda än i villahus-hållet i och med att ansvaret ofta delas av flera.

Av dessa orsaker ställs andra krav på kompostutrustningen. I vår marknadsöversikt har vi hämtat data från den sammanställning som Sörab, Söderhalls Renhållnings AB gjort.

I denna sammanställning begränsar vi oss till tio automatiska kompostbehållare som är avsedda att placeras inomhus. De ger en kompostmull som kan användas direkt efter tömning alternativt efter en viss tids efterkompostering. Flertalet har utrustning för sönderdelning av materialet. Maskinen har någon funktion för tömning, kontinuerligt eller satsvis.


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi