TIDSKRIFTEN KRETSLOPP

TILL KRETSLOPPS HEMSIDA

Tidksriften Kretslopp är för dig som vill miljöanpassa ditt vardagsliv, ditt hem och ditt jobb.
Vi rapporterar om de goda exemplen i Sverige och utomlands samt redogör för produktutveckling och lagstiftning. Tidskriften Kretslopp är en från politiska partier, institutioner, organisationer och företag oberoende tidskrift.

Vi bjuder på artiklar för alla Internetentusiaster. God läsning!

ÄGARE
Bioenergi/Novator
ISSN 1102-5926

ADRESS
Torsgatan 12
111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90,
E-post: info@novator.se

PRENUMERATION
Utgåva: 4 nr per år.
Pris 2002: 420kr inkl moms.
Norden 450 kr.
Sättes in på pg: 43 87 87-4.

ANNONSERING / UTGIVNING

 • Kretslopp utgivningsplan
 • Kretslopp Hemsida
 • Tekniska data
 • Radannonsering
 • Webbannonsering

 • REDAKTION
  Ansvarig utg, Lennart Ljungblom
  Redaktör, Lennart Ljungblom
  Redigering, Jeanette Fogelmark
  Illustrationer, Ingela Jondell
  Annonser, Jeanette Fogelmark / Sofie Samuelsson
  Tel 08-441 70 90  ORDERFORMULÄR

  Helårsprenumeration för 420 kr inkl moms

  Beställning av lösnummer
  Porto/frakt tillkommer

  Beställning av nr 3/01 à 80 kr
  Beställning av nr 2/01 à 80 kr
  Beställning av nr 1/01à 80 kr

  Jag är intresserad av annonsering
  i tidskriften/på webbsidorna

  Vanlig annons i tidskriften
  Modulannons i tidskriften
  Modulannons på Kretslopps webbsidor
  Radannons vilket inkluderar webbsidorna

  Text i radannons eller meddelanden:
  Namn och adressuppgifter:

  Företag
  Namn
  Gata
  Box
  Postnr
  Postort
  Tel nr
  Fax nr
  E-post
  Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi
  Bioenergi/Novator www.novator.se, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se