Artikel från Kretslopp nr 7-8 97

TILL KRETSLOPP HEMSIDA

Pelletsbrännare för villor

Pelletsutvecklingen går rasande fort. Tidningarna Bioenergi och Kretslopp följer och driver på. Vi redovisar alltid de senaste nyheterna. Den här sammanställningen är gjord av Lennart Ljungblom och Sofie Samuelsson som också tacksamt tar emot information om nyheter och erfarenheter.

Särtryck kan beställas: tel: 08 - 441 70 90 eller per fax: 08 - 441 70 89.

Om du beställer detta nummer (nr 7-8/97) av Kretslopp kan du läsa om 17 st pelletbrännare (funktion, producent, effekt och pris). Lösnummerpris 70 kr + porto och frakt.


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi