Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem

Inget är som väntans tider, eller .....

Det lackar mot jul. Ögonen tindrar på barn och vuxna. Så även hos många företagsledare i branschen som ser fram emot 2006 som ett bra år. Det är inte tu tal om annat, förutsättningarna finns, branschen blir stabilare och stabilare allt eftersom marknadsbasen blir bredare och bredare.
Men....
vi påminns då och då om att delvis vilar vår verksamhet på lösan grund. Ett politiskt beslut kan, visar det sig, snabbt ändra förutsättningarna. T ex bidraget till hushållen för energiinvesteringar som skapade tvärstopp i köp i avvaktan på att bidraget betalas ut.
T ex torven som ena sekunden är inne i systemet andra ute.
Så kan vi fortsätta på område efter område - tänk t ex hur ändringar skett avseende kraftproduktion. Och vad mer kan tänkas vara på väg? Dollarkursen stiger, det påverkar, Kyoto vad kommer sedan - det påverkar, Valet nästa år och framförallt året efter valet, är alltid ett år av åtstramning - det påverkar.
Så kan vi fortsätta. När kärnkraften byggdes ut fick man stimulera marknaden för att bli av med elen. Man skapade elvärmehusen.
OM naturgasledningen byggs ut, jag säger OM för jag anser det ekonomsikt vansinne, men OM, vad händer då, när marknaden tvekar och investeringen i rörledningar är gjord?
Sensmoral:
OM förutsättningar finns - vänta inte
- kör!

Lennart Ljungblom

Nummer 6-05
DECEMBER

Innehåll
Andra nummer Bioenergi
Artikelarkiv
Annonsörer och länkar till
företag


Prenumerera på Bioenergi

Novator Internets NYHETER


Tidskriften BIOENERGI

Bioenergi är officiellt organ för:
SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
Svenska Torvproducentföreningen och
Trädbränsleföreningen.

Ansvarig utgivare och chefredaktör:
Lennart Ljungblom
Redaktionsansvarig:
Anders Haaker
Företags- och läsarkontakt:
Jeanette Fogelmark , Sofie Samuelsson
Redaktörer:
Sofie Samuelsson
Annonser: Sofie Samuelsson
sofie@novator
Material: Jeanette Fogelmark
Prenumeration: Jeanette Fogelmark
jeanette@novator.se

Adress:
BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
NOVATOR
Torsgatan 12
111 23 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
Fax: 08-441 70 89
Internet: http://www.novator.se
 • Prenumeration: 519 kr exkl. moms
 • Postgiro: 43 87 87-4
 • Utgivningsplan 2004.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Webbmaster: Mattias Ljungblom mattias@novator.se & Jeanette Fogelmark jeanette@novator.se
  ©Novator

  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • Annonsörer och länkar till företag
 • INNEHÅLL Nr 6-05

  Alla artiklar ligger inne som pdf filer. Ladda ned Acrobat reader här.

  ARTIKLAR
  - REDAKTIONELLT
  - SVEBIOS SIDA
  - STÖRSTA INVESTERINGEN I SKÖVDE
  GER BÄTTRE MILJÖ

  - KLART FÖR PANNA 4 I HÖGDALEN
  - RÖKGASRENING OCH SOTNING
  - SKARPARE ANALYS AV RÖKGASER FRÅN
  AVFALLSELDNING

  - SNABBVÄXARE GER MER ENERGI OCH RENARE
  RÖK GASER

  - SKOGEN KAN ERSÄTTA OLJAN
  - GROT OCH ASKÅTERFÖRING - ETT HETT ÄMNE
  - BIOENERGIN ÖKAR SNABBAST INOM LANTMÄNNEN
  - ANVÄND CO2 LÄCKANDE TORVMARK TILL
  ENERGITORV

  - NYHETER
  - LANDET RUNT
  BRANSCHAKTÖRERNA
  - BAFF - Inhemsk produktion kontra import
  - PIR - I väntans tider
  - STPF - Uppdrag: Rädda energitorven
  - Trädbränsleföreningen - ”Ecotax” främsta
  styrmedlet efter Kyoto

  - SVEBIONYTT
  BIOENERGI VILLA ÅRSSUMMERINGEN
  - BIOENERGIN I KRETSLOPPET
  - MODERNA AUTOMATISKA PELLETSSYSTEM
  - TYPLÖSNINGAR
  - ENERGIRÅDGIVARNA - GODA RÅD MM
  - NYHETER
  - NYA INTEGRERADE PELLETSPANNOR
  - SOLÅRET 2005


     
  Annonsör Annonsör Annonsör
  Agrobränsle AB 3
  Allan Bruks AB 20
  Altbergs Plåt AB 44
  Analycen Nordic AB 20
  Arbaflame AS 50
  Atmos Scandinaviska AB 45
  Babcock & Wilcox Vølund 12
  Baxi AB 45
  Bioenergi i Luleå AB 3
  Bioenergi i Skandinavien 3
  Bjurenwall AB 4
  BooForssjö AB 49
  Bruks Klöckner AB 28
  Bühler AB 4
  Bygglant Ab 31
  Carl Bro Energikonsult 12
  Dalsjö Energi AB 3
  Drivkraft 49
  Dryco Ab 54
  EcoTec Värmesystem 50
  Effecta Pannan AB 45
  Ekströms Värmetekniska 53
  Energiaskor 28
  Enertech (Bentone) 45
  ETK 10
  Euronom AB 50
  Exhausto 28
  Ezy Energi Ab 44
  Firefly AB 24
  Focus Värme AB 45
  Forsman Hans AB 49  Foster Wheeler Energi 53
  Franssons 22
  Gordic Environment AB 44
  IQR Industrial Quality Recycling 3
  Järnforsen Energi Teknik 36,56
  JM Stoftteknik AB 54
  Kastrup &Genberg AB 26
  Kahl 4
  kG Process Optimering 53
  KLM Energi & Mekanik 53
  KMP 28
  KMW Energi i Norrtälje 24
  Laxå Pellets AB 49
  LT Energiteknik AB 52
  MAFA i Ängelholm AB 49
  Mellanskogs Bränsle AB 4
  Micatrone Regulator AB 54
  Näldens Värmeindustri 49
  Narvells Ingenjörs Byrå 44
  Naturbränsle AB 24
  Naturenergi AB 52
  Nordisk Miljöenergi AB 44
  Nordiska Skorstens prod. 52
  OP System AB 14
  Palgo AB 54
  Pallazzetti Leilo SPO 44
  Peal 22,24
  Petrokraft AB, Ingfirma 53
  Roland Carlberg Processyst. 4

  Safesack Scand. AB 4
  SÅTAB 4


  Saxlund & CO 53
  SBE Svensk Brikettenergi 3
  SBS Janfire AB 53
  SCA BioNorr AB 3
  Schiedel Skorstenssystem 52
  SIS Miljömärkning 28
  Skellefteå Kraft AB 52
  SLU 54
  Södra Skogsenergi 33
  SP Sveriges Prov-och Forskning 54
  Spc Sweden Power Chippers 4
  SRK Stål &Rörkonstruktioner 54
  STPF 28
  Svensk Rökgasenergi 2
  SVEBIO 35
  Swebo Flis & Energi 53
  Talloil AB 8
  Termoventiler AB 45
  Thermia Pelletsystem 51
  TPS 8,53
  John Deere 28
  Trebema AB 45
  Värmeprodukter 26
  Veå AB 16
  Ventilatorverken 54
  Vida Energi 4
  VTS Värmeteknisk Service AB 53
  Westergyllen Energi AB 3
  World Bioenergy 22
  ÅF -Energi & Miljö 6
  ÄFAB 49
  Älmhults El-Mek AB 20

  BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Bioenergi förlags befab AB, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se