Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem

2002 - The return of the grot
Nu är det nog dags att slipa knivarna och huggstrålen igen för det svänger i flisbranschen. Efter några år med rejäl nedgång. Halvering säger de insatta så är det nog åter dags för en snabb ökning. Flera skäl finns för detta. Dels så har det kommit och fortsätter komma nya konsumenter på marknaden, dels så minskar nog delar av importen p.g.a konkurrerande uppköpare och p.g.a gamla bark och avkapsdeponier blir uppflisade. Dessutom en generationsväxling i branschen.
Det är inte bara de stora värmeverken som tittar på flisen utan det finns ett ökande intresse hos lantbrukare och andra med egen skog - så huken er gubbar och gummor för nu drar han ut i skogen igen - flisentreprenören.

Nummer
6-01
Februari

Innehåll
Andra nummer Bioenergi
Artikelarkiv
Annonsörer och länkar till
företag


Prenumerera på Bioenergi

Novator Internets NYHETER


Tidskriften BIOENERGI

Bioenergi är officiellt organ för:
SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
Svenska Torvproducentföreningen och
Trädbränsleföreningen.

Ansvarig utgivare och chefredaktör:
Lennart Ljungblom
Företags- och läsarkontakt:
Jeanette Fogelmark , Sofie Samuelsson
Redaktörer:
Sofie Samuelsson
Annonser: Sofie Samuelsson
sofie@novator
Material: Jeanette Fogelmark
Prenumeration: Jeanette Fogelmark
jeanette@novator.se

Adress:
BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
NOVATOR
Torsgatan 12
111 23 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
Fax: 08-441 70 89
Internet: http://www.novator.se
 • Prenumeration: 440 kr exkl. moms
 • Postgiro: 43 87 87-4
 • Utgivningsplan 2002.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Webbmaster: Mattias Ljungblom mattias@novator.se & Jeanette Fogelmark jeanette@novator.se
  ©Novator
  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • Annonsörer och länkar till företag
 • INNEHÅLL Nr 6-01

  Alla artiklar ligger inne som pdf filer. Ladda ned Acrobat reader här.

  ARTIKLAR

 • Redaktionellt
 • Svebios sida
 • Alholmen Oy
 • Turbo Power från Siemens när Jämtkraft satsar Bio
 • Fjärrvärme 2000, Statistiken
 • Villaspecialen:
 • -Hemtrivsel, Lars Andrén
 • -Marknadsöversikt 2001/2002 Braskaminer, kakelugnar och murspisar
 • -Villaföretagen
 • -Notiser
 • Glimtar från Elmia Fastighet
 • Lyckeverket i Arvika invigt
 • Träpulverlösning för Tarkett Sommer
 • Notiser
 • Pelletsklubben
 • Trädbränsleföreningen
 • Den nya miljölagstilläpningen
 • Torvproducentföreningen
 • Landet Runt
 • SVEBIO NYTT: Se SVEBIOS hemsida

  Läs hela tidningen här!
 •    
  Annonsör Annonsör Annonsör

  Agrobr”nsle AB
  Alstom Power Enviro. System
  Altbergs PlÂt AB
  Atmos Scandinaviska AB
  Baxi AB
  Benima
  Bentone CTC Parca
  BMH Wood Tec
  Biokraft A/S
  BioNorr AB
  Bjurenwall AB
  Brockmann & Partners AB
  B¸hler AB
  Clarence Morberg
  CPM
  Dalsj– Energi AB
  Drivkraft
  Dryco AB
  Effecta-Pannan AB
  Ekstr–ms V”rmetekniska
  Electrowatt-ekono OY
  Energikross
  Energiutv. Frank Asplund
  ES Trading
  Ezy Energi
  Fagersta Energetics
  Firefly
  Fiske Pakkemaskiner
  Focus V”rme AB
  Forsman Hans
  Forssj– Bruk
  Foster Wheeler Energi
  Fortum
  Franssons
  FVB

  G&S Handel och Ekonomi
  Gotlands Fj”rrv”rme
  HMAB H”rjedalens Mineral
  Hotab Eldningsteknik
  Isokern Sverige
  JM Stoftteknik
  Jumo M”t & Reglerteknik Bilaga
  J”rnforsen Energiteknik
  KLM Energi & Mekanik
  KMW
  Kvaerner Pulping OY
  Kvaerner Pulping AB
  Lida Timber
  LT Energiteknik
  MAFA
  Mellanskogs Br”nsle
  Mellansvenska Biobr”nsle
  Narvells Ingenj–rs byrÂ
  Naturbr”nsle
  Naturenergi
  Nordisk Milj–energi
  Nordiska skorstensprod.
  Nordtec Instrument Bilaga
  NTEnergi
  N”ldens V”rmeindustri
  OEM Automatic
  Opsis
  Osby Parca
  Passat
  Petrokraft AB, Ingfirma
  Raumaster Oy
  Roland Carlberg Processyst.
  R¯mskog Biobr”nsle AS
  Roxon
  RÂsj–

  Sahlins EcoTec
  Saxlund & CO
  SBS Janfire
  Scand-Pellets
  SDC
  Skellefte Kraft
  Siemens
  Sprout-Matador
  SRK StÂl & R–rkonstruktioner
  Stora Enso
  STPF Bilaga
  Svebio
  Svenska Gr”s AB
  Svensk Brikett Energi
  Swedenborg Ing. Firma
  Sycon
  Sydved Energileveranser
  S‰BI
  SÂgspecialisten
  SÂtab
  TeeM Bioenergi
  Termoventiler
  Thermia
  Timberjack
  TPS
  Trebema
  UKI Architects OY
  Vaporel
  Vedsol
  Ventilatorverken
  VSV
  VTS V”rmeteknisk Service
  Zander & Ingestr–m
  ‰F - Processdesign
  Ÿfab


  BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Bioenergi förlags befab AB, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se