Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem

Värna lokala naturnära bränslen
Det är en fantastiskt bransch som vi jobbar i. Den står inte stilla i långa stunder. Situationen är dock olika,
bl. a beroende på
var i förädlingskedjan man befinner sig. Värme-
försäljningen
i väl designade värmenät kan vara en synnerligen lysande affär. Investeringar i nya stora produktionsanläggningar kan återbetalas på några år. Orsaken är uppenbar - det är en så hård konkurrens på bränslet att priserna inte orkar upp i en nivå som medger uthållig verksamhet i jungfruliga biobränslen. Det finns därmed en risk, inte en obetydlig sådan, att biobränslerna och energiproduktionen, kan komma att ytterligare indelas och därmed kanske även olika skatter. Vill du ha den utvecklingen?

Nummer
1-01
Februari

Innehåll
Andra nummer Bioenergi Artikelarkiv
Annonsörer och länkar till
företag


Prenumerera på Bioenergi

Novator Internets NYHETER


Tidskriften BIOENERGI

Bioenergi är officiellt organ för:
SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
Svenska Torvproducentföreningen och
Trädbränsleföreningen.

Ansvarig utgivare och chefredaktör:
Lennart Ljungblom
Företags- och läsarkontakt:
Jeanette Fogelmark , Sofie Samuelsson
Redaktörer:
Sofie Samuelsson
Annonser: Sofie Samuelsson
sofie@novator
Material: Jeanette Fogelmark
Prenumeration: Jeanette Fogelmark
jeanette@novator.se

Adress:
BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
NOVATOR
Torsgatan 12
111 23 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
Fax: 08-441 70 89
Internet: http://www.novator.se
 • Prenumeration: 489 kr inkl. moms
 • Postgiro: 43 87 87-4
 • Utgivningsplan 2001.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Webbmaster: Mattias Ljungblom mattias@novator.se & Jeanette Fogelmark jeanette@novator.se
  ©Novator
  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • Annonsörer och länkar till företag
 • INNEHÅLL Nr 1-01

  Alla artiklar ligger inne som pdf filer. Ladda ned Acrobat reader här.

  ARTIKLAR

 • Redaktionellt
 • Svebios sida
 • Tåget en ökad andel av bränsle transporterna
 • Liepaja utlastningshamn för trä och träbränsle från Lettland & Vitryssland
 • Flisskörd på Lovön utanför Stockholm
 • Debatt artikel av Allan Bruks
 • Villaspecialen:
 • Den moderna vedeldningen, översikt
 • Vedpannor - marknadsöversikt
 • Villaguiden - företagen
 • Bensen i tätortsluft, ej pga vedeldning
 • Biobränsle Hälsa Miljö uppstart
 • Biobränsleleverantörer 2000
 • Notiser
 • kalendarium
 • Produkt och företagsnytt
 • Aktuellt från Värmeforsk
 • Bioenergiguiden - företagen
 • Trädbränsleföreningen
 • Torvproducentföreningen
 • Pelletsklubben
 • Landet Runt
 • SVEBIO NYTT: Se SVEBIOS hemsida

 •    
  Annonsör Annonsör Annonsör

  AB Forsjö Bruk
  Alstom Power Env.system
  Agrobränsle
  Analycen Bränsle & Energi
  Atmos Scandinaviska
  Balt-Scand Bioenergi
  Baxi
  Bentone

  Bernt Olof Shackt Maskiner
  BioNorr
  Bjurenwall
  Bühler
  Convent Energi
  Dalsjö Energi
  Dryco

  EKAB
  Ekströms Värmetekniska
  Elmia
  Energiutv. Frank Asplund
  Es Trading
  Ezy Energi
  Fagersta Energetics
  Focus Värme AB
  Foster Wheeler Energi
  Franssons
  G&S Handel och Ekonomi
  Gotlands Fjärrvärme
  HMAB Härjedalens Mineral

  Hotab
  Industrial Quality Recycling
  Isokern Sverige
  Järnforsen Energisystem
  JM Stoftteknik
  KLM Energi & Mekanik
  KMW Energi
  Lida Timber
  LT Energiteknik
  MAFA
  MaskinSystem

  Mellanskogs Bränsle
  Mellansvenska Biobränsle
  Narvells Ingenjörs Byrå
  Naturbränsle
  Naturenergi
  Nordisk Miljöenergi
  Nordiska Skorsstensprodukter
  Nordtech Instrument
  NTEnergi
  Peal
  Osby Parca
  Petrokraft
  Profilvågen
  Roland Carlberg Processyst.
  Råsjö Torv
  Sahlins EcoTec
  Saxlund & CO

  SBE Svensk Brikettenergi
  SBE Ulricehamn
  SBS Janfire
  SCA Forest Timber Norrbränsle
  Scand Pellet
  Skellefteå Kraft
  Sprout-Matador
  SRK Stål & Rörkonstr.
  Stora Enso
  Sycon
  Sydved Energileveranser
  SVEBIO
  Sågspecialisten
  TeeM Bioenergi
  Tesab
  Termoventiler
  Timberjack
  TPS
  Trebema
  Vaporel
  Vedsol
  VTS Värmeteknisk Service
  VSV
  Zander & Ingeström
  Åf Energikonsult
  Åf Processdesign
  Äfab
  Älmhults Elmek Ab


  BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Bioenergi förlags befab AB, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se