Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem


Samarbete inlett

Nu inleder vi ett samarbete mellan miljötidningen Kretslopp och Energi tidningen Bioenergi. Det sker med en gemensam edition. I detta nummer sexton sidor på temat returbränsle och villa specialen. Upplagan för denna gemensamma edition blir alltså fördubblad!

I kommande nummer kommer vi också i Bioenergi utöka miljöbevakningen med hjälp av redaktionellt material från Kretslopp.

Miljöfrågorna blir framöver allt viktigare. Det räcker inte med enbart goda ekonomiska argument. Framtiden kräver också att kunna påvisa ett korrekt och effektivt miljöagerande.

Lennart Ljungblom, chefredaktör

Nummer
1-99
Januari

 • Innehåll
 • Andra nummer Bioenergi
 • Artikelarkiv
 • Annonsörer och länkar till företag


  Prenumerera på Bioenergi

  Novator Internets NYHETER

 • Tidskriften BIOENERGI

  Bioenergi är officiellt organ för:
  SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
  Svenska Torvproducentföreningen och
  Trädbränsleföreningen.

  Ansvarig utgivare och chefredaktör:
  Lennart Ljungblom
  Redaktörer: Sofie Samuelsson och Kent Pettersson Annonser: Sofie Samuelsson
  Material: Lennart Ljungblom
  Prenumeration: Sofie Samuelsson sofie@novator.se

  Adress:
  BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
  NOVATOR
  Torsgatan 12
  111 23 Stockholm

  Tel: 08-441 70 90
  Fax: 08-441 70 89
  Internet: http://www.novator.se
 • Prenumeration: 489 kr inkl. moms
 • Postgiro: 43 87 87-4
 • Utgivningsplan 1999.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Webbmaster: Mattias Ljungblom mattias@novator.se
  ©Novator
  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • Annonsörer och länkar till företag
 • INNEHÅLL Nr 1-99

  ARTIKLAR

 • Redaktionellt
 • Svebios sida
 • Bränsleleverantörer -98
 • Fyra frågor till de åtta största
 • SLU - Trädbränsletillgångarna räcker
 • Aktuellt
 • Ny Teknik - Massahakametoden
 • Tema returbränsle och Returträbränsle
 • Norrköping störst i Sverige på RT
 • Villaspecialen
 • Löfgren - starkare miljökrav
 • Marknadsöversikt VEDPANNOR
 • SP om P-märkning pelletskaminer
 • Katalysator renar röken
 • Stockholm greppar RT-marknaden
 • Gasrening i Högdalen
 • Aktuellt
 • Myrbränslet Torv
 • Behöver vi mer fossilgas
 • Torvproducenterna
 • Pelletsklubben
 • Landet Runt
 • Svebio Nytt
 • Notiser
 • Företagsnyheter
 • Kalendarium

  KLUBBSIDORNA

 • Svenska Torvproducentföreningen
 • Svenska Trädbränsleföreningen
 • Pelletsklubben
 • Företagsnytt
 • Landet Runt
 • Svenska Torvproducentföreningen
 • SVEBIO NYTT: Se SVEBIOS hemsida


 • BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se