Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem

1999 ett avgörande år?
Vi närmar oss mot avgöranden på flera fonter.
Drivmedel - kommer en storskalig etanolfabrik att byggas?
Svartlutsförgasning - kommer beslutet om ett nytt fullskale projekt med efterföljande elgenerering?
Villamarknaden - blir 1999 året då pellets som villabränsle slår igenom på allvar?
Blockcentraler - Stort antal nya installationer?
Returbränsle - Kommer Sverige fortsätta tt vara Europas mottagningsstation?
Priserna för skogsbränsle - dags för lönsamhet, även för bränsleleverantörer?
Gaseldning - vem i Sverige eller i Baltikum föredrar fossilgas när det finns biobränsle?

Lennart Ljungblom, chefredaktör

Nummer
6-98
December

 • Innehåll
 • Andra nummer Bioenergi
 • Artikelarkiv
 • Annonsörer och länkar till företag


  Prenumerera på Bioenergi

  Novator Internets NYHETER

 • Tidskriften BIOENERGI

  Bioenergi är officiellt organ för:
  SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
  Svenska Torvproducentföreningen och
  Trädbränsleföreningen.

  Ansvarig utgivare och chefredaktör:
  Lennart Ljungblom
  Redaktörer: Sofie Samuelsson och Kent Pettersson Annonser: Sofie Samuelsson
  Material: Lennart Ljungblom
  Prenumeration: Sofie Samuelsson sofie@novator.se

  Adress:
  BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
  NOVATOR
  Torsgatan 12
  111 23 Stockholm

  Tel: 08-441 70 90
  Fax: 08-441 70 89
  Internet: http://www.novator.se
 • Prenumeration: 489 kr inkl. moms
 • Postgiro: 43 87 87-4
 • Utgivningsplan 1998.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Webbmaster: Mattias Ljungblom mattias@novator.se
  ©Novator
  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • Annonsörer och länkar till företag
 • INNEHÅLL Nr 6-98

  ARTIKLAR

 • Redaktionellt
 • Svebios sida
 • Biovärme & biokraftvärme -97
 • Pulverförbränning
 • Vattenfall utvecklar hållbar energi
 • Ulricehamn investerar i biovärme
 • Pellets från Vaggeryd
 • Äldsta fabriken för förädlade bränslen
 • Modern vedförbränning
 • Årets pelletskaminöversikt
 • Bioenergi i Baltikum - Tallin konferens
 • Dansk biokraft
 • Bioenergikonferens i USA
 • Årets bioenergidagar i Borlänge
 • Z&I 7 bioanläggningar 1998
 • Bioenergi på Internet
 • rapporter, rapporter, rapporter
 • P-märkning av pelletskaminer
 • Sydkraft Värme inviger Alingsås
 • Positiva KMW
 • Aktuellt
 • Pelletsklubben
 • Svenska trädbränsleföreningen
 • Landet Runt
 • Svebio Nytt
 • Notiser
 • Företagsnyheter
 • Kalendarium

  KLUBBSIDORNA

 • Svenska Torvproducentföreningen
 • Svenska Trädbränsleföreningen
 • Pelletsklubben
 • Företagsnytt
 • Landet Runt
 • Svenska Torvproducentföreningen
 • SVEBIO NYTT: Se SVEBIOS hemsida


 • BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se