Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem ARTIKEL I TIDSKRIFTEN BIOENERGI NR 6/98

Biovärme och biokraftvärme 1997

Fjärrvärmeföreningen producerar varje år en statistik över produktion av fjärrvärme och bränsleanvändningen bland föreningens medlemmar.
Vår vana trogen gör vi ett urval, bearbetar data något och presenterar bioenergianvändarna.
Totalt åtgick 52,6 TWh bränsle för att producera 41,2 TWh värme 1997.

Det är de stora städerna som på allvar tagit över som dominerande bioenergiförbrukare.
Årets "Runner up" är Norrköping som nu är uppe i nästan 1,5 TWh bioenergianvändning.
Dessutom använder man 70 GWh för elproduktion.
Största användarna
Norrköping är också det enda verket i toppen som inte har avfall i sin bränslemix.
Växjö och Skellefteå tillhör också klättrarna i år då det också blivit stora elproducenter när de nya kraftvärmeverken fått ett fullt driftår på nacken.
Bioenergidominan
Bioenergidominansen i fjärrvärmesystemet är hög. 44 procent av bränslet består av det som man klassat som trädbränsle, avfall eller torv i statistiken.
Kolanvändningen är nästan borta i värmeproduktionen och svarar endast för åtta procent men fortfarande använder 18 företag bränslet.
Stora förbrukare har varit Västerås, Stockholm och Helsingborg.
Uppsala och Linköping använder en hel del kol för elproduktion. Kolandelen för elproduktion är hela 41 procent. 4,5 TWh el producerades 1997.

100 GWh klubben
Allt biobränsle adderat, sorten är GWh.

    Biobr. totalt Trä Torv Avfall El allt. biobr.
1 Uppsala 1794 374 680 710 30
2 Stockholm 1716 978   702 36
3 Norrköping 1455 1385     70
4 Göteborg 1408 440   968  
5 Linköping 968 337   627 4
6 Växjö 924 562 261   101
7 Söderenergi 890 450 440    
8 Malmö 749 208   541  
9 Örebro 621 586     35
10 Karlstad 492 280   131 81
11 Skellefteå 438 328     110
12 Eskilstuna 382 378     4
13 Borås 375 375      
14 Jönköping 361 361      
15 Umeå 357 115   242  
16 Haninge, Tyresö 355 355      
17 Östersund 343 343      
18 Trollhättan 320 202 118    
19 Nyköping 297 297      
20 Krisianstad 231 192     39
21 Karlskoga 210 0 210    
22 Kiruna 209 0 170   39
23 Kalmar 208 208      
24 Katrineholm 193 193      
25 Halmstad 192     192  
26 Boden 185 185      
27 Falun 168 131     37
28 Västervik 166 166      
29 Norrtälje 148 108     40
30 Nässjö 137 107     30
31 Sv Brikettenergi 133 133      
32 Skaraborg 131 131      
33 Lidköping 128     128  
34 Uddevalla 127 127      
35 Hässleholm 110 110      
36 Tranås 106 106      
37 Avesta 103     103  
38 Motala 101 101      
             
  S:a 100 (GWh) 14811 9978 1199 3634 656
  Övriga verk 3055 3055     284
  Totalt 20685 13033 2794 4858 940

Största biobränsleeldarna 1997 för fjärrvärme och biokraft.
Källa: Fjärrvärmeföreningens statistik i bearbetning av Bioenergi.

 


BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se