Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem ARTIKEL I TIDSKRIFTEN BIOENERGI NR 6/98

Pellets från Vaggeryd

Vaggeryd är navet i Såbis verksamhet. På Munksjös gamla industriområde finns Såbis pelletsfabrik och en bränsleterminal delvis under tak.
Platsen är mycket strategiskt belägen med nästan egen utfart ti E4:an. Totalt omfattar området 40 000 ha varav 25 000 är asfalterad yta. Byggnader finns på plats, vissa äldre andra nybyggda.
Dessutom finns i en hörna ett lager av kasserad rötad massaved som en entrepenör flisar upp till bränsleflis.
Allt tas med andra ord tillvara, skam vore annars.

"Klir och Skimmer" Vi besöker fabriken
Vi är på väg in i färdigvarulagret för att lyssna på tonen av den färdiga pelletsen när den rinner ner från transportören.
- Man kan nämligen höra på ljudet om pelletsen är bra eller dålig hävdar platschefen Leif Tjärnén lite med glimten i ögat, men ändå. Dessutom skall den skimra säger han.
Det är uppenbart att han är stolt över sitt fina lager som är på 39 x 79 m och rymmer 15 000 ton. Det är utrustat med ett traverssystem som kan styras efter ett koordinatsystem, X och Y. Man kan om man vill lägga upp olika högar med till exempel olika kvaliteter, råvaror, storlekar eller dyligt.
Pelletsfabriken har en produktionspotential på 70­80 000 årston vid kontinuerlig drift.
- Vi har dock valt att köra i femdagars vecka tillsvidare vilket både förenklar vår verksamhet, håller tillbaka kostnaderna och mer passar marknadens efterfråga säger Leif Tjärnén.
- Det går dock inte att stoppa och starta hur som helst. Det bästa är att hitta en bra produktion och sedan ligga på rulle.
Merparten av Såbis pellets är 8 mm, men man gör också 6:or och tior. Eftersom en matris väger 450 kg så ändrar man inte hur som helst. Dessutom tar det ett tag innan man finner rätt balans på tryck, temperatur och råvarusammansättning.
Råvara är sågspån från gran och tall samt upp till 10 procent kutterspån. Såbi blandar aldrig i bark som tillför negativa syror och mer sand och ger därmed också större slitage både i produktion och förbränning, dessutom mer aska .
- Vi binder pelletsen med hjälp av lågtrycksånga så vi får en kondenserande fuktyta vid bindningen.
Processtyrning
- Vi håller också på att införa statistisk processtyrning. Det betyder att vi noga följer och dokumenterar, bland annat densitet, fuktinnehåll, finfraktion och lägger in det på dator. Successivt växer nu en väsentlig kunskap fram som vi tror att vi kommer ha en bra användning av vid processanalys och fortsatt optimering av driften. Annars finns det en risk att man bara loggar upp en massa mätvärden som man egentligen inte vet så mycket om.
Kvalitetsfrågor är viktiga för Såbi. Vi har en anställd, Ivana Abrahamsson, som enbart jobbar med detta. Hon arbetar två dagar i veckan i Vaggeryd och övriga dagar i Jönköping.
Pelletsfabrikens råvara är spån, sågspån som torkas samt torrt kutter.
Första steget på inmatningen är en stenfälla, den är viktig säger man och visar all sten och skrot som man lyckats fånga upp.
Sådant material kan ställa till stora problem, skada maskiner, orsaka brand och stillestånd.
Större delen av råvaran är råspån med fukthalter överstigande 50 procent. Den får först passera vibrosikten som tar bort överstort material sedan passeras en unik del, ett QÅ filter. Varm torkgas från torken passerar genom ett spånlager som ligger på en polysesterbädd. Därigenom uppnås två fördelar, dels en förvärmning av spånet dels en partikelavskiljning av torkgaserna.
- Vi har kontrollerat så att det hela inte medför att askhalten kar i våra pellets säger Leif Tjärnén. Askhalten ligger straxt under 0,5 procent.
Torken är en Swisscombitork med en kapacitet att förånga tio kubikmeter vatten per timme. Den går fullt drag hela tiden. Torkenergin tas från Munksjös gamla 8 MW panna som eldas med bark som köps från sågverken i närheten. Pannan utrustad med en trapprost som slutar i en planrost är av fabrikatet Ånga ch Värme och har byggts om med hjälp av två konsulter från ÅF Energikonsult i Växjö
- De, Olle Ahlin och Mats Pettersson, har på ett utmärkt sätt hjälpt till att modifera pannan framhåller Leif Tjärnén.
Verkningsgraden har ökat varvid bränsleförbrukningen minskat med 40 procent sedan vi startade. Utgående rökgastemperatur är cirka 1 000 grader vilken går till torktrumman.
Det går också att tillföra kuttersprån efter torken före kvarnen.
Sedan förs materialet till hammarkvarnen och därefter ganska direkt till pelletspressarna. Hanteringssystemet är levererat av Bruks, finmalningskvarn och pressar av CPM. I inkommande material kontrolleras fukthalt med en IR-detektor som känner av reflexionen på materialet.
Tre pelletspressar står parallellt och ut kommer småkletiga pellets med en temperatur på cirka 100 grader. De binds ihop med hjälp av ånga.
Produktionen är 4 500 ton per matris. Kylning av pellets sker i en motströmskylare med kalluft. Produkten förs med elevator till en sikt, varefter finfraktion går till baka och färdiga pellets förs till lager.
Ägs av sågverken
Såbi ab ägs av sågverk i södra Sverige. Affärsidén är att utveckla sågverkens biprodukter. Nära företaget finns också föreningen Såg i Syd som är en näringspolitisk organisation för sågverksföretagen i omvänt.
- Vi köper och säljer, från Mälardalen i norr och söder ut. Pellets är en mindre del och utgör nu cirka 15 procent av omsättningen. Utöver energivaror levereras spån till plattfabriker och dessutom tillverkas som exempel distansklossar i lastpallar och dörrskinn av kutterspån och export sker över hela världen.
- Vi letar hela tiden efter nya verksamhetsområden för våra varor parallellt som vi försöker utveckla de sektorer som vi redan är inne på, säger Lars Göran Harrysson.
Såbi för hela bränslesortimentet, biprodukterna dominerar men groten är också stor. Värmeverken tar större delen av leverenserna.
- Vi är organiserat i tre regioner, säger Lars Göran Harrysson
- Södra delen i vilken vi finns nu är jag är ansvarig, i norr har vi Göran Ängerby och i väster är Bo Ryden ansvarig. Centralt arbetar Åke Andersson som marknadschef och bollplank för oss fältansvariga.

 


BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se