Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem ARTIKEL I TIDSKRIFTEN BIOENERGI NR 6/98

Äldsta fabriken utvecklas vidare

Pulver pellets, nu är det 19 år sedan ebe, Energibränsle startade sin verksamhet i Ulricehamn. Numera heter företaget Södra Träpulver och ägs av Södra Skogsenergi. Tomas Isaksson som varit med nästan ända från början berättar om fabriken.

Att det är full fart i anläggningen råder det inget tvivel om. När vi kommer pågår en utleverans av pellets och vd Tomas Isaksson berättar att man nyligen tagit en av de fyra stora färdigvarusilona i anspråk för torr råvara för pelletsproduktion samt en silo för färdig pellets. Nu går man vidare och kompletterar med en utlastningssikt.
- Det höjer kvalitén på bränslet rejält, säger Tomas Isaksson.
- Vår dominerande produkt för närvarande är 10 mm pellets. Den andra huvudprodukten finmalt träpulver minskade betydligt när vår stora kund, sedan 1982, Göteborgs Bostads AB föll bort i april 1998. När vårt avtal gick ut så upphörde våra leveranser. Värmecentralen hade eldat träpulver i 15 år och var mogen för viss renovering och för Göteborg Energi blev det då billigare att tillsvidare värmeförsörja från annan central med överkapacitet.
Nu ligger våra pulverleveranser på cirka 10 000 ton per år och går i huvudsak till Jönköping som ligger bara några mil härifrån. Kalmar energi, Drefviken och Hässelby är exempel på andra anläggningar som eldar träpulver i stor skala. Leverens sker dock i vissa fall med pellets eller briketter. Drefviken har som exempel tecknat avtal med Härjedalens mineral om sågspånsbriketter som de själva mal ner till pulver på plats.
Nu är produktionen 30 000 ton pellets på årsbasis, den kan eventuellt bli 37 000 ton. Maximal produktion i fabriken styrs av logisitiken, toppnoteringen är 70 000 ton produkt (pellets och pulver). Då måste allt klaffa perfekt. Fabriken har en bemanning på två man som går skift och som sköter driften. Man tar emot råvara, matar in i processen, tar prover och kontrollerar, lastar ut och gör vissa reparationer. Där ill finns två man på service dagtid och fyra på kontoret. Vi har två personer som i princip varit med hela tiden dels Gustav Andersson i verkstaden som varit med sedan 1981 och Ebbe Gustavsson som kom till oss 1982.
Hög kvalitet
Fabriken har en mycket hög kvalitet på malningen och kan göra träpulver av ytterst väl definierad storlek. För pelletstillverkning är det väl fin råvara och då bypassar man den sikt som finns efter finmalningskvarnarna. Därför byggs pelletsen upp av ett lite större spektrum av pulverdiameter.
- Vi har 100 procent sågspån eller annan vitträ som råvara denna säsong, berättar Tomas Isaksson.
- Tidigare har vi producerat pulver i stor skala från grot.
- Villabrännarna har dock haft vissa problem med att elda grotpellets. Det kan ge problem med sintring av askan, både på grund av högre askhalt, dess sammansättning och kemiska reaktioner. Blandningar med 20­30 procent grotråvara och resten spån ger dock inte problem med askinnehållet.
- Den pelletsstandard som finns berör inte råvaran utan ser endast på produktens egenskaper berättar Tomas.
- Där borta har vi justerbitar från sågverken säger Tomas och pekar på en av de många råvaruhögarna som finns på området.
Justerbitar betyder alltså avsågade ändbitar som faller då sågverken gör sina buntar av färdigsågade plankor. Det finns även en hög av krossade justerbitar. Därtill fungerar vi också som grotterminal för Södra skogsenergi. Längst bort på området ser vi en övertäckt grotlimpa.
Billeveranser
Med bil inkommande fuktigt material tippas i fickan alternativt på mark. Då lägger lastmaskinen materialet vid behov i fickan. Det krossas och matas upp genom ett skivsåll där allt över 70 mm återförs, resten går upp till dygnslagret.
En roterande centriskruv skär av bottenskiktet och matar in i centrum. Den tar effektivt bort allt material. Därefter genom kulvert till transportör och vidare till kvarnhus 1 med grovmalning och metallseparering samt en trumsikt som tar bort allt mindre än 15 mm. Det överstora går igenom en hammarkvarn och tillförs det som kom igenom första gången. Sedan är det dags för torkning.
Torkning
Efter ett litet mellanlager följer en medströms rökgastork. Rökgaserna tar med sig torkmaterialet genom torken. Den är uppdelad som ett fackverk, ser ut som en torktumlare. Eftersom det är inerta rökgaser så kan det aldrig bli en brand inne i torktrumman. Från pulversilon skruvas bränsle till den egna brännaren till doseringsanläggning, där finns också en flödesmätare. Den gör att man kan hålla kontroll på hur mycket bränsle man själv förbrukar. Torkens brännare är av fabrikatet Jon Coen och har effekten 6,7 MW och kan elda pulver, olja eller en blandning. Torkningen sker till 15 procent för pellets eller sex procent för pulver.
Finmalning
Sedan följer finmalningshuset med doserskruv, magnetfälla stenficka och kvarnarna. Det finns fyra stycken. Den nya har 250 kW motor de tidigare Sprout Matadorkvarnarna var på 315 kW. För varje kvarn finns en filtercyklon. Efter kvarnen siktas för träpulver i annat fall, färdigsilon.
Tillbyggnad 1994

Ytterligare 20 000 m2 extra mark inköptes 1994. Då byggde man en ny pelletshall och förråd. En kutterficka finns i lagerhallen.
- Vi kör alltid en blandning mellan egettorkat material och sådant här kutter i en speciell mix som passar våra pressar.
Materialet skruvas till press ett eller till press tvås matarbord som styr materialmängden. Det finns en blandarskruv som kan tillsätta vatten eller lignin och i framtiden ånga om det visar sig vara rätt. Materialet skruvas in i pelletspressen, trycks med hjälp av kollerhjulen genom matrisen, förs med gummitransportband till elevatorn och kylen där första härdningen av pelletsen sker. Sedan följer en ny elevator som för produkten till lagerhusets tak där den siktas. Finfraktion förs tillbaka till kutterfickan. Färdig pellets läggs i hallen och därifrån tas det också upp till färdigsilon.

Södra Träpulver


BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se