Välkommen till Bioenergi webversionen

Ljusnande framtida vår!
I läsande stund slås vårens alla energimässor upp dörrarna det skall bli spännande att ta del av vad som företagen och konferensföreläsarna vill redovisa. Mycket talar för att vi under 1998 också formellt tar det stora steget in i det hållbara samhället. I realiteten har marknaden och näringen sedan länge flyttat över intresset från det fossila och ändliga till det förnybara. Det finner man om man följer de olika branschdelarnas utveckling, vilka som ökar och vilka som minskar och med vilka procenttal. Visserligen är de traditionella fossilbaserade fortfarande mycket stora, men trend- brottet har kommit och tempot till fossilernas nackdel kommer bara att öka.

Lennart Ljungblom, chefredaktörNummer
2-98
April


 • Innehåll
 • Andra nummer Bioenergi
 • Artikelarkiv Bioenergi
 • Annonsörer detta nummer

  Prenumerera på Bioenergi

  Novator Internets NYHETER


 • Tidskriften BIOENERGI

  Bioenergi är officiellt organ för:
  SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
  Svenska Fytokemigruppen,
  Svenska Torvproducentföreningen och
  Trädbränsleföreningen.

  Ansvarig utgivare och chefredaktör:
  Lennart Ljungblom
  Redaktörer: Börje Ågren miljo@novator.se
  och Kent Pettersson
  Annonser: Lennart Ljungblom, Sofie Samuelsson
  Prenumeration: Sofie Samuelsson sofie@novator.se

  Adress:
  BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
  NOVATOR
  Torsgatan 12
  111 23 Stockholm

  Tel: 08-441 70 90
  Fax: 08-441 70 89
  Internet: http://www.novator.se

 • Prenumeration: 489 kr inkl. moms, PG 43 87 87-4
 • Annonsering, utgivningsplan.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.


  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • INNEHÅLL Nr 2-98

  ARTIKLAR
 • Redaktionellt
 • Svebios sida Som Pdf
 • Träpulver värmer Smedjebacken Som Pdf
 • Dundeeanläggningen i Skottland (Pdf)
 • Färdig värme i praktiken (Pdf)
 • Mindre - medelstora värmecentraler Som Pdf
 • Leverantörer pelletseldade värmecentraler (Pdf)
 • Översikt utrustningsleverantörer (Pdf)
 • Svebios energiskatteförslag (Pdf)
 • Nytt energiskördesystem, EnHar (Pdf)
 • Fjärrvärmekombi i Häljarp (Pdf)
 • Nytt distributionssytem för pellets (Pdf)
 • P-märkningen i korthet (Pdf)
 • roll i framtiden (Pdf)
 • Dimensionera ackumulatortanken Som Pdf
 • Brist på ansvar kan bli dyrt (Pdf)
 • Insändare återvinningsflis (Pdf)
 • Företagsnytt (Pdf)
 • Energy Technology Forum -98
 • Internet
 • Kalendarium

  KLUBBSIDORNA
 • Svenska Torvproducentföreningen
 • Svenska Trädbränsleföreningen
 • Pelletsklubben
 • Företagsnytt
 • Landet Runt
 • Svenska Torvproducentföreningen
 • SVEBIO NYTT: Se SVEBIOS hemsida
 • Annonsörer i Bioenergi nr 2-98

  Alla annonsörer i pappersutgåvan får fri länkning nedan till sin hemsida!
  För annonsering ring 08-441 70 90, fax 08-441 70 89.
  ABB Fläkt Industri
  Amab
  Ardeo Janfire
  Betab
  Bioenergigruppen
  Bjurenwall
  Bobergs Valltork
  Bogma
  Bruks
  Bühler AB
  CPM Europe
  E.K. Teknik
  Ekströms Värmetekniska
  Energidalen
  Erjo
  Euro Therm
  Fagersta Energetics
  Fastbränsle AB
  Firefly
  Forssjö Bruk
  Foster Wheeler
  Fransson
  Fjärrvärme 98
  G&S Handel och Ekonomi
  Granab
  Götaverken Miljö
  Hotab
  HS Perifal
  Härjedalens Mineral AB
  Industrifilter
  JM Stoftteknik
  JTI
  Järnforsen Energi System
  Jøtul
  Kennedygruppen
  KLm Energi & Mekanik
  KMW Energi
  Kvaerner Pulping
  Lida Timber
  LT Energiteknik
  MAFA
  Mellanskogs Bränsle
  Mellansvenska Biobränsle
  Naturenergi IWABO
  Nordifa
  Osby Parca
  Peal
  Petrokraft
  Rader International
  Renoma
  Råsjö Torv
  Safetech
  Saxlund
  Scand Pellets
  SGS Solid Fuels
  Skellefteå Kraft AB
  Sprout - Matador
  SRK
  Sterners
  Stockholmsmässan ETF
  SVEBIO
  Svensk Brikettenergi
  Svenska Mässan
  Sydved Energileveranser
  SÅBI
  Sågspecialisten
  Södra Skogsenergi AB
  Södra Träpulver
  TeeM Bioenergi AB
  TPS Termiska Processer
  Trädenergi Väst
  Värmeteknisk Service
  Weiss A/S
  Zander & Ingeström
  ÅF-Energikonsult
  Äfab
  Älmhults El-mek

  Bioenergisfären / Order / Arkiv