Artikel Bioenergi 2-98

nr 2/98

Mindre - medelstora värmecentraler

Nu installerad i Flahultsskolan Pelletsbrännare G5

Nils Thunströmmer presenterar sin nya pelletsbrännare i storleksklassen 350 kW. Ett av de första exemplaren finns inmonterad i en gammal Parca Norrahammar från 1963 där den ersatt en elva år tidigare installerad Firekasset. Bioenergi besöker Nils i pann-rummet i Flahultsskolan.

G5-brännaren betyder uttytt generation fem berättar Nils Thunströmmer och fortsätter. För elva år sedan levererade vi en anläggning hit. Nu byts den gamla brännaren ut och ersätts med en G5. Styrskåp och hanteringsutrustning med silo och inmatningsskruvar blir kvar. Tillgängligheten på den gamla brännaren Fire kasset har varit bra. Vid jämna mellanrum har man fått byta roster. Under alla år har det inte varit ett driftstopp i hantei en panna. Vid tändning så är den cirka 500 grader och eftersom vi tillför luft så börjar pelletsen att brinna. Det tar ungefär sju minuter. Ett fotomotstånd känner att det är låga i pannan. Den börjar nu med mjukstart och stegar upp undan för undan. Anläggningen är totalt på 350 kW och effektreglerad i två steg. Lägsta nivån är 150 kW. Sedan ligger den och jobbar mellan de två stegen med ett 80/60 system. Vid 80 grader växlar den ned till lägsta steget. Finns det ingen förbrukning alls så eldar den helt ned. Sjunker panntemperturen så startar brännaren på nytt.

Unikt rostersystem
Rostersystemet är unikt, varje rosterstav består av eldfast material. 450 mm långa. Mellan varje stav (rör) finns 5-6 mm springa. Anläggningen i Flathultsskolan har elva rör.
Ovanpå rören finns en snedställd skrapa med små piggar som går ned en bit mellan roster spåren. Den rensar så att primärluften utan problem kommer igenom fram till bränslebädden. Dessutom flyttar den fram bränslet.

Ejektorverkan
Varje roster stav lever sitt eget liv. Sekundärluften går igenom staven och blir på så sätt uppvärmd. Dessutom uppkommer en ejektorverkan så luftströmmen tar med sig hela flamman långt in i pannrummet. Det är det som gör att vi lyckats sänka rökgastemperaturen med mer än 20 grader.
- Jag är övertygad om att framtidens panna kommer att ligga på dryga 100 grader i rökgastemperatur, säger Nils Thunströmmer.
Då kommer verkningsgraden att stiga till 94-95 procent.

Askutmatning
Denna anläggning har inte helautomatisk askutmatning. Med en enkel manuell skrapa kan man då och då dra ur askan. Förbränningsluften kommer från en fläkt som står vid sidan om. Den är automatiskt inställbar vid två steg.
Såväl primär- som sekundärluft tas in framför brännaren. Det är som en tryckkammare där vi fördelar luften.
Lägger man handen direkt på kåpan ända framme vid pannan känner man att det inte är varmare där än i övriga delar av pannrummet.

Säkerhetsmässigt uppfyller G5 förstås alla fastbränslenormens krav. Den är också godkänd och besiktad av SAQ. Som extra säkerhet finns det också en vattensprinkler. Den tar hand om det skulle finnas glödande rester i brännaren vid ett strömavbrott. Inmatningsskuven vid brännaren går hela tiden. Det är inmatningsskruven från silon som pulsar. Den gamla brännaren står kvar intill. Då ser man tydligt hur okomplicerad den nya tekniken är.

Ny panna på väg
- Vi samarbetar med Eryl i Falun med en ny panna direkt anpassad för denna brännare. Den har en multicyklon påhängd på baksidan. Av Lennart Ljungblom, text

Foto & research, Sofie Samuelsson


Bioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv


Bioenergisfären, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, tel: 08-441 70 90, fax: 08-441 70 89, Novator Media
info@novator.se