Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem

Moln - men bakom lyser solen
Ett genomgående tema i denna ruta har kretsat kring de divergerande trenderna som finns inom bioenerginäringen och utanför med möjlighet att påverka näringen. Inte har dessa blivit färre efter terroristattacken i New York. Normalt betyder internationell oro - höjda oljepriser och intresse för den egna tryggheten - mao lysande tider för bioenergin och andra inhemska näringar. Men samtidigt finns en finansiell oro. Vågar människor och företag investera. Bush administrationen gör nu allt för att få en massiv uppställning för att bekämpa terrorismen och ser för tillfället ut att lyckas med detta. USA betalar till och med sin stora FN skuld. Kanske kommer man även att acceptera Qyotoavtalet- vem vet.

Nummer
5-01
Februari

Innehåll
Andra nummer Bioenergi Artikelarkiv
Annonsörer och länkar till
företag


Prenumerera på Bioenergi

Novator Internets NYHETER


Tidskriften BIOENERGI

Bioenergi är officiellt organ för:
SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
Svenska Torvproducentföreningen och
Trädbränsleföreningen.

Ansvarig utgivare och chefredaktör:
Lennart Ljungblom
Företags- och läsarkontakt:
Jeanette Fogelmark , Sofie Samuelsson
Redaktörer:
Sofie Samuelsson
Annonser: Sofie Samuelsson
sofie@novator
Material: Jeanette Fogelmark
Prenumeration: Jeanette Fogelmark
jeanette@novator.se

Adress:
BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
NOVATOR
Torsgatan 12
111 23 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
Fax: 08-441 70 89
Internet: http://www.novator.se
 • Prenumeration: 489 kr inkl. moms
 • Postgiro: 43 87 87-4
 • Utgivningsplan 2001.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Webbmaster: Mattias Ljungblom mattias@novator.se & Jeanette Fogelmark jeanette@novator.se
  ©Novator
  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • Annonsörer och länkar till företag
 • INNEHÅLL Nr 5-01

  Alla artiklar ligger inne som pdf filer. Ladda ned Acrobat reader här.

  ARTIKLAR

 • Redaktionellt
 • Svebios sida
 • 2001 i Bioenergins internationella genombrott
 • Svensk slovenskt samarbete
 • Bioenergikonferens i Ljubjana
 • Normala kaliumhalter i Salix mm
 • Rörflen råvarubaseras för pellets
 • Notiser
 • Bioenergi - Ny bok presenteras
 • Villaspecialen:
 • Den ultimata guiden
 • Marknadsöversikt pelletsbrännare och pelletspannor
 • Villaföretagen
 • Produkt- och företagsnytt
 • Energikalkyl för pelletsvärme
 • Höjda koldioxidskatter
 • Rapporter från Värmeforsk
 • "Hausmesse" hos Doppstadt
 • Torvproducentföreningen
 • Trädbränsleföreningen
 • Pelletsklubben
 • Landet Runt
 • SVEBIO NYTT: Se SVEBIOS hemsida

  Ladda hem hela tidningen här!
 •    
  Annonsör Annonsör Annonsör
  Agrobränsle AB 44
  Alstom Power Enviro. System 49
  Altbergs Plåt AB 26
  Atmos Scandinaviska AB 27
  Baxi AB 27
  Bentone CTC Parca 27
  BioenergiGården 18
  Biokraft A/S 38
  BioNorr AB 45
  Bjurenwall AB 47
  Brockmann & Partners AB 45
  Bühler AB 43
  Dalsjö Energi AB 46
  Dryco AB 46
  Effecta-Pannan AB 26
  Ekströms Värmetekniska 46
  Energikross 45
  Energiutv. Frank Asplund 46
  ES Trading 27
  Ezy Energi 26
  Fagersta Energetics 48
  Firefly 40
  Fiske Pakkemaskiner 42
  Fjärrvärme Mässan 14
  Focus Värme AB 26
  Forsman Hans 27
  Forssjö Bruk 27
  Foster Wheeler Energi 49
  G&S Handel och Ekonomi 44
  Gotlands Fjärrvärme 47
  HMAB Härjedalens Mineral 6
  Hotab Eldningsteknik 46
  Isokern Sverige 34
  Järnforsen Energiteknik 4
  JM Stoftteknik 48
  KLM Energi & Mekanik 12
  KMW 14
  Kvaerner Pulping 8
  Lida Timber 46
  LT Energiteknik 34
  MAFA 43
  Mellanskogs Bränsle 44
  Mellansvenska Biobränsle 34
  Narvells Ingenjörs byrå 26
  Naturbränsle 45
  Naturenergi 34
  Nordifa Industri 38
  Nordisk Miljöenergi 26
  Nordiska skorstensprod. 34
  Nordtec Instrument bilaga
  NTEnergi 48
  Näldens Värmeindustri 26
  OEM Automatic 18
  Opsis 40
  Osby Parca 52
  Petrokraft AB, Ingfirma 8
  Profilvågen 46
  Roland Carlberg Processyst. 43
  Råsjö 12
  Sahlins EcoTec 29
  Saxlund & CO 48
  SBS Janfire 26
  Scand-Pellets 26
  SDC 38
  Skellefteå Kraft 36
  Sprout-Matador 43
  SRK Stål & Rörkonstruktioner 47
  Stora Enso 36
  Svebio 51
  Svensk Brikett Energi 16
  Swedenborg Ing. Firma 16
  Sydved Energileveranser 36
  SÅBI 36
  Svenska Gräs 29
  Sågspecialisten 38
  TeeM Bioenergi 48
  Termoventiler 27
  Tesab 18
  Thermia 30
  Timberjack 2
  TPS 47
  Trebema 27
  Vaporel 47
  Vedsol 27
  Ventilatorverken 42
  VSV 40
  VTS Värmeteknisk Service 44
  Zander & Ingeström 46
  ÅF - Energi konsult 40
  ÅF - Processdesign 42
  Äfab 28

  BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Bioenergi förlags befab AB, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se