Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem

Den svängande biomarknaden

Deponiavgifter och förbud har verkligen satt stora krafter i rörelse. Något som är på gott och ont. Positivt är att så många nu fått up ögonen på kretsloppet resurser och ochså gör sitt bästa för att ta tillvara dem. Sorgligt är att man väljer den enkla lösningen och tränger undan andra biobränslen. Att få bra flöden i dispersa bränslen kräver organisation. Den har tagit lång tid att bygga upp. Det som behövs är en vidgad marknad - mer förbränning. Det är ytterst sorgligt att den ansvarige ministern Björn Rosengren inte inser att biobränslena och för all del vindkraften behöver en hemmamarknad för lokal elproduktion. Då kan vi vara med och konkurrera internationellt - läs om ABB.

Lennart Ljungblom, chefredaktör

Nummer
4-00
September

 • Innehåll
 • Andra nummer Bioenergi
 • Artikelarkiv
 • Annonsörer och länkar till företag


  Prenumerera på Bioenergi

  Novator Internets NYHETER

 • Tidskriften BIOENERGI

  Bioenergi är officiellt organ för:
  SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
  Svenska Torvproducentföreningen och
  Trädbränsleföreningen.

  Ansvarig utgivare och chefredaktör:
  Lennart Ljungblom
  Företags- och läsarkontakt:
  Jeanette Fogelmark , Sofie Samuelsson
  Redaktörer:
  Sofie Samuelsson
  Annonser: Sofie Samuelsson
  sofie@novator
  Material: Jeanette Fogelmark
  Prenumeration: Jeanette Fogelmark
  jeanette@novator.se

  Adress:
  BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
  NOVATOR
  Torsgatan 12
  111 23 Stockholm

  Tel: 08-441 70 90
  Fax: 08-441 70 89
  Internet: http://www.novator.se
 • Prenumeration: 489 kr inkl. moms
 • Postgiro: 43 87 87-4
 • Utgivningsplan 2000.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Webbmaster: Mattias Ljungblom mattias@novator.se
  ©Novator
  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • Annonsörer och länkar till företag
 • INNEHÅLL Nr 4-00

  Alla artiklar ligger inne som pdf filer. Ladda ned Acrobat reader här.

  ARTIKLAR

 • Redaktionellt
 • Svebios sida
 • Retuträ i Svergie har för låg kvalitet
 • Lätt & Lagom tillverkas med bioenergi
 • Slam är energi
 • Rökgasdata direkt från internet
 • Nu satsar ABB förnybart
 • Planer på avfallsförbränning kartlagda
 • Villaspeciallen
 • Lokalaeldstäder är bra men kan förbättras
 • Marknadsöversikt
  Braskaminer, Kakelungnar och murspisar

 • Villaföretagen
 • Branschnytt
 • Branschpanelen
 • Energiaktuellt
 • Pelletsmarknaden i Canada och USA
 • Hannover och Expo 2000 är värt ett besök
 • Den stora bioenergikonferansen i Sevilla
 • Biogasaktuellt
 • Kalendarium
 • Bioenergiguiden - företagen
 • Pelletsklubben
 • Trädbränsleföreningen
 • Torvproducentföreningen
 • Landet Runt
 • SVEBIO NYTT: Se SVEBIOS hemsida

 • Annonsör Annonsör Annonsör
  ABB Enviroment Systems Ab HMAB Härjedalens Mineral Råsjö Torv
  Agrobränsle Hotab Sahlins Eco Tec
  Analycen Bränsle & Energi Industrial Quality Recycling Saxlund International
  Atmos Skandinaviska Isbit SBE Svensk Brikettenergi
  Balt-Scand Bioenergi Isokern Sverige SBS Janfire
  Baxi JM Stoftteknik SCA
  Bentone CTC Parca Järnforsen Energisystem Scand Pellets
  Bio Norr Jøtul Skellefteå Kraft
  Bjurenwall KLM Energi & Mekanik SRK
  Bogma KMW Energi Stora Enso
  Boo Instrument Lida Timber Sydkraft försäljning
  Bühler LT Energiteknik Sydved Energileveranser
  Convent Energi MAFA Sycon
  Dalsjö Energi Mellanskogs Bränsle Sprout-Matador
  Ekströms Värmetekniska Mellan Svenska Biobränsle Swedenborg Ing Firma, GF
  Ena Miljökonsult MFO SVEBIO
  Ekab Narvells Ingenjörs Byrå Sågspecialisten
  Es Trading Naturbränsle Termoventiler
  Ezy Energi Naturenergi TeeM Bioenergi
  Fagersta Energetics Nordiska skorsstensprodukter TPS
  Frank Asplund Nordisk Miljöenergi Vaporel
  Forssjö Bruk Närvärme Sverige AB Vedsol
  Foster Wheeler Energi NTE Energi Ventilatorverken
  Gotlands fjärrvärme Osby Parca VTS Värmeteknisk Service
  G&S Handel och Ekonomi Petrokraft, ing firma WM Sellbergs
    Profilvågen Zander & Ingeström
    Roland Carlberg Processystem Älmhult El-Mek Ab
       

  BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Bioenergi förlags befab AB, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se