Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem

Vi möter Europa

Det är markant vilket drag det är i Europa kontakterna för närvarande. Nu gäller det för de svenska företag som inte redan är med men gärna vill vara med, att hänga på. Generellt så möter man alltid danskar ute i Europa. Även finländare är väl så aktiva men svenskarna syns inte lika mycket - men det kanske sker desto fler affärer.
Ett bra sätt att vara nåbar är via Internet. Vår egen site, Bioenergisfären fylls nu på med hundratals bioenergibilder. Bilderna har den fördelen att de kan förstås, utan språkkunskap. En möjlig entré för vidare kontakter. Vi har många besökare.
Finns ditt företag länkat, kolla.........
Entré www.novator.se

Lennart Ljungblom, chefredaktör

Nummer
3-00
FEBRUARI

 • Innehåll
 • Andra nummer Bioenergi
 • Artikelarkiv
 • Annonsörer och länkar till företag


  Prenumerera på Bioenergi

  Novator Internets NYHETER

 • Tidskriften BIOENERGI

  Bioenergi är officiellt organ för:
  SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
  Svenska Torvproducentföreningen och
  Trädbränsleföreningen.

  Ansvarig utgivare och chefredaktör:
  Lennart Ljungblom
  Redaktörer: Sofie Samuelsson och Kent Pettersson Annonser: Sofie Samuelsson
  Material: Lennart Ljungblom
  Prenumeration: Sofie Samuelsson sofie@novator.se

  Adress:
  BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
  NOVATOR
  Torsgatan 12
  111 23 Stockholm

  Tel: 08-441 70 90
  Fax: 08-441 70 89
  Internet: http://www.novator.se
 • Prenumeration: 489 kr inkl. moms
 • Postgiro: 43 87 87-4
 • Utgivningsplan 2000.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Webbmaster: Mattias Ljungblom mattias@novator.se
  ©Novator
  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • Annonsörer och länkar till företag
 • INNEHÅLL Nr 3-00

  Alla artiklar ligger inne som pdf filer. Ladda ned Acrobat reader här.

  ARTIKLAR

 • Redaktionellt
 • Svebios sida
 • Ånhammars såg
  Värmer herrgård och virkestork med biobränsle

 • Vallspelletering av Bioaska
  Med ny teknik genomförs fullskaleförsök

 • Skogsbränslehantering
  Skogsforsk ger en tekniköversikt

 • Villaspecialen:
 • Utrustning för vedproduktion, översikt
 • Villaguiden - företagen
 • Branschnytt
 • Västkärr
  Från torvmyr till fågeleldorado
 • Att skörda torv i norr och i söder
  Vi möter två torventreprenörer
 • Bransch & Produktnytt
 • Storbolagens Energiaffärer
 • Bioenergiguiden - företagen
 • Trädbränsleföreningen
 • Pelletsklubben
 • Landet Runt
 • Kalendarium
 • SVEBIO NYTT: Se SVEBIOS hemsida

 • Annonsör Annonsör Annonsör
  ABB Alstom HMAB Härjedalens Mineral Sahlins EcoTec
  Atmos Skandinaviska Hotab Saxlund International
  Agrobränsle Industrial Quality Recycling SBE Svensk Brikettenergi
  Analycen Bränsle & Energi Isbit SBS Janfire
  Balt-Scand Bioenergi Isokern Sverige Scand Pellets
  Baxi Järnforsen Energisystem Skellefteå Kraft
  BioNorr Jotul Sprout Matador
  Bjurenwall KLM Energi & Mekanik SRK
  Boo Instrument KMW Energi Stora Enso
  Bogma Lida Timber Sydkraft
  Bruks BioTech AB LT Energiteknik Sydved Energileveranser
  Buhler MAFA SVEBIO
  Convent Energi Mellanskogs Bränsle Svedala Svenska
  CPM Europe Mellan Svenska Biobränsle Sycon
  Dalsjö Energi Narvells Ingenjörs Byrå Sågspecialisten
  Ekströms Värmetekniska Naturbränsle Södra Skogs Energi
  Ena miljökonsult Naturenergi Södra Träpulver
  Ekab Nordifa Industri Termoventiler
  Es Trading Nordisk Miljöenergi TeeM Bioenergi
  Ezy Energi Nordiska skorsstensprodukter TPS
  Frank Asplund NTE Energi Vedsol
  Fagersta Energetics Osby Parca Ventilatorverken
  Forssjö Bruk Petrokraft, ing. firma VTS Värmeteknisk Service
  Faster Wheeler Energi Roland Carlberg Processystem www.novator.se
  G&S Handel och Ekonomi Råsjö Torv Zander & Ingeström

  BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Bioenergi förlags befab AB, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se