Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem

Svebio 20 år

Födelsedagsfesten hölls igår. Under härlig stämning firade vi föreningens två decenier. I början på 80 -talet var bioenergin het. Nya värmeverk byggdes varje år och användningen ökade.
Även fastighetscentraler byggdes om till pellets eldning i stort antal. - Men så kom elrean. Sverige hade ju förbyggt sig med kärnkraftverk. Överskottsdelen måste ut på marknaden. Staten klev in med elskattebefrielse och el såldes till mycket låga priser, oljepriset sjönk och likaså dollarn. När dessutom räntenivån i Sverie steg till rekordhöjder, så blev det svårt. Men det har vänt. Nu är det låg ränta, hög dollarkurs och inte minst, koldioxidskatten värdesätter miljöfördelen.

Lennart Ljungblom, chefredaktör

Nummer
2-00
FEBRUARI

 • Innehåll
 • Andra nummer Bioenergi
 • Artikelarkiv
 • Annonsörer och länkar till företag


  Prenumerera på Bioenergi

  Novator Internets NYHETER

 • Tidskriften BIOENERGI

  Bioenergi är officiellt organ för:
  SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
  Svenska Torvproducentföreningen och
  Trädbränsleföreningen.

  Ansvarig utgivare och chefredaktör:
  Lennart Ljungblom
  Redaktörer: Sofie Samuelsson och Kent Pettersson Annonser: Sofie Samuelsson
  Material: Lennart Ljungblom
  Prenumeration: Sofie Samuelsson sofie@novator.se

  Adress:
  BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
  NOVATOR
  Torsgatan 12
  111 23 Stockholm

  Tel: 08-441 70 90
  Fax: 08-441 70 89
  Internet: http://www.novator.se
 • Prenumeration: 489 kr inkl. moms
 • Postgiro: 43 87 87-4
 • Utgivningsplan 2000.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Webbmaster: Mattias Ljungblom mattias@novator.se
  ©Novator
  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • Annonsörer och länkar till företag
 • INNEHÅLL Nr 2-00

  Alla artiklar ligger inne som pdf filer. Ladda ned Acrobat reader här.

  ARTIKLAR

 • Redaktionellt
 • Svebios sida
 • Västerås ersätter kol och bygger flispanna
 • Mebios nya pelletsfabrik
 • Utrustningsleverantörerna
 • Villaspecialen:
 • Bränsleeldade mindre värmecentraler
 • Villaguiden - företagen
 • Pellets eldning i Bullerhöjden
 • Axplock från Nordbygg & VVS
 • Pelletsatsning i Kristianstad
 • Rökgasberäkningar, lätt med dator
 • Aktuella Bioenergipriser, notis
 • Tema Torkning
 • Forskningsfronten
 • Bioenergiguiden - företagen
 • Pelletsklubben
 • Trädbränsleföreningen
 • Torvproducentföreningen
 • Landet Runt
 • Kalendarium
 • SVEBIO NYTT: Se SVEBIOS hemsida

 • Annonsör Annonsör Annonsör
  ABB Alstom G&S Handel och Ekonomi Råsjö Torv
  ABB Automation Systems HMAB Härjedalens Mineral Sahlins Eco Tec
  ABB Enviromental Systems Hotab Saxlund International
  Atmos Skandinaviska Isbit SBE Svensk Brikettenergi
  Agrobränsle Isokern Sverige SBS Janfire
  Analycen Bränsle & Energi JM Stoftteknik SCA
  Balt-Scandic Bioenergi Järnforsen Energisystem Scand Pellets
  Baxi Jøtul Skellefteå Kraft
  Bio Norr Kadesjös Ingenjörs Byrå SRK
  Bjurenwall KLM Energi & Mekanik Stora Enso
  Boo Instrument KMW Energi Sydkraft
  Bogma Lida Timber Sydved Energileveranser
  BMW Wood Technology LT Energiteknik Svedala Svenska
  Bühler MAFA Svema
  Convent Energi Mellanskogs Bränsle Swedenborg Ing Firma, GF
  CPM Europe Mellan Svenska Biobränsle Sågspecialisten
  Dalsjö Energi Narvells Ingenjörs Byrå Södra Träpulver
  Ekströms Värmetekniska Naturbränsle Termoventiler
  Ena Miljökonsult Naturenergi TeeM Bioenergi
  Ekab Naval OY TPS
  Es Trading Nordifa Industri Vaporel
  Ezy Energi Nordisk Miljöenergi Vedsol
  Frank Asplund Nordiska skorsstensprodukter Ventilatorverken
  Fagersta Energetics NTE Energi VTS Värmeteknisk Service
  Forssjö Bruk Osby Parca WM Sellbergs
  Foster Wheeler Energi Petrokraft, ing firma www.novator.se
  FVB-Fjärrvärmebyrån Raumaster Zander & Ingeström
  Gotlands fjärrvärme Roland Carlberg Processystem Ökotherm

  BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Bioenergi förlags befab AB, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se