Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem

Internationella Bioenergin

Detta är gott att notera att bioenergin nu är på frammarch i många länder, inte minst i USA. Clinton har ju gjort en kraftig markering för bioenergin och ger
skattelättnader för biobränsle el, olika nivåer, mest för el från odlad biomassa, därefter
trädrester och minst för
sameldning med kol, men ändock stimulanser.
Därtill föreslår han stora stimulanser för inhemsk produktion av bränsle och mycket mer.
I Europa har plötsligt ett stort utbud av brännbara restprodukter uppståt genom deponiskatterna. Nu planeras förbränningsanläggningar på flera håll. Då dröjer det inte länge innan utbud och efterfråga åter blir i balans.

Lennart Ljungblom, chefredaktör

Nummer
1-00
FEBRUARI

 • Innehåll
 • Andra nummer Bioenergi
 • Artikelarkiv
 • Annonsörer och länkar till företag


  Prenumerera på Bioenergi

  Novator Internets NYHETER

 • Tidskriften BIOENERGI

  Bioenergi är officiellt organ för:
  SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
  Svenska Torvproducentföreningen och
  Trädbränsleföreningen.

  Ansvarig utgivare och chefredaktör:
  Lennart Ljungblom
  Redaktörer: Sofie Samuelsson och Kent Pettersson Annonser: Sofie Samuelsson
  Material: Lennart Ljungblom
  Prenumeration: Sofie Samuelsson sofie@novator.se

  Adress:
  BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
  NOVATOR
  Torsgatan 12
  111 23 Stockholm

  Tel: 08-441 70 90
  Fax: 08-441 70 89
  Internet: http://www.novator.se
 • Prenumeration: 489 kr inkl. moms
 • Postgiro: 43 87 87-4
 • Utgivningsplan 2000.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Webbmaster: Mattias Ljungblom mattias@novator.se
  ©Novator
  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • Annonsörer och länkar till företag
 • INNEHÅLL Nr 1-00

  Alla artiklar ligger inne som pdf filer. Ladda ned Acrobat reader här.

  ARTIKLAR

 • Redaktionellt
 • Svebios sida
 • Skogsbränsle från Linköping
 • Skellefteå Kraft satsar Pellets i skolor, värmecentraler och villor
 • SLU inviger bränslefabrik och värmecentral för rörflen och sorterat avfall
 • Villaspecialen:
 • Antioxidanter skyddar vedeldaren
 • Vedpannor 2000, Marknadsöversikt
 • Villaguiden - företagen
 • Produktnytt
 • Recycling, SJ Cargo Group utvecklar ny produkt
 • Bränslesimulering, ett verktyg för driftoptimering
 • Lantbruket satsar på närvärme
 • Deponiskatt ger kretsloppet problem
 • Lockande optisk källsortering
 • Bioenergin i USA "is back in business"
 • Notiser:
 • Pelleta 2000, rapport från konferensen
 • Bioenergiguiden - företagen
 • Pelletsklubben
 • Trädbränsleföreningen
 • Torvproducentföreningen
 • Landet Runt
 • Kalendarium
 • SVEBIO NYTT: Se SVEBIOS hemsida

 • Annonsör Annonsör Annonsör
  ABB Alstome HMAB Härjedalens Mineral Saxlund & Co AB
  Atmos skandinaviska AB Hotab SBE Svensk Brikettenergi
  Agrobränsle Isokern Sverige AB SBS janfire AB
  Balt-Scandic Bioenergi JM Stoftteknik SCA
  Baxi Järnforsen Energisystem AB Scand Pellets
  BioNorr Jøtul Skellefteå Kraft AB
  Bjurenwall KLM Energi & Mekanik AB SRK
  Bogma KMW Energi Stora Enso
  Bruks Bio Tech AB Lida Timber Sycon
  Bühler AB LT Energiteknik Sydkraft
  Convent Energi Mellanskogs bränsle Sydved Energileveranser
  CPM Europe Mellan Svenska Biobränsle AB Svenska Mässan
  Dalsjö Energi Narvells ingenjörs Byrå Svebio
  Ekströms Värmetekniska Naturbränsle Ab SÅBI AB
  Ena Miljökonsult Naturenergi AB Sågspecialisten
  Ekab Nordifa Industri AB Södra Träpulver
  Es Trading Nordisk Miljöenergi Termoventiler
  Ezy Energi Ab Nordiska skorsstensprodukter TeeM Bioenergi AB
  Frank Asplund Närvärme Sverige AB TPS
  Fagersta Energetics Optibag Vaporel
  Fastbränsle AB Osby Parca Vedsol
  Fransson Recycling Petrokraft AB, ing.firma VTS Värmeteknisk Service
  Forssjö Bruk Roland Carlberg Processsyst. Ab Älmhults El-mek AB
  Foster Wheeler Energi AB Råsjö Torv Ökotherm
  Gotlands fjärrvärme Sahlins EcoTec AB  
  G&S Handel och Ekonomi    

  BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Bioenergi förlags befab AB, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se