Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem

Vem behöver gasen?
Fossilgaslobbyns egen efteranalys efter förra försöket att lansera en riksledning för gas i Sverige konstaterade att deras kampanj hade varit för teknisk och missat politiken.
Nu gör man tvärtom. Större delen av den nya gasdebatten drivs med politiska förtecken. Deras stora argument tycks vara att Sverige har en skyldighet att hjälpa Norge att leverera gas till Europa samt att vi har en skyldighet att tryga de baltiska ländernas gasförsörjning.
Detta är dåliga argument. Gasen behöver inte ökad spridning i Sverige och inte heller i Baltikum. Östersjöländernas energiframtid är gemensam och baseras på biobränslen.

Lennart Ljungblom, chefredaktör

Nummer
4-98
månad

 • Innehåll
 • Andra nummer Bioenergi
 • Artikelarkiv
 • Annonsörer


  Prenumerera på Bioenergi

  Novator Internets NYHETER

 • Tidskriften BIOENERGI

  Bioenergi är officiellt organ för:
  SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
  Svenska Fytokemigruppen,
  Svenska Torvproducentföreningen och
  Trädbränsleföreningen.

  Ansvarig utgivare och chefredaktör:
  Lennart Ljungblom
  Redaktörer: Börje Ågren miljo@novator.se och Kent Pettersson Annonser: Lennart Ljungblom, Sofie Samuelsson
  Prenumeration: Sofie Samuelsson sofie@novator.se

  Adress:
  BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
  NOVATOR
  Torsgatan 12
  111 23 Stockholm

  Tel: 08-441 70 90
  Fax: 08-441 70 89
  Internet: http://www.novator.se
 • Prenumeration: 489 kr inkl. moms
 • Postgiro: 43 87 87-4
 • Utgivningsplan 1998.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Webbmaster: Mattias Ljungblom mattias@novator.se
  ©Novator
  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • INNEHÅLL Nr 4-98

  ARTIKLAR

 • Redaktionellt
 • Svebios sida Som Pdf
 • Vi besöker Danmark, ved-och pelletsteknik (Pdf)
 • Energiläget 1997 (Pdf)
 • EU tredubblar bioenergin Som Pdf
 • Avfallsförbränning (Pdf)
 • Umeå bygger bytt(Pdf)
 • Rökgaskondensering (Pdf)
 • EU & Torvbränslet (Pdf)
 • Det stora pellets(s)laget Som Pdf
 • Villapelletsläget 1997 (Pdf)
 • Villasidorna
 • Biodrivmedel (Pdf)
 • Lagringshandbok för trädbränslen (Pdf)
 • Nytt från Värmeforsk (Pdf)
 • Bioenrgin både skonsam och...
 • Företagsnytt
 • Kalendarium

  KLUBBSIDORNA

 • Svenska Torvproducentföreningen
 • Svenska Trädbränsleföreningen
 • Pelletsklubben
 • Företagsnytt
 • Landet Runt
 • Svenska Torvproducentföreningen
 • SVEBIO NYTT: Se SVEBIOS hemsida


 • BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se