Välkommen till Bioenergi webversionen

Bioenergiprogrammet nu!


Pelletintresset öppnar upp en bred bioenergimarknad. I stora anläggningar så är det vanligen på sikt bättre lönsamhet i att använda ett oförädlat eller mindre förädlat bränsle, men steget kan vara stort att ta på en gång. Då öppnar pelleten vägen. Pelletens stora framtid bör annars finnas i villor och mindre värmecentraler.

Det är nu hög tid att samhället ställer in sig på en övergång till biobränsle i dessa mindre anläggningar.

Det vore nu mycket välgörande att få höra centrala myndighetsföreträdare att säga, nu är det dags ­ Nu drar vi igång det stora nationella programmet för bioenergi i mindre anläggningar.

Lennart Ljungblom, chefredaktörNummer
6-97
december • Innehåll
 • Andra nummer Bioenergi
 • Artikelarkiv Bioenergi
 • Annonsörer detta nummer

  Prenumerera på Bioenrgi!

  Novator Internets NYHETER

 • Tidskriften BIOENERGI

  Bioenergi är officiellt organ för:
  SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
  Svenska Fytokemigruppen,
  Svenska Torvproducentföreningen och
  Trädbränsleföreningen.

  Ansvarig utgivare och chefredaktör:
  Lennart Ljungblom lennart.ljungblom@novator.se
  Redaktörer: Börje Ågren miljo@novator.se
  och Kent Pettersson
  Annonser: Lennart Ljungblom, Sofie Samuelsson
  Prenumeration: Sofie Samuelsson sofie@novator.se

  Adress:
  BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
  NOVATOR
  Torsgatan 12
  111 23 Stockholm

  Tel: 08-441 70 90
  Fax: 08-441 70 89
  Internet: http://www.novator.se

 • Prenumeration: 489 kr inkl. moms, PG 43 87 87-4
 • Priser, annonsering, utgivningsplan.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Utgivare: Lennart Ljungblom info@novator.se
  1998©Novator
  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • INNEHÅLL Nr 6-97

  ARTIKLAR

 • Svebios sida (Pdf)
 • Pelletsfabriken i Luleå Som Pdf
 • Vårens stora energimässor (Pdf)
 • Biokraft- och biovärme 1997 årets bioenergianvändning i värmeverken Som Pdf (Varning: Stor fil)
 • Småskalig elproduktion (Pdf)
 • Södra och bioenergin (Pdf)
 • Retur av aska Som Pdf
 • Styrmedel för bioenergi i Sverige”Nya miljöavgifter drabbar Finland” Ett fåtal aktörer dominerar i Danmark (Pdf)
 • Bioenergiverksamheten hos SP (Pdf)
 • Strukturerad finanisering (Pdf)
 • Bioenergiskolan del 2
 • Pelletskaminer marknadsöversikt
 • Stort pelletsbrännaravtal
 • Kalendarium

  KLUBBSIDORNA
 • Svenska Torvproducentföreningen
 • Svenska Trädbränsleföreningen
 • Pelletsklubben
 • Företagsnytt
 • Landet Runt
 • SVEBIO NYTT: Se SVEBIOS hemsida
 • Annonsörer i Bioenergi nr 6-97

  Alla annonsörer i pappersutgåvan får fri länkning nedan till sin hemsida!
  Se prislistan om annonsering eller ring 08-441 70 90, fax 08-441 70 89.
  ABB Fläkt Industri
  ABB Bioenergy
  ABB Credit
  Amab
  Ardeo Janfire
  AssiDomän
  Betab
  Biokraft AS
  Bjurenwall
  Bobergs Valltork
  Bogma
  Bühler AB
  Convent Energi
  CPM Europe
  Ekströms Värmetekniska
  Energidalen
  Euro Therm
  Exhausto
  Fagersta Energetics
  Fastbränsle AB
  Firefly
  Fjärrvärme 98
  Foster Wheeler
  Fransson
  G&S Handel och Ekonomi
  Hotab
  HS Perifal
  Härjedalens Mineral AB
  Industrifilter
  IVO
  JM Stoftteknik
  Järnforsen Energi System
  Jøtul
  Kennedygruppen
  KLm Energi & Mekanik
  KMW Energi
  Lida Sågverk
  MAFA
  Mellanskogs Bränsle
  Mellansvenska Biobränsle
  Mälarbränsle
  Naturenergi IWABO
  Nibe
  Nordifa
  Osby Parca
  Petrokraft
  Renoma
  Råsjö Torv
  Safetech
  Saxlund
  Sermet OY
  SGS Solid Fuels
  SKANSKA Bygg
  Skellefteå Kraft AB
  Sprout-Matador
  SRK
  Sterners
  Stockholmsmässan ETF
  SVEBIO
  Svenska Neuero
  Svensk Brikettenergi
  Svenska Mässan
  Sydbränsle
  Sydved Energileveranser
  SÅBI
  Sågspecialisten
  Såtab
  Södra Skogsenergi AB
  Södra Träpulver
  TeeM Bioenergi AB
  TPS Termiska Processer
  Trädenergi Väst
  Turvemetalli Oy
  Vattenfall Miljökonsulterna
  Veå
  Värmeteknisk Service
  Weiss A/S
  Älmhults El-Mek AB
  ÅF Energikonsult
  Økoplan


  Bioenergisfären / Order / Arkiv