Bioenergisfären Tidksriften BioenergiBioenrgisfärenHem

Mätningar visar - inget dioxin!!

Vid uppmätningar utförda av Sveriges provningsinstitut SP på uppdrag av Naturvårdsverket visade det sig som väntat vara omöjligt att kunna finna dioxinutsläpp vid bioenergieldning. De dyra och besvärliga mätningarna har genomförts med ett försök per panna och ingen skillnad mot blankproven kunde påvisas. Det som inte finns kan förstås inte heller visas.
Denna slutsats borde ju skapa glädje hos den beställande myndigheten Naturvårdsverket men icke - man väljer istället att som så många gånger tidigare larma om något som inte finns - ungefär vart tredje år kommer ett larm - det har pågått ändå sedan Löfrosts bristfälliga vedmätningar i slutet av 70-talet. Har det månne något med anslagsäskande att göra?

Lennart Ljungblom

 

Nummer 2-05
Juni

Innehåll
Andra nummer Bioenergi
Artikelarkiv
Annonsörer och länkar till
företag


Prenumerera på Bioenergi

Novator Internets NYHETER


Tidskriften BIOENERGI

Bioenergi är officiellt organ för:
SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
Svenska Torvproducentföreningen och
Trädbränsleföreningen.

Ansvarig utgivare och chefredaktör:
Lennart Ljungblom
Redaktionsansvarig:
Anders Haaker
Företags- och läsarkontakt:
Jeanette Fogelmark , Sofie Samuelsson
Redaktörer:
Sofie Samuelsson
Annonser: Sofie Samuelsson
sofie@novator
Material: Jeanette Fogelmark
Prenumeration: Jeanette Fogelmark
jeanette@novator.se

Adress:
BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
NOVATOR
Torsgatan 12
111 23 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
Fax: 08-441 70 89
Internet: http://www.novator.se
 • Prenumeration: 519 kr exkl. moms
 • Postgiro: 43 87 87-4
 • Utgivningsplan 2004.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Webbmaster: Mattias Ljungblom mattias@novator.se & Jeanette Fogelmark jeanette@novator.se
  ©Novator
  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • Annonsörer och länkar till företag
 • INNEHÅLL Nr 2-05

  Alla artiklar ligger inne som pdf filer. Ladda ned Acrobat reader här.

  ARTIKLAR
  - Redaktionellt
  - Svebios sida
  - Sveriges största panntillverkare finns i Göteborg
  - Marknadsöversikt 120 lverantörer av utrustning
  - Sävenäsverket invigt
  - Rapport från energitinget
  - Hampabriketter från Österlen
  - 36 pannor i Heby konverterar till havre och pellets
  - Avfallsbränsle värt att forska på
  - Trädbränsle ersätter kol i Polen
  - Nyheter
  Branschaktörerna
  - BAFF, Bio Alcohol Fuel Foundation

  - PIR, Pelletindustrins Riksförbund
  - Torvproducenterna
  - Trädbränsleföreningen
  Landet runt
  Svebio Nytt

  Bioenergi Villa - Gårds och fastighetsvärme
  - Elda spannmål när världen svälter?
  - Marknadsöversikt - Gårds och fastighetsvärme
  - Ved och flisutrustning
  - Installatören: Så vill kunden bli bemött
  - Pelletsdagarna, rapport
  - Tiden är inne för medelstora solvärmesystem

     
  Annonsör Annonsör Annonsör
  Agrobränsle AB
  Altbergs Plåt AB
  Amandus Kahl
  Arbaflame AS
  Atmos Scandinaviska AB
  Baxi AB
  Bioenergi i Luleå AB
  Bioenergi i Skandinavien AB
  Bjurenwall AB27
  BMH Wood Technology
  Booforssjö AB
  Bruzaholms Bruk
  Bühler AB
  CPM / Europe
  Dalsjö Energi AB
  Drivkraft
  Dryco Ab
  Effecta-Pannan AB
  Ekströms Värmetekniska ASB
  ELMIA Mäss AB
  Enertech (Bentone)
  Fjärrvärmemässan
  Euronom AB
  Ezy Energi Ab
  Fastbränslepannor AB
  Fisker Skanderborg A/S
  Flintab Vågsystem AB
  Focus Värme AB
  Forsman Hans AB
  Foster Wheeler Energi AB
  Gordic Environment AB
  HOTAB Eldningsteknik AB
  Industrial Quality Recycling
  Järnforsen Energi Teknik AB
  JM Stoftteknik AB
  Kastrup &Genberg AB
  KLM Energi & Mekanik AB
  KMP
  Laxå Pellets AB
  LT Energiteknik AB
  MAFA i Ängelholm AB
  Mared AB
  Mellanskogs Bränsle AB
  Metso Minerals AB
  Näldens Värmeindustri
  Narvells Ingenjörs Byrå
  Naturbränsle AB
  Naturenergi AB
  Nordisk Miljöenergi AB
  Nordiska Skorstens prod AB
  Palazzetti Leilo SPO
  Petrokraft AB, Ingfirma
  Roland Carlberg Processyst.
  Råsjö
  Safesack Scand. AB
  Sahlins EcoTec AB
  Saxlund & CO AB
  SBE Svensk Brikettenergi AB
  SBS Janfire AB
  SCA BioNorr AB
  Schiedel Isokern AB
  SDC Skogsbruket Datacentral
  Skellefteå Kraft AB
  SLU
  Södra Skogsenergi AB
  SP Sveriges Prov-och Forskning
  Spc Sweden Power Chippers
  SRK Stål &Rörkonstruktioner
  Svenska Gräs
  Svensk Rökgasenergi
  Swebo Flis & Energi
  Talloil AB
  Termoventiler AB
  Thermia Värme AB
  Timberjack AB
  TPS Termiska Processer AB
  Trebema AB
  Ventilatorverken
  Vida Energi
  VTS Värmeteknisk Service AB
  Westergyllen Energi AB
  ÅF -Energi & Miljö
  ÄFAB

  BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Bioenergi förlags befab AB, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se