Torvproducenterna Svenska Trädbränsleföreningen
Bioenergi BINBIP Fakta Företag Vedpärmen Bioenergiboken Bioenergidialogen Länkar
Klicka alltid på NYHETER!!! Har du svårt att hitta bland alla artiklarna? Testa vår lokala Sökmotor!


Se Bioenergi Årsboken del 3!
Orderformulär

Kalendarium
Seminarier och konferenser.

Nytt på bioenergi. Bildarkiv


Tidskriften BIOENERGI, nr 6/06, nr 1/06 och nr 6/05
Tidskrift om bioenergi i Sverige och norden. 10 års artiklar om bioenergi i artikelarkivet och tidningarna i andra nummer.
Bioenergi Årsboken
Tre böcker är utgivna. De ger en bra bild av utvecklingen under 90 - talet, spännande läsning. Nu håller är en ny under produktion. Mer info kontakta oss på mail eller telefon.
Vedpärmen
Informationsmaterial om vedeldning i småhus framtagen av Novator på uppdrag av NUTEK. Bitivis är pärmen ej aktuell, gäler framför allt lagstiftning, men trots det innehåller den mycket nyttigt material, väl värt att läsa för den intresserade.
Bioenergi Fakta
Här sammanställs grundläggande kunskaper och fakta rörande bioenergi i text och siffror.
Bioenergidialogen
I Dialogen ger vi utrymme för korta inlägg. Här finns en unik 15 årig kunskapsbank. Har du problem med ved eller pelletseldningen besök dialogen
Om Du önskar presentera ett längre inlägg skall Du lägga in det under presentationer. T ex rapporter, projekt och avhandlingar.
Svenska Trädbränsleföreningen
Svenska Trädbränsleföreningen är en branchförening, som har till uppgift att tillvarata och främja intressen för svenska företag, som producerar och i väsentlig omfattning marknadsför inhemska trädbränslen.
STPF Svenska Torvproducentföreningen
Svenska Torvproducentföreningen, STPF, är en branschorganisation som representerar huvuddelen av landets producenter av torv för energi- och odlingsändamål.
Föreningen svarar för produktionsstatistik samt är torvbranschens remissorgan.
Svenska Bioenergiföreingen, är en ideell intresseorganisation som bildades 1980. SVEBIOs mål är att på saklig grund få till stånd en ökad användning av bioenergi på ett miljövänligt och optimalt sätt.

SVEBIOs Bioenergi Nytt & Bioenergi i Pressen, BIN BIP
Nyhetsbrevet Bioenergi Nytt ges regelbundet ut av SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen. Här finns även pressurklipp att läsa i BIP (bioenergi i pressen). Länk ovan till SVEBIOS hemsida, Pressrummet.
Länkar till WWW-databaser

Vi byter gärna länkar med andra organisationer. Kontakta oss !

Övriga sfärer: Energi Miljö Företag Personer INFO
Novator, Kungsholmsgatan 10, 112 27 Stockholm, tel: 08 518 00 170, www.novator.se, www.bioenergyinternational.com
Har du synpunkter på våra sidor kontakta oss: info@novator.se