Bioenergiboken del 1, 2 & 3

Redaktör: Lennart Ljungblom
Sänd din kommentar till lennart.ljungblom@novator.se


Beställ alla tre böckerna för 300 kr

Böckerna kostar 300 kronor + moms och kan beställas från redaktionen.


Bioenergi del 3 här. Se Innehållsförteckningen och läs inledningen samt kapitlen om bioenergi i Svealand och Götaland, intervjun med Gustaf Sirén. Läs även Bengt-Erik Löfgrens frågor och svar om bioenergi samt en presentation av författarna.
Bioenergi del 2 har liksom del 1 160 sidor fyllda med högaktuell och intressant information om bioenergi. Tretton författare har gett sina bidrag. I innehållsförteckningen finns ett utdrag av översikter landet runt. Kapitlen om kretslopp i biosamhället liksom kapitlet om biogas kan du också läsa.
Bioenergi del 1 var den första boken i bioenergibibliotket. Den är också på 160 sidor, rikt illustrerade sidor. Boken innehåller bland annat en presentation av bioenergi och en beskrivning av bioenergins utveckling. Ta en titt på innehållsförteckningenBioenergisfären/ Fakta/ Order/ Arkiv

Personer/ Företag/ INFO/ Energi/ Miljö/ Kalendarium