Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem

Vårkänslor

Lika svårprognostiserat som vårvädret är bioenergibranchen. Ibland pekar allt starkt uppåt och förfrågningar och orderingång är mycket hög, men på andra sidan hörnet blåser motvinden och kunderna tar inga beslut.
Bioenergibranschen är inte entydig. Men genomsnittligt så fortsätter bränslevolymen och försäljningen att öka bra.
Men hur är lönsamheten?
I en sund bransch måste såväl leverantörer som köpare gör vinster. Tyvärr hör vi att leverantörernas lönsamhet är dålig - Men, det ger å andra sidan något att tråna efter - och trånar ..
det gör man ju på våren!


Lennart Ljungblom, chefredaktör

Nummer
2-99
April

 • Innehåll
 • Andra nummer Bioenergi
 • Artikelarkiv
 • Annonsörer och länkar till företag


  Prenumerera på Bioenergi

  Novator Internets NYHETER

 • Tidskriften BIOENERGI

  Bioenergi är officiellt organ för:
  SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
  Svenska Torvproducentföreningen och
  Trädbränsleföreningen.

  Ansvarig utgivare och chefredaktör:
  Lennart Ljungblom
  Redaktörer: Sofie Samuelsson och Kent Pettersson Annonser: Sofie Samuelsson
  Material: Lennart Ljungblom
  Prenumeration: Sofie Samuelsson sofie@novator.se

  Adress:
  BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
  NOVATOR
  Torsgatan 12
  111 23 Stockholm

  Tel: 08-441 70 90
  Fax: 08-441 70 89
  Internet: http://www.novator.se
 • Prenumeration: 489 kr inkl. moms
 • Postgiro: 43 87 87-4
 • Utgivningsplan 1999.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Webbmaster: Mattias Ljungblom mattias@novator.se
  ©Novator
  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • Annonsörer och länkar till företag
 • INNEHÅLL Nr 2-99

  ARTIKLAR

 • Redaktionellt
 • Svebios sida
 • Datorn dirigerar och rapporterar hos VSV
 • Dalslands Flis AB producerar flisen
 • Pellets från Lettland
 • Villa+ specialen
 • Värmepumpen ett bioenergialternativ?
 • Mindre värmecentraler, översikt
 • Bioenergis villaföretag
 • Utsläppen ligger under 100 mg
 • Siktning kan ge nya produkter och spara pengar
 • Bioenergi översikt
  Utrustningsleverantörer
 • Torvproducenterna
 • Pelletsklubben
 • Landet Runt
 • Svebio Nytt
 • Notiser
 • Företagsnyheter
 • Kalendarium

  KLUBBSIDORNA

 • Svenska Torvproducentföreningen
 • Svenska Trädbränsleföreningen
 • Pelletsklubben
 • Företagsnytt
 • Landet Runt
 • Svenska Torvproducentföreningen
 • SVEBIO NYTT: Se SVEBIOS hemsida


 • BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se