Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem

Finns ingen gräns?
Man undrar.
Ända sedan bioenergi utvecklingen började på allvar har förståsigpåare sagt att, det går inte, det räcker inte eller på annat sätt uttryckt ett hinder mot en fortsatt utveckling.
- Men, verkligheten visar ju att de inblandade successivt löser varje hinder,sänker kostnaderna och gör produkterna bättre Och så ökar råvaruutbudet hela tiden.
Det hela är inte så konstigt.
-Bioenergin är ju en del av det ständigt flödande kretsloppet som solen håller igång. Om vi hela tiden konsekvent och systematiskt brukar, inte förbrukar, våra flödande resurser och cirkulerar alla våra restprodukter, så räcker de - enkelt!

Lennart Ljungblom, chefredaktör

Nummer
5-98
månad

 • Innehåll
 • Andra nummer Bioenergi
 • Artikelarkiv
 • Annonsörer


  Prenumerera på Bioenergi

  Novator Internets NYHETER

 • Tidskriften BIOENERGI

  Bioenergi är officiellt organ för:
  SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
  Svenska Fytokemigruppen,
  Svenska Torvproducentföreningen och
  Trädbränsleföreningen.

  Ansvarig utgivare och chefredaktör:
  Lennart Ljungblom
  Redaktörer: Börje Ågren miljo@novator.se och Kent Pettersson Annonser: Lennart Ljungblom, Sofie Samuelsson
  Prenumeration: Sofie Samuelsson sofie@novator.se

  Adress:
  BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
  NOVATOR
  Torsgatan 12
  111 23 Stockholm

  Tel: 08-441 70 90
  Fax: 08-441 70 89
  Internet: http://www.novator.se
 • Prenumeration: 489 kr inkl. moms
 • Postgiro: 43 87 87-4
 • Utgivningsplan 1998.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Webbmaster: Mattias Ljungblom mattias@novator.se
  ©Novator
  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • INNEHÅLL Nr 5-98

  ARTIKLAR

 • Redaktionellt
 • Svebios sida
 • Torv i Sverige - starten
 • Lyft fram torven
 • Frågor och svar om torv som bränsle
 • "En klok kommun odlar salix"
 • Energiskog renar avloppsvatten
 • Brännarteknik och processtyrning
 • Pellets och utveckling i Estland
 • Pellets, briketter och pulver - karta
 • 1998 års översikt av pelletsbrännare och integrerade pelletspannor
 • Villasidorna
 • Rökgasåterförening, småskalig användning
 • Succé för pellets i säck
 • Bioenergin inför 20-hundra
 • Notiser
 • Företagsnyheter
 • Kalendarium

  KLUBBSIDORNA

 • Svenska Torvproducentföreningen
 • Svenska Trädbränsleföreningen
 • Pelletsklubben
 • Företagsnytt
 • Landet Runt
 • Svenska Torvproducentföreningen
 • SVEBIO NYTT: Se SVEBIOS hemsida


 • BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se