Välkommen till tidskriften Bioenergi
på Novator Internet
www.novator.se
Senaste nytt och länkar
klicka på stolpen
Nummer
1-96
april
Artikelarkiv
Innehåll
Ingresser
Andra Nr
Annonsörer

Nu kör vi Internet för fullt !
Nu har vi över 150 fungerande Bioenergisidor på Internets World Wide Web och vi ökar snabbt. Vi kompletterar med Miljö och övrig energi genom vårt samarbete med bland annat nyhetsbrevet Miljö & Resurs. Nu börjar också branschens företag och organistationer att höra av sig och det är vår ambition att hjälpa så många som möjligt in på nätet. Det är helt klart ett kommunikationssätt som kommit för att stanna. Frågan är inte om dte är lämpligt att delta utan när och hur ! Hör av er till oss, antingen med E-post lennart.ljungblom@novator.se via www.novator.se eller på något av de traditionella sätten.

Lennart Ljungblom, chefredaktör

INNEHÅLL Nr 1-96 Tidningen BIOENERGI
Svebios sida , om energikommissionens rapport (pdf).
Bioenergi är officiellt organ för:
SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
Svenska Fytokemigruppen,
Svenska Torvproducentföreningen och
Trädbränsleföreningen.

Ansvarig utgivare och chefredaktör:
Lennart Ljungblom
Redaktörer: Börje Ågren miljo@novator.se
Kent Pettersson
Annonser: Lennart Ljungblom, Sofie Samuelsson
Prenumeration: Sofie Samuelsson sofie@novator.se

Adress:
BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
NOVATOR
Torsgatan 12
111 23 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
Fax
: 08-441 70 89
Internet:http://www.novator.se

Prenumerationspris:
489 kr inkl. moms
PG 493 31 92 - 9

Prenumereration: Priser, annonsering, utgivningsplan.

Orderformulär

Rundabordssamtal : Elektronisk anslagstavla.

Arkiv: Sök bland artiklar och tidigare nr av Bioenergi.

Webmakare: Torbjörn Sassersson ts@novator.se

©Novator

Omslagsbild: Jan Erik Olofsson
VD SCA Skog AB,
Foto: Michael Damkier

Energikommissionens slutrapport
(Se även även vår Energisfär)
Reduktion av kväveoxider i rökgaser
Positiva tongångar i biobränslebranschen
Biobränsleleverantörsstatistiken. Ladda ner statistiken som html eller pdf .
Återbruket i Lomma
Fjärrvärmeproduktionsstatistik 1994 (pdf)
Pelletmötet 96
Kährs investerar 50 miljoner i ny panna
Villasidorna
Vedpanna - alltid med ackumulator
Brasvärmegruppen
Kommunerna och vedeldning
Pelletklubben

Torvproducentföreningen

Trädbränsleföreningen

Miljö & Resurs
Kalendarium
Landet runt, Nyheter & notiser, Svebio Nytt
Ingresser

H O T S P O T S


Annonsörer i Bioenergi nr 1-96

Länka vidare till företagen som är understrukna.
Se prislistan om annonsering eller ring 08-441 70 90, faxa 08-441 70 89.
ABB Fläkt AB
AMM
AssiDomän
Boo Instrument
Bogma
CPM
Ekströms Värmetekniska
Elmia
Energikross AB
E Olssons Råvaror
Fagersta Energetics
Fastbränsle
Fjärrvärmebyrån
Foster Wheeler
Fransson
Hotab
Härjedalens Mineral AB
JM Stoftteknik
Jötul
KLM Energi & Mekanik
Kahl, Amandus
Kennedygruppen
KMW Energi
Kvaerner Generator AB
Lida Sågverk
Maskinsystem AB
Mellanskogs Bränsle
Mellansvenska Biobränsle
Mellansvenska Lantmännen Odal
Moberg, Olle
Mälarbränsle
Narvells
Nordfab Weiss
Nordtec Instrument AB
Novator
Nibe
Osby Parca
Palgo
Pannaktiebolaget
Perifal HS
Petrokraft
Råsjö Torv
Safetech
Saxlund
SCA Skog Norrbränslen
Scandinavisk spismiljö
Sjöberg, Bo-E
SBE Svensk Brikettenergi
SRK
Sterner
SveaBränsle AB
Sydbränsle
Sydved Energileveranser
SWD-gruppen
SÅBI
Södra Skogsenergi
Södra Träpulver
TeeM Fastbränsle
TPS Termiska Processer AB
Trädenergi Väst
VL-Energi
Värmeteknisk Service


Bioenergisfären/ Order/ Arkiv