Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem

En spännande höst
Som vanligt lika svårbedömt läge på bioenergiområdet. Den enes bröd den andres död. Olyckskorparna kraxar och ser spår efter en snabb konjuktrurnedgång och dystra tider. Detta börj ju till viss del också drabba vår bransch - men å andra sidan - orostider brukar betyda ett ökat intresse för lokala resurser, för sparande av kostnader i dyra utgifter, t ex oljeinköp. Ett positivt samhällsintresse för strukturella investeringar hör också till... NU gäller det att än en gång lyfta fram bioenergins extremt goda föruttsättningar att hålla Sveriges gryta kokande. Vi har många investeringar kvar att göra, mycket mer bränsle kvar att sälja, många pannor och brännare att leverera och många tjänster att sälja - Det som är bra för bioenergin - är bra för Sverige!

Nummer
4-01
Februari

Innehåll
Andra nummer Bioenergi Artikelarkiv
Annonsörer och länkar till
företag


Prenumerera på Bioenergi

Novator Internets NYHETER


Tidskriften BIOENERGI

Bioenergi är officiellt organ för:
SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
Svenska Torvproducentföreningen och
Trädbränsleföreningen.

Ansvarig utgivare och chefredaktör:
Lennart Ljungblom
Företags- och läsarkontakt:
Jeanette Fogelmark , Sofie Samuelsson
Redaktörer:
Sofie Samuelsson
Annonser: Sofie Samuelsson
sofie@novator
Material: Jeanette Fogelmark
Prenumeration: Jeanette Fogelmark
jeanette@novator.se

Adress:
BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
NOVATOR
Torsgatan 12
111 23 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
Fax: 08-441 70 89
Internet: http://www.novator.se
 • Prenumeration: 489 kr inkl. moms
 • Postgiro: 43 87 87-4
 • Utgivningsplan 2001.
 • Orderformulär
 • Artikelarkiv: Sök bland artiklar.
 • Andra nummer: Sök bland tidigare nummer.

  Webbmaster: Mattias Ljungblom mattias@novator.se & Jeanette Fogelmark jeanette@novator.se
  ©Novator
  Andra sidor på Novator Internet:
 • Miljö & Resurs
 • Kalendarium
 • Annonsörer och länkar till företag
 • INNEHÅLL Nr 4-01

  Alla artiklar ligger inne som pdf filer. Ladda ned Acrobat reader här.

  ARTIKLAR

 • Redaktionellt
 • Svebios sida
 • Kils energi utvecklar med avfallsprojekt
 • Annedalsmossen uppstartad
 • Uppsala Energi 2,3 TWh avfall, kol, torv och trä
 • Villaspecialen:
 • Guiden för pelletskamininköpare
 • Marknadsöversikt Pelletskaminer
 • Villaföretagen
 • Pelletskaminen föddes på 80-talet i USA
 • Pelletsskorstenar detta gäller
 • Rapport från Elmia Wood
 • Företags och produktnytt, Rapporter
 • Landet Runt
 • Torvproducentföreningen
 • Trädbränsleföreningen
 • SVEBIO NYTT: Se SVEBIOS hemsida

  Ladda hem hela tidningen här!
 •    
  Annonsör Annonsör Annonsör
  Agrobränsle AB
  Alstom Power Enviro. System
  Altbergs Plåt AB
  Atmos Scandinaviska AB
  Baxi AB
  Bentone CTC Parca
  BioNorr AB
  Bjurenwall AB
  Brockmann & Partners AB Bühler AB
  Dalsjö Energi AB
  Dryco AB
  Effecta-Pannan AB
  Ekströms Värmetekniska Energikross
  Energiutv. Frank Asplund
  ES Trading
  Ezy Energi
  Fagersta Energetics
  Focus Värme AB
  Forsman Hans
  Forssjö Bruk
  Foster Wheeler Energi
  G&S Handel och Ekonomi Geffle Mässa
  Gotlands Fjärrvärme
  HMAB Härjedalens Mineral Hotab Eldningsteknik
  Isokern Sverige
  IQR
  Järnforsen Energiteknik
  JM Stoftteknik
  Kastrup & Genberg
  KLM Energi & Mekanik
  KMW
  Lida Timber
  LT Energiteknik
  MAFA
  MaskinSystem
  Mellanskogs Bränsle
  Mellansvenska Biobränsle Narvells Ingenjörs byrå Naturbränsle
  Naturenergi
  Nordifa Industri
  Nordisk Miljöenergi
  Nordiska skorstensprod. Nordtec Instrument bilaga NTEnergi
  OKR Cleaning
  OP Maskiner
  Opsis
  Osby Parca
  Petrokraft AB, Ingfirma Profilvågen
  Radscan Intervex
  Roland Carlberg Processyst.
  Råsjö
  Sahlins EcoTec
  Saxlund & CO
  SBS Janfire
  Scand-Pellets
  SDC
  Skellefteå Kraft
  Simatec
  Sprout-Matador
  SRK Stål & Rörkonstruktioner
  Stora Enso
  Svebio
  Svensk Brikett Energi Swedenborg Ing. Firma
  Sycon
  Sydved Energileveranser
  SÅBI
  Sågspecialisten
  TeeM Bioenergi
  Termoventiler
  TPS
  Trebema
  Vaporel
  Vedsol
  Ventilatorverken
  VTS Värmeteknisk Service Zander & Ingeström
  ÅF - Energi konsult
  ÅF - Processdesign
  Äfab
  Älmhults El-Mel

  BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Bioenergi förlags befab AB, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se