FAKTA OM BIOENERGI

Skatter på energi 1997

Årsbok/ Bioenergisfären/ Rundabord/ Order/ Arkiv


Skatter på energi per den 1:a juli 1997

Beskattning i värmesektorn *

Skatter på bränslen, avrundade värden

Användare Industri*** Övriga
Energi och miljöskatter Energi CO2 Svavel Totalt kr/MWh Energi** CO2 Svavel Totalt kr/MWh
Bränsleslag
Eo 1, kr/m3 (0,1% S)
- 529 - 529 54 743 1058 - 1801 182
Eo 5,kr/m3 (0,4%S) - 529 108 637 59 743 1058 108 1909 176
Kol, kr/ton (0,5%S) - 460 150 610 81 316 920 150 1386 183
Gasol, kr/ton - 556 - 556 43 145 1112 - 1257 98
Naturgas, kr/1000 m3 - 396 - 396 37 241 792 - 1033 96
Torv, kr/ton (0,2% S 45% fukthalt) - - 40 40 15 - - 40 40 15


* Vid elproduktion utgår endast svavelskatt.
** Energiskatten på värmeproduktion i kraftvärmeverk är 50% av angivna värden. ***Företag som förbrukar energi- och koldioxidskattepliktiga bränslen (utom bensin) i industiell verksamhet eller för växthusuppvärming vid yrkesmässig växtodling kan medges nedsättning av koldioxidskatten. Nedsättningen kan medges om den sammanlagda koldioxidskatten överstiger 0,8 % av försäljningsvärdet av samtliga produkter efter att reduceringen till 50 % av koldioxidskatten utnyttjats. Det överskjutande skattebeloppet får i sådana fall sättas ned till 24%. EU:s minimiskattesattser för mineralolja får dock inte underskridas.

Beskattning av elförbrukning öre/kWh

Förbrukning i industriell verksamhet, växthus 0
Förbrukning vid värmeverk 11,5
Övriga konsumenter utom vissa Norrlandskommuner 13,8
Vissa Norrlandskommuner 8,2Personer/ Företag/ INFO/ Bioenergisfären/ Energi/ Kalendarium/ Miljö