Välkommen till tidskriften Bioenergi
på Novator Internet
www.novator.se
Senaste nytt och länkar
klicka på stolpen
Nummer
2-95
april
Artikelarkiv
Ingresser
Andra Nr
Annonsörer

Välkommen till BIOENERGI på Internet. BIOENERGI utkommer 6 gånger per år och varje utgåva presenteras på Internet i en något nedbantad version av pappersupplagan. Även tidigare nummer finns arkiverade.
Endast upplysta artiklar publiceras i WWW-versionen av tidningen.
Ingresser för samtliga artiklar kan emellertid alltid läsas.

Kommentarer till: lennart.ljungblom@novator.se
Lennart Ljungblom, chefredaktör Novator


INNEHÅLL Nr 2-95 Tidningen BIOENERGI
Svebios sida
Bioenergi är officiellt organ för:
SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
Svenska Fytokemigruppen,
Svenska Torvproducentföreningen och
Trädbränsleföreningen.

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Lennart Ljungblom
Redaktörer: Börje Ågren, Kent Pettersson
Annonser: Lennart Ljungblom, Sofie Samuelsson
Prenumeration: Sofie Samuelsson

Adress:
BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
NOVATOR

Tel: 08-441 70 90
Internet:http://www.novator.se

Prenumerationspris:
489 kr inkl. moms, PG 493 31 92 - 9

Prenumereration: Priser, annonsering, utgivningsplan.

Orderformulär

Arkiv:Sök bland artiklar och tidigare nr av Bioenergi.

Webmakare: Torbjörn Sassersson, 1995©Novator
Omslagsbild: Roland Sojuth, VD Saxlund AB,
Foto: Michael Damkier

Svebios sida
Saxlund, 35-årig doldis
Rusch i branschen, Gert Tarstad positiv
Allöverket invigt
Leverantörer av utrustning till värmecentraler
Pulver, pellet och briketter 1995
Jämförelse: för- och oförädlade biobränslen
Skorstenar för småhus
Återföring av aska positivt för skogen
Boken den skira grönskans träd
Etanol och biogas som drivmedel
Avfallsförbränning
NUTEKs prisrapport
Nyheter landet runt
Kalendarium
Svenska torvproducentföreningen
SVEBIO NYTT
Ingresser


Annonsörer i Bioenergi nr 2

Företag Företag Företag
ABB Fläkt Industri JM Stoftteknik Råsjö Torv
ABB Stal Kastrup & Genberg Saxlund
Assidomän KLM Energi & Mekanik Sjöberg, Bo-E
Bionorr Amandus Kahl SBE Svensk Brikettenergi
Bogma KMW Energi SCA Skog, Norrbränslen
Centralvärmeproduktion Lida Sågverk Sydbränsle
CPM Logset Sydved Energileveranser
Eco 95 Mellanskogs Bränsle SÅBI
Ekströms Värmetekniska Mellansvenska Biobränsle Södra Skogsenergi
Elmia Mälarbränsle Södra Träpulver
Energikross Nordfab Weiss Teem Fastbränsle
Energiteknik 95 NVS Tillquist Process AB
Fagersta Energetics Näldens Värmeindustri TPS Termiska Processer
Fastbränsle Osby Parca/td> Trädenergi Väst
Fransson Pannaktiebolaget GEFO Trädenergi Väst
HMAB Petrokraft VL Energi
Holst El Rader International Älmhults ElMek
Hotab RK Energi Värmeteknisk Service

Bioenergisfären/ Order/ Arkiv