Välkommen till tidskriften Bioenergi
på Novator Internet
www.novator.se
Senaste nytt och länkar
klicka på stolpen
Nummer
1-95
januari
Artikelarkiv
Innehåll
Ingresser
Andra Nr
Annonsörer


Nu har vi nått halvvägs till kärnkraftens slut i Sverige, eller.... Kanske är det dags att sluta tvista om när kärnkraften skall vara avvecklad och istället koncentrera oss på att inleda avvecklingen. Ett snabbt beslut om de första 4 reaktorerna kommer att lösa upp flera knutar och signalen till marknaden blir tydlig. Det innebär att elbesparinmgen tar full fart och alternativen till t ex direktelvärme får en positiv stimulans. Sedan kan vi följa upp med ytterligare 2 - 3 reaktorer efternågra år. De ersätts med ny elproduktion. Därefter kan vi ta det lite lugnare och låta kvarvarande reaktorer drivas vidare även efter 2010, så länge de fungerar väl.

Kommentarer emottages tacksamt: lennart.ljungblom@novator.se
Lennart Ljungblom, chefredaktör Novator


INNEHÅLL Nr 1-95 Tidningen BIOENERGI
Svebios sida
Bioenergi är officiellt organ för:
SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
Svenska Fytokemigruppen,
Svenska Torvproducentföreningen och
Trädbränsleföreningen.

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Lennart Ljungblom
Redaktörer: Börje Ågren, Kent Pettersson
Annonser: Lennart Ljungblom, Sofie Samuelsson
Prenumeration: Sofie Samuelsson

Adress:
BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
NOVATOR/St:Eriksgatan 86
113 62 Stockholm

Tel: 08.34 90 95, Fax: 08-33 01 22.
Internet:http://www.novator.se

Prenumerationspris:
489 kr inkl. moms, PG 493 31 92 - 9

Prenumereration: Priser, annonsering, utgivningsplan.

Orderformulär

Rundabordssamtal : Elektronisk anslagstavla.

Arkiv:Sök bland artiklar och tidigare nr av Bioenergi.

Webmakare: Torbjörn Sassersson, 1995©Novator
Omslagsbild: Olle Eklund, VD Söderenergi,
Foto: Michael Damkier

"Värmeschejker" kompletterar med O2-styrning
Kraftmätningen - vägen till miljöanpassat..
Vi har invigt världens största ångtork
Framtiden
Rapport från pelletkonferensen 95
Årets leverantörsöversikt, "marknaden växer..."
Största bioenergieldaren igång
Myren, en varierad biotop
Nyt från Svenska Torvproducentföreningen
Björekn i våra hjärtan
Biogasprocessen på frammarsch i Sverige
Svensk teknik ger grön el i England
Nyheter landet runt
Information från Svenska Trädbränsleföreningen
Information från VedTek
SVEBIO NYTT
Ingresser


Annonsörer i Bioenergi nr 1

Företag Företag Företag
ABB Fläkt Industri KLM Energi & Mekanik Saxlund
Assidomän Amandus Kahl Sjöberg, Bo-E
Bionorr KMW Energi SBE SVensk Brikettenergi
Bioflamm WVT KSLA SCA Skog
Bogma Lida Sågverk Sydbränsle
Centralvärmeproduktion Logset Sydved Energileveranser
CPM Mellansgogs bränsle SAvenska Biogasföreningen
Ekströms Värmetekniska Mellansvenska Biobränsle SÅBI
Energikross Mälarbränsle Södra Skogsenergi
Energiteknik 95 Narvells Södra Träpulver
Fagesta Energetics Nordfab Weiss Teem Fastbränsle
Fastbränsle Osby Parca TPS Termiska Processer
Fransson Pannaktiebolaget GEFO/td> Trädenergi Väst
HMAB Petrokraft VL-Energi
Hotab Rader International Värmek
JM Stoftteknik RK Energi Värmeteknisk Service
Kastrup % Genberg Råsjö Torv


Bioenergisfären/ Order/ Arkiv