Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem ARTIKEL I TIDSKRIFTEN BIOENERGI NR 3/96

Avfallsförbränningen moderniseras i Västervik

Kvaerner EnviroPower i Göteborg har tecknat avtal med Västerviks Värmeverk AB för ombyggnad av en avfallseldad fluidbäddpanna (FB) på 10 MW. Ordervärdet är på cirka tio miljoner och ombyggnaden skall vara klar i oktober 1996. Ordern innebär en fortsättning på företagets moderniseringskoncept för avfallseldade fluidbäddpannor, en liknande ombyggnad har utförts i Lidköping och en beställts av AB Eksjö Energiverk.
Drift sedan 80-talet
Västerviks Värmeverk togs i drift 1983/84 med en total fjärrvärmeeffekt på 60 MW. Förutom den aktuella pannan produceras värme i ytterligare tre: en avfalls/ biobränsleeldad fluidbädd på 10 MW, en fliseldad fluidbädd på 20 MW och en oljepanna på 20 MW.
­ Anledningen att vi bygger om avfallsbränslepannan är att vi vill möta skärpta krav för NOx-avgifter samt kommande EU-krav för CO.
Med ombyggnaden kommer vi främst att förbättra fördelningen av förbränningsluften till ugnen och med hjälp av rökgasåterföring får vi en bättre kontroll av förbränningstemperaturen, säger Kurt Edholm, teknisk chef på Västerviks Värmeverk.
Förbränningsrummet
Ombyggnaden i Västervik omfattar en höjning av eldstadsdelen med cirka fem meter och införande av en så kallad Advanced Combustion Zone (ACZ). En lösning som ger avsevärt effektivare och jämnare förbränning i eldstaden än tidigare lösningar. Pannan kommer även att förses med ett nytt bränsleinmatningssystem och en ny bottenutmatning. Vidare ingår i moderniseringen ett system för rökgasrecirkulation samt ett förändrat luftsystem. För att minimera NOx-halterna installeras ett icke-katalytiskt Nix-Nox-system. Efter ombyggnaden förväntas också tillgängligheten för anläggningen bli bättre.
Av Lennart Ljungblom

 


BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se