PRODUKTION & PUBLICERING
AV HEMSIDORProduktion av websidor för Internet

Nytt på Novator.

Registrera Eran domän direkt genom oss. Genom samarbete med Vegasys så kommer ni att kunna ta del av en en massa nya tjänster och erbjudanden genom oss här på Novator. Allt från att registrera en ny domän till databaslösningar, webstores m.m.
Här nedanför kommer ett utslag ur sortimentet av tjänster som vi erbjuder. Vill du veta mer så kontakta Lennart Ljungblom eller Mattias Ljungblom för att få veta mer.

 • Domänregistrering - 495kr - Det tillkommer extra kostnader beroende på vilken slags domän Ni vill ha.
 • FTP-tjänst, 100 MB server utrymme. - 2000kr
 • Fast uppkoppling på 256 kbit/s - 7 500kr/mån. Installationsavgift 0kr.
 • Vi levererar dessutom färdiga paket till både företag som privatpersoner. Ett exempel är: 30 MB utrymme, 15 e-post lådor samt stöd för statistik, egen cgi-bin katalog, perl, gcc m.m för endast 2995kr/år.
 • Dessutom finns det en massa tilläggstjänster som man kan beställa extra så att man får exakt det man vill ha.

Detta är bara ett utdrag på det vi kan Erbjuda Er. Ring oss för mer information.

Uppdragsverksamhet

Novator har tagit fram idé och producerat websidor till följande företag:

 • TPS - Termiska Processer AB
 • Sydbränsle AB
 • SBE Svensk Brikettenergi AB
 • Svenska Torvproducentföreningen
 • Svenska Bioenergiföreningen
 • Svensk Etanolutveckling
 • Osby Parca AB
 • Energimagasinet
 • Tellus Teknik AB
 • SÅBI
 • Teknikhöjden
 • Trädbränsleföreningen
 • OPET

  Samt löpande:

  Tidskriften Bioenergi i Bioenergisfären
  Tidskriften Kretslopp i Miljösfären
  Nyhetsbrevet Miljö & Resurs i Miljösfären


  Egen publicering på Internet


  Viktig erfarenhet får vi genom utvecklingen av våra sfärer för Bioenergi, Miljö och Energi. Väsentliga informationsmängder härstammar från våra tidningar, nyhetsbrev och böcker. Varje vecka får våra sfärer omkring 16 000 besök från hela världen, trots att vi nästan enbart publicerar på svenska.


  Den normalstora kommersiella "Siten"

  Erfarenhetsmässigt vet vi att vi klarar att producera en intressant kommersiell körklar website för 20.000 kronor. Den byggs då upp genom en snygg grafiskt designad entrésida samt 4-5 undersidor som presenterar olika delar av verksamheten/produktområden. Från varje underområde kan man sedan få fram faktasidor om enstaka produkter, pressmeddelanden, info om företaget, personal och dyligt.

  Insatsen fördelas normalt i 4 jämnstora delar
  1. Planering, diskussion av innehållet, uppstart av arbetet
  2. Uppläggning av siten samt produktion av några demonstationssidor (1/4 av produktionen) samt diskussion och eventuell revidering av upplägget.
  3. Genomförande av resterande 3/4 av produktionen
  4. Korrektur, ändringar, sista minuten tillskott och registrering/inläggning på nätet. Arbetsinsatsen är beräknad på 6 mandagar och utförandetiden med korrektur mm brukar dra ut till 3 - 4 veckor.


  Material
  Om företaget har broschyrmaterial, OH-bilder, videofilmer som man är nöjd med är det lämpligt att nyttja dessa också för webproduktionen, så stilen blir enhetlig. Ofta brukar detta bli mycket lyckat. Självklart skall man utnyttja de särskilda fördelar som Internet medger och inte bara göra passiva speglingar av tryckt material, men sådant material är en bra grund att utgå ifrån.

  Vi omvandlar själva tryckt bildmaterial, videomaterial och pappersbilder till rätt format för Internet. Diabilder lämnas till byrå mot självkostnad för kunden. Om kunden har bildmaterial på datamedia så vill vi testa att vi kan emot detta. Vanliga format fungerar för det mesta mycket bra.

  Texter vill vi helst ha på diskett (textformat), e-post eller inscanningsbart. Ju bättre originalmaterial vi får desto bättre slutresultat kan vi leverera. Vi kan hjälpa till med att redigera befintliga texter och sammanfatta väsentligheter utan extra kostnad. Det fasta priset rymmer dock inte nyförfattande eller inskrifter av långa texter från svåra manus. Inscanning av längre texter av snygg maskinutskriven text (ej faxöversänd) är normalt inga problem.


  Mindre "Siter" - det kommunicerande visitkortet


  För det företag som är osäkert eller som vill begränsa sin webmedverkan, men som omedelbart vill synas på nätet har vi tagit fram ett mindre hemsidepaket, bestående av Entrésida, Kontakt-/ kommunikationssida, Nyhetssida och sida om företaget.

  Detta producerar vi inklusive registrering och inläggning mm för 8.000 kronor.

  Figur. Typisk uppbyggnad av en komplett kommersiell "företags-site" (medel eller maxi). Besökaren kommer in på en snyggt utformad entrésida och får en kort information samt ett antal valmöjligheter (olika affärsområden, produktområden eller Nyheter etc). Företagspresentation samt kommunikation till företaget. Under de olika affärs-/produktområdena brukar det vara pedagogiskt och tekniskt lämpligt att lägga flera olika undersidor för att informationen skall var lätt att hitta och att sidrona inte skall ta lång tid att läsa upp. Rent tekniskt kan annars allt läggas på en enda sida. Länkar till och från olika sidor kan göras valfritt. Syftet är att underlätta för besökaren. Till exempel skall man kunna nå kontaktsidan överallt i Siten.


  Skötsel och uppdatering av Websidor

  Websidor producerade av Novator skall kunden själv kunna uppdatera om denne har intresse av detta. Elementär kunskap om HTML-programmering samt viss datavana måste finnas. Vi rekommenderar en grundkurs som merparten av studieförbunden eller kursinstituten arrangerar. Det går också att lära sig själv grunderna och använda ett användarvänligt program som Page Mill. Det är dock lätt att göra fel och då måste man ända besitta en bredare förståelse för tekniken och mediet.

  Arbetet med en befintlig "Website" kan delas upp i tre delar

  1. Enkel skötsel av e-post/beställningar samt kontroll av besöksstatistiken. Detta kan utföras av en sekreterare med intresse för data. Funktionen måste rimligen klaras inom företaget och utgöra en fast rutin. Ingen blir glad av att e-post till företaget inte läses och åtgärdas. Under en övergångsperiod kan vi ta ansvaret för leverans av e-post.
  2. Uppdatering av innehållet avseende nyheter, PM mm. Med det menas inläggning av ny text och radering av inaktuella sidor som ej innehåller någon avancerad design. Detta kan göras av någon med informationsansvar i samarbete med datahandläggaren. Uppgiften innehåller moment där kommunikationen med servern har särskilda regler.
  3. Väsentligare ändringar av kvalificerad natur. Dessa bör göras av en HTML-expert med känsla för grafisk formgivning, en "Webdesigner".
  Några av Novators kunder har idag tagit över hela ansvaret. Flertalet har endast tagit över rutin 1. Vi hjälper till på den nivå som kunden önskar. Vi kan som exempel uppfylla webmasterfunktionen. Våra insatser debiteras på timbasis, fn 450 kr/timme. Ingen av våra kunder har ännu (1997-02-26) kommit upp i mer än 20 efterbeställda timmar. Det tyder på att utförda arbeten fungerar väl.


  Hur skall man betrakta sin "Site"?

  Hur skall man nu förhålla sig till sitt företags egen "Website"? Många företag som överväger produktion av egna hemsidor har inte en klar bild av vad man vill ha ut och vad webproducenten kan. Det är svårt att veta hur kompetent producenten är. Det gäller att förstå tekniken att producera sidor, men även förstå hur "Siten" långsiktigt skall fungera och inte minst rätt förstå kundens behov. Lättast är att betrakta företagets "Site" som en blandning mellan TV-station, företagsbroschyr, kundtidning och meddelandeservice. Vissa företaget satsar fullt ut med film, ljud, texter, nyheter, beställningsformulär, "Chat", on-line-kamera och daglig uppdatering mm. Andra företag nöjer sig med enkla "passiva" websidor som uppdateras någon gång per år. Behov och verksamhetstyp får avgöra hur mycket man satsar.

  Producenten av "Siten" måste kunna hjälpa beställaren att finna rätt nivå. En överarbetad "Site" som är långsam att ladda ner och inte uppdateras gör ingen glad.

  Passiva och aktiva "Siter"
  Förenklat kan en "Site" vara passiv eller aktiv. Den passiva har som primär funktion att finnas närvarande om någon söker efter företaget eller den produkt som erbjuds. Besökaren får en bild av företaget och information om tjänster och produkter. Därefter kan besökaren med hjälp av interaktiva formulär kontakta företaget per e-post, telefon eller fax. Kontakt är därmed knuten och websidorna har fullgjort sin funktion. Novators "Visitkort" uppfyller det behovet.

  Den aktiva "Siten" innehåller en mer omfattandeinformation som regelbunder förnyas. Besökaren återvänder för att ta del av aktuell information genom nyhetsbrev, nya rön och artiklar. Varje gång besökaren "tittar in" bör något nytt av intresse hänt. I mer avancerade fall finns t ex fortlöpande dialoger eller multiloger genom s k "Chat-groups". Novators "Maxipaket" täcker dessa behov.

  Medelvägen som Novator rekommenderar kallar vi "Medelpaketet", ett fullgott paket som täcker de flesta företags behov.

  Internet är en kostnadseffektiv väg att nå ut till nya och gamla kunder. Ta Internet på allvar och engagerar de anställda. Det är viktigt att integrera Internet i den övriga marknadsföringen. Till exempel så enkelt som att alltid skriva in web- och e-postadresser i trycksaker och att lägga in pressmeddelanden och reklam på sin "Site".


  Egen "Site" med 1 års fri publicering

  Nu ger vi branschföretagen möjligheten att snabbt, enkelt och till rimlig kostnad bli tillgängliga på Internet. Registrera en egen domän (www.företag.se) eller publicera på Novators domän. För att underlätta ytterligare har vi formulerat tre paket mini, medel och maxi.


  1. Minipaketet - "Det kommunicerande visitkortet"

  Vårt enkla alternativ kan liknas med ett visitkort på Internet. Alla företag med självaktning bör vara tillgängliga på Internet, ha en företagspresentation med www-adress och e-post. Senare när man hunnit utvärdera behoven kan man utvidga med nya sidor och med häftigare grafik - om man så önskar. Mini innehåller följande:

 • Rådgivning, om upplägget, cirka 2 timma.
 • Företagets logo inscannas och omformateras till GIF.
 • Texten överförs till HTML.
 • En snygg entrésida, två undersidor, "nyheter" samt "Om företaget".
 • Foton, om så önskas, inscannas och formateras till GIF/JPEG.
 • E-post för meddelanden.
 • En enkel beställningstalong.
 • Inläggning och funktionskontroll på server.
 • Ett helt års fri publicering på NOVATOR INTERNET.
 • Registrering på SUNET.
 • Registrering av egen domän till självkostnadspris..
 • Pris: 8.000 kr


  2. Medelpaketet - "Den interaktiva broschyren"

  Medelalternativet innebär "Visitkortet" påbyggt med utförliga verksamhets- och produktpresentationer

 • Rådgivning och layout förslag, cirka 5 timmar.
 • Logotyper och bilder inscannas och konverteras (dia debiteras till självkostnadspris).
 • Texten överförs till HTML.
 • E-postadresser.
 • Upp till 10 länkade undersidor utöver minipaketet.
 • Interaktivt beställningsformulär.
 • Inläggning och funktionskontroll på server.
 • Ett helt års fri publicering på NOVATOR INTERNET.
 • Registrering på SUNET, Lycos, Yahoo mfl.
 • Registrering av egen domän till självkostnadspris..
 • Pris: 20.000 kr


  3. Maxipaketet - Den fullständiga presentationen

  Vårt maxialternativ innehåller allt som nummer två, men större och mer utvecklat. Ett väsentligt tillägg utgörs av en utvecklad arkivfunktion som underlättar sökning och uppdatering av periodisk information, rapporter mm. Alternativet är tänkt för den som väljer att satsa på Internet som en viktig del av sin marknadsföring och kommunikation. Rådgivningen är utökad.

  Priset offereras
  Marknadsföring

  Web sidor måste, som all annan verksamhet, marknadsföras

  När Novator svarar för framtagning av era sidor bjuder vi på ett helt års fri publicering på vår Internetstation. Då ingår en fri länk från våra företagssidor där företaget presenteras i bokstavsordning i branschindex. Den länken är bra då någon aktivt söker efter er eller företag inom ett visst branschavsnitt. Det enda villkoret är att det på era sidor måste finnas en återkoppling till Novator Internet.
  Därutöver bör man även vara aktiv och synas i sammanhangen där många besökare strömmar förbi.

  Vi driver tre huvudsakliga temasfärer Bioenergi, Energi och Miljö samt även Personsfären som kontinuerligt, minst en gång per vecka, uppdateras med intressant information. Vi får därför en stor mängd professionella besökare på dessa sidor.För att Ni ska få det rätta utbytet erbjuder vi därför en länk till era sidor från företagssfären. På samma sätt som i en tidning eller på en mässa kan Ni även här välja ambitionsnivå.
  Den normala väl fungerande textlänken rekommenderas som finns från annonsörsförteckningen i varje Internetutgåva av tidskriften Bioenergi .
  Då vi producerat era sidor är det kostnadsfritt (normalpris 4.000 kr/år). Vi ger dessutom möjlighet till ett begränsat antal länkbara logotyper.


  Några vanliga frågor

  Hur går det då till att beställa och hur fort blir det klart?

  Enklast kontaktar du oss på fax så ringer vi upp och diskuterar igenom din idé. Alternativt kan Du ta direkt kontakt med Lennart Ljungblom eller Mattias Ljungblom. Efter att vi blivit överens om upplägget så skickar Du oss ditt manus, din logga och dina bilder. Vi borde kunna ge dig din korrekturutgåva på diskett inom 10 dagar. (Först till kvarn får först mala). Efter dina korrigeringar och till slut ditt godkännande så lägger vi in dina sidor på nätet och då blir de tillgänglig för hela världens nätanvändare.

  När är det dags att lägga in sig på nätet och vilka är det som använder Internet?

  Ett trendbrott i Internetanvändningen i Sverige uppkom under 1994. Från att i huvudsak varit använt av universitets och datafolk, särskilt i USA, så fick nu Internet genom det nya bl a webläsaren Netscape ett genomslag bland "vanligt folk". Fortfarande främst stigfinnare och entusiaster, men dessa sprider det snabbt vidare i sina organisationer. Skolor och de stora tidningarna började systematiskt använda internet och på motsvarande sätt går utvecklingen bland företagen. Genom den utförliga statistik som vi har på vår internetstation ser vi besöksantalet på varje sida och varifrån de kopplar upp sig.

  Hur kan jag själv använda nätet och hur kopplar jag upp mig?

  Du kan använda Internet som marknadsföringssfär, uppslagsbok, kommunikationsplats, informationsplats. För att få en egen uppkoppling måste Du vända dig till något serviceföretag och dessutom också ha ett modem och en dator. Priserna varierar stort mellan företagen och vi kan ge dig tips.

  Vilka är de viktigaste argumenten?

  • Ökad tillgänglighet, världen över - alla tider på dygnet !
  • Låg och mätbar annonseringskostnad !
  • Sänkta kommunikationskostnader (istället för porto, budning)
  • Ökad och förbättrad kundkontakt
  • Ökad omsättning med hjälp av orderformulär


 • Orderformulär: Produktion & Publicering på WWW

  Jag är intresserad av följande:

  Produktion

  Minipaketet
  Medelpaketet
  Maxipaketet

  Publicering/annonsering

  Annons banderoll
  Annons logo
  Att annonsera i tidskriften


  Företag
  Namn
  Gatudress
  Box
  Postnummer
  Postort
  Tel nr
  Fax nr
  E-post

  Egna Önskemål

  Jag önskar få veta mer om registrering av domän, samt övriga tjänster som ni har.  Se annonseringspriser för moduler på våra websidor


  Novator
  Telefon: 08-441 70 90, Telefax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se
  Torsgatan 12, 111 23 Sthlm


  Personer/ Företag/ INFO/ Bioenergi/ Energi/ Miljö