KRETSLOPP HEMSIDA


Vi på redaktionenFrån vänster: Kent Pettersson, Torbjörn Sassersson, Ingela Jondell, Lennart Ljungblom, Börje Åhgren och Sofie Samuelsson
Foto: Mikael Damkier

Börje Åhgren, chefredaktör
Sedan nästan tre år tillbaka producerar Börje Åhgren Nyhetsbrevet Miljö & Resurs, en sammanställning över allt som sker i landet inom avfalls- och kretsloppsområdet, som kommer ut varje vecka. Börje är kemiingenjör från KTH med journalistisk påbyggnad. Han har erfarenhet som handläggare inom Avfallsforskningsrådet och dessförinnan ansvarig för fortbildningen av Sveriges Kemiingenjörer.
Det är i mötet mellan teknik och människor som utvecklingen sker. Vi är herrar över tekniken och det kommer an på oss hur den utnyttjas."

Lennart Ljungblom, utgivare
1977 bildade Lennart som ung teknolog tillsammans med två kamrater energi- och miljöföretaget Novator. 1980 tog han initiativet till Svenska Bioenergiföreningen, SVEBIO och var dess vd under sju år. Efter två perioder som kommunalråd i Ekerö är nu Lennart åter med full kraft tillbaka i företaget som chefredaktör och utgivare av tidskriften Bioenergi, utvecklare av internet, bokförläggare med mera. Politiken har han inte släppt helt utan är ledamot av kommunalfullmäktige och den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden. Fritiden ägnas åt den stora familjen, fem barn, och ordförandeskap i Ekerö IK:s fotbollsektion. "Politik kan göra de omöjliga möjligt och det möjliga omöjligt"

Kenth Pettersson, grafiker
Kenth är grafiker med ett förflutet på Norstedts och Interprint. Redigerar och utformar tidskrifterna Bioenergi och Kretslopp samt vissa delar av Novators övriga produkter.

Sofie Samuelsson, annonssäljare
Med starkt engagemang jobbar Sofie med Novators marknadsföring, i första hand som säljare av annonser, prenumerationer och andra publikationer. Våra läsare ser också regelbundet foton från Sofie i tidningarna då hon dessutom är en hängiven amatörfotograf. Fritiden ägnas mycket åt häst och natur.

Torbjörn Sassersson, internetansvarig
Naturvetare som blivit internetutvecklare. Till stor nytta i Novator där han under ett års tid arbetet med utveckling av våra sfärer som Du kan besöka på www.novator.se. Torbjörn svarar också för Novators utveckling av websidor åt företag och ger också gärna dig ett förslag till hemsida. Kombinationen av kunskaper inom naturvetenskap och Internet som marknadsmedium förenklar dialogen med kunder.

Ingela Jondell,illustratör
Ingela har till och från jobbat med Novator från starten 1977. En värdefull erfarenhet har hon byggt upp under många år som tecknare på DN. Nu är hon sin egen med basen i hemmet i norra Stockholm.


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi