Artikel från Kretslopp nr 1/99

TILL KRETSLOPP HEMSIDA | INGRESSER NR 5/98
 

Nätverk mellan högskolorna ger styrka

Det ger studenterna en generell kunskap att bygga vidare på. Borlänge och Falun har sedan länge passerat det stadium där miljöframstegen mäts i detaljer. Källsortering är bara ett exempel på vad som fungerar sedan länge. Borlänge Energi har byggt ut fjärrvärmen och använder hushållens brännbara fraktioner i sina ugnar.


Närkontakt
- Vi har en nära kontakt med kommunerna och näringslivet, berättar Eva Lindberg, ansvarig för miljöteknikprogrammet.
Anders Lindberg, vd för Borlänge Energi och Jan Lindholm ordförande för Tekniska Styrelsen i Falun har hållit en föreläsning gemensamt. Eleverna hade haft grupparbete och förberett frågor att ta upp i föreläsningen. Föreläsningen blev mycket uppskattad av både elever och föreläsare.
- Det intressanta här är just kopplingen mellan teknik och samhälle, berättar Per EO Berg, chef för Ekos, ekologi och samhälle.


Hårt och mjukt
De hårda ramarna med kemi, fysik och biologisk bas kopplas ihop med mjuka ämnen som samhällsfrågor, information och teknik.
- Det var därför jag valde att ta tjänsten här. Vi arbetar med ett kunskapsmässigt och intellektuellt stöd till miljötekniken. Studenterna får en plattform att arbeta från.
Per EO Berg var först i landet med att doktorera inom avfallsområdet. Han är fortfarande en tongivande auktoritet inom ämnesområdet och ledde tidigare denna verksamhet på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Sedan knappt två år återfinns han i Borlänge.
- Högskolan Dalarna har en styrka i sina nätverk med andra högskolor. Vi har mycket spetskunskap att erbjuda i vårt utbyte med andra universitet och högskolor.
En kompetens i regionen är solenergicentrum, SERC, en annan ligger i kunskap om flytande kristaller, LCD-teknik. Inom båda områdena har Högskolan i Dalarna ett aktat namn i Europa.


Spetskompetens
Att Per EO Berg numera har sin verksamhet i Borlänge innebär att högskolan också blir ledande inom avfall och kretsloppsteknik.
- Allt är egentligen personberoende. Vi kan även erbjuda spetskompetens inom kromatografi, materialteknik och träteknik. En liten högskola måste helt enkelt ha en öppen attityd.
Forskare, doktorander, är inskrivna för examination vid andra svenska universitet, till exempel universiteten i Uppsala och Stockholm, vid Lantbruksuniversitet och KTH, samt vid Norges Tekniska Högskola i Trondheim.
- Vi har utbyte med USA, Tyskland och Chile och nu etablerar vi kontakt med S:t Petersburg.
Redan första året läser studenterna fem poäng miljökunskap. Sedan kommer ämnen som materialteknik med återvinning, miljödriven produktutveckling och miljödriven teknikutveckling.


Examensarbete
Tredje året får studenterna utföra ett examensarbete på tio poäng. De får själva arbeta fram tema för sina projekt. Inspiration kan komma från kontakter som etablerats med det regionala näringslivet, till exempel i projektarbeten som genomförts tidigare.
Bland de projekt som kommer att genomföras nu i vår finns burkåtervinning för ett flygbolag och avloppsrening i ett bostadsområde i Falun.
skadlig verksamhet
avslöjades
Tidigare har ett examensarbete genomförts där avloppströmmarna från ett bostadsområde studerades. Det avslöjade miljöskadlig verksamhet som bedrevs utan tillstånd.
Studenten blev anställd av avloppsverket med uppgift att informera småföretag om vilka miljökonsekvenser deras verksamhet kan ha.
- Examensarbetena är till för studenternas utbildning. Det är inte meningen att att eleverna skall utföra konsultarbeten åt industrin, avslutar Eva Lindberg.
Börje Åhgren,
text & bild

 


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi
Novator Media www.novator.se, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se