Artikel från Kretslopp nr 5/98

TILL KRETSLOPP HEMSIDA | INGRESSER NR 5/98

Byte av kylskåp hjälper Europas koldioxidåtagande

Nya saker upplevs vanligen som positivt. Att den som köper nytt också sparar energi och därmed även sänker sina kostnader gör det hela inte sämre.
Dessutom innebär bytet en förbättring för miljön, koldioxidutsläppen minskar något som EU har tagit fasta på när det gäller att uppfylla koldioxidlöftena i Kyotoavtalet.

Om EU:s invånare bytte ut sina gamla vitvaror mot nya skulle EU nå en lång bit mot koldioxidmålet från Kyotokonferensen.
Gas och olja används ofta vid produktion av elström i Europa. Nya vitvaror minskar elförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen.
EU försöker nu att stimulera en modernisering, av Europas hushåll.
Sparar 2 procent
Enbart byte av vitvaror sparar två procent av de åtta som är EU:s åtagande enligt Kyotoavtalet.
- Den siffran gäller enbart märkeffekten det vill säga den effekt som apparaten drog när den var ny, berättar Per Grunewald, miljöchef på Electrolux. Det är rimligt att anta att ännu mer finns att tjäna för den som idag byter ut sitt kylskåp från femtiotalet.
STORA ENERGISLÖSARE
Olika former av åldrande, förslitning gör sitt till. Gammalt damm sätter ned effekten och allmän åldersvaghet har satt ned effekten på det kylskåpet.
I jämförelse med dagens mest effektiva kylskåp var de stora energislösare redan från början.
- Vi har inga vetenskapliga belägg för att det är så men vi håller på att mäta hur åldrandet påverkar elförbrukningen.
I faktor 10-resonemanget ingår också att effektiviseringen måste gå snabbare. Den ekonomiska livslängden kan vara betydligt längre än vad som är motiverat ur miljösynpunkt.
Vitvarorna blir för gamla
Vi köper normalt våra spisar kylskåp och andra vitvaror och använder dem till de går sönder, eller har blivit så o-fräscha att vi dömer ut dem av det skälet. Det kan ta minst tio år, oftast längre. Sett ur resurssynpunkt kan det vara motiverat att skaffa nytt redan efter ett par år.
Modulsystem
I princip finns det två vägar att gå:
Antingen går det att bygga på ett modulsystem där delar byts ut eller rekonditioneras allt eftersom tekniken blir effektivare.
Det andra sättet är att börja diskutera i tjänsteförsäljning, att Electrolux säljer tjänsten kyla eller färsk mat, snarare än kylskåp.
Går kyla att sälja?
Att sälja kyla innebär att leverantören ser till att det finns ett lagom kallt utrymme inom bekvämt räckhåll för kunden. Blir det för krångligt går det inte att hitta köpare.
- Vi gör försök i den riktningen, berättar Per Grunewald, men det finns en stor kulturell barriär att överbrygga. Vår vilja som konsumenter att äga saker är väldigt stark.
I näringslivet är det mycket lättare att få genomslag på sådana tankar. Så snart det är ekonomiskt motiverat finns det ett intresse att vara med.
Botten snart nådd
Det är svårt att i dag se ett behov av att minska varornas resursförbrukning. Ju mer som har gjorts desto mindre är potentialen i absoluta tal att spara ytterligare. Samtidigt blir andra resursförbrukningar viktagare i en jämförelse menar Per Grunewald.
Det var mer motiverat att halvera energiförbrukningen från ett kylskåp som drog två hundra watt än det är att minska från nivån tjugo watt.
Detta resonemang låter bestickande, så har vi nog resonerat i alla tider och så kommer vi att resonera även i framtiden. Från dagens nivå på tjugo watt är en halvering mer verkningsfull än att ta bort de sista watten ner till faktor 10.


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi
Novator Media www.novator.se, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se