Artikel från Kretslopp nr 5/98

TILL KRETSLOPP HEMSIDA | INGRESSER NR 5/98

Därför faktor 10

Bakrunden är väldigt enkel.
Idag belastar vi naturen dubbelt så mycket som den tål. Dessutom borde fem gånger så många människor få del av det befintliga resursutrymmet. Då har vi inte ens tagit hänsyn till befolkningsökningen, vi räknar med att jordens befolkning kan fördubblas inom ett par decennier.
Det ger oss en faktor 10 som ett mått på den nödvändiga effektiviseringen.

Hittills halverat var trettionde år
Hittills har vi kunnat halvera resursförbrukning på ungefär vart trettionde år, räknat på hela samhället.
Det är bara i ringa omfattning som u-länderna fått nytta av effektiviseringen. Enstaka länder framför allt i Asien har kommit ikapp i-länderna. Det mesta av de frigjorda resurserna har hamnat i redan etablerade industriländer.

Rättvis fördelning av resurser

En bil drar lika mycket bensin i dag som för trettio år sedan, omkring en liter per mil. Trots det är den mer energisnål, energivinsten sitter i starkare motor, elektriska fönsterhissar, luftkonditionering och mycket annat.
Vi får inte förledas att tro att Faktor 10 bara handlar om att få fram en effektivare teknik. Det handlar i minst lika hög grad om rättvis fördelning av resurserna.

Nu också genomslag i Sverige

Begreppet Faktor 10 har fått genomslag i Sverige genom att Kretsloppsdelegationen har tagit upp det.
Ursprungligen kommer tankesättet från den så kallade Romklubben.
Internationellt är Rocky Mountain Institute i Colorado och Wuppertal Institut i Tyskland de som leder utvecklingen.
EAL miljökapital
börjar nu marknadsföra Faktor 10-konceptet till olika regioner och branscher. Det gäller att så tidigt som möjligt få klart för sig vad det nya begreppet har för påverkan inom det egna området.
- Det skall inte bara ses som ett hot utan det är också en möjlighet för många, menar Simon Jernelöv, vd.
- Det viktiga är att vi får olika aktörer att tänka utanför sina egna områden.
Miljöskulden 20 kronor kilot
Simon Jernelöv ger ett typexempel från Västervik. Det gäller kväverening. Miljöskulden för kvävebelastning räknas till 20 kronor per kilogram.
Siffran baserar sig på kostnaden för en gräszon mellan en åker och ett vattendrag. Det är priset för jordbrukets miljöbelastande kväveutsläpp.
När kväverening införs i avloppsverket blir kostnaden omkring 1.000 kronor per kilogram. I Västervik såg de ansvariga i kommunen en möjlighet.
Billigare rening
- Kyrkan har ett stort markområde brevid reningsverket. Det utnyttjas nu för rening av kväve. Kostnaden blir bara 25 kronor per kilogram, betydligt mindre än den tusenlapp som konventionell rening kostar.
- På det här sättet vill vi få folk att tänka i nya banor.
EAL Miljökapital har gjort en utredning om industrins inställning till Faktor 10 genomförandet på uppdrag av IUA. Det visar sig att en reduktion av resursförbrukningen med en faktor två till fyra är fullt möjligt utan några styrmedel. Om vi skall gå längre fordras en starkare styrning.
Marknadskrafterna signaleras
- Det är viktigt att påpeka att det inte handlar om något planekonomiskt tänkande, menar Simon Jernelöv.
- Det gäller att ge de rätta signalerna till marknadskrafterna. Avgifter på resursförbrukning och miljöbelastning är lämpliga medel.
LO har intresserat sig för rapporten och har gått vidare med utredningar i olika branscher. Framför allt handlar det om sysselsättningseffekter av tänkandet.
Energi har fått kosta
Energikostnaderna har varit så låga att en åtgärd som minskar arbetsinsatsen alltid lönat sig, även om den kostat mer energi. Det vill LO ändra på.
- Vi vill också studera hur olika företag kan få nya insikter genom att tänka i de banor som Faktor 10 innebär.
Ett företag som är är specialiserat på diskhanteringen i storkök har genomgått ett nytänkande. Tidigare sålde den diskmaskiner och diskmedel. Ju mer diskmedel som gick åt desto mer fick företaget sälja till restaurangen.
Korta utredningar Ger nya vinklar
Nu tänker de istället i funktionen ren disk. De tar betalt per diskad tallrik. Helt plötsligt ligger det i företagets intresse att minska mängden diskmedel.
- Så här vill vi jobba på: Det ska vara snabba korta utredningar som ger nya infallsvinklar. Drar utredningarna ut på tiden förlorar vi tempo. Då måste utredningarna ta hänsyn till de förändringar som ändå sker under resans gång.

 


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi
Novator Media www.novator.se, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se